Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektstøtte til søknadsarbeid, Women TechEU for bedriften QNO

Awarded: NOK 49,999

Selve prosjektet er å skrive en søknad som gir grunnlag for deltakelse i et EU-program for bedriften QNO. Det stilles store krav til kvalitet og innhold i slike søknader, og QNO har ambisjoner om å levere en kvalifiserende og vinnende søknad. Søknadsarbeidet innebærer også å utarbeide presentasjonsmateriell som pitch deck og en presentasjonsvideo. QNO er et fremtidsrettet oppstartsselskap dedikert til å fremme bærekraft og samfunnsansvar gjennom teknologi. Kjerneideen bak programvaren AcSus er å forenkle den EU-pålagte bærekraftsrapporteringen for SMB-bedrifter og samtidig bedre bedriftenes konkurranseevne. En robust plattform sørger for smart og automatisert datainnsamling og analyse. Bærekraftsrapporteringen blir både enkel og forståelig, samtidig som den gir merverdi.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa