Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

NorwAI Innovate Conference 2024

Awarded: NOK 99,999

NorwAI Innovate er knyttet til og organiseres gjennom SFI NorwAI, NFR prosjektnummer 309834, i samarbeid med Norwegian Open AI Lab (NAIL) ved NTNU. NorwAI Innovate er en årlig, internasjonal konferanse med vekt på innovasjonsprosesser, innovasjonsresultater og kunstig intelligens sin store samfunnsbetydning. Norge har i dag ingen slik faglig, næringsrettet konferanse på dette nivået. Konferansen er et arrangement åpent for alle. Målgruppen for konferansen er fagfolk i industrien og offentlig sektor, innovasjonsledere, og forskere og studenter innenfor kunstig intelligens NorwAI Innovate tilrettelegger særlig for at lovende forskere på både master- og PhD-nivå skal få muligheten å presentere og diskutere sitt arbeid og sine resultater med representanter fra næringslivet. Studenter og stipendiater er derfor invitert til å bidra med poster- og demopresentasjon for å presentere sin forskning. Utstillingsplasser i tilknytning til hovedsalen for konferansen vil sikre at deltakerne får god anledning til å interagere med studentene. Det er lagt særlig vekt på å involvere industripartnere i NorwAI. De vil bidra som foredragsholdere og deltakere på konferansen.

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon