Back to search

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Naturmangfold og næringsliv – Verdiskapning og teknologiutvikling på naturens premisser – Hva skal til?

Awarded: NOK 0.15 mill.

SINTEF i samarbeid med NINA ønsker å lage en arena og en åpen møteplass for å få til "veridiskapning og teknologiutvikling på naturens premisser". Dette er tredje året SINTEF i samarbeid med NINA arrangerer et symposium for naturmangfold og arealbruk. De første to årene har det vært fokus på intern kompetanseheving og utvikle samarbeidet mellom forskjellige forskningsinstitutter. I år er fokuset på å lage en åpen arena for flere målgrupper. Programmet adresserer i størst grad underpunktene; naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenester og arealbruk- og arealendring, men vi kommer også til å adressere underpunktene kulturminner og kulturmiljøer, samt forurensing inkl. miljøgifter.

Funding scheme:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling