Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Colic Button – Medisinsk utstyr for lindring og diagnostisering av kolikk hos spedbarn. Woment TechEU- Eleni Menti Larsen CEO i selskapet.

Awarded: NOK 49,999

Project Manager:

Project Number:

353972

Project Period:

2024 - 2024

Organisation:

Location:

Formål: Som mor til fem barn, hvorav to har hatt kolikk, har jeg personlig opplevd hvor utfordrende og stressende det kan være for både barn og foreldre. Dette prosjektet, Colic Button, er drevet av min lidenskap for å finne en løsning som kan hjelpe de 25 % av alle spedbarn som rammes av kolikk hvert år. Colic Button som et medisinsk utstyr klasse 1 designet for å lindre og diagnostisere kolikk hos spedbarn, og vårt mål er å forbedre helse og livskvalitet for både spedbarn og deres omsorgspersoner. Sentrale FoU-utfordringer: Vi står overfor flere viktige utfordringer i dette prosjektet: 1. Utvikling av prototypen: Skape en teknologisk avansert, sikker og brukervennlig prototyp som fungerer effektivt i virkelige situasjoner. 2. Klinisk validering: Gjennomføre omfattende kliniske studier for å dokumentere effektiviteten og sikkerheten til Colic Button. 3. Regulatoriske godkjenninger: Sikre nødvendige sertifiseringer og regulatoriske godkjenninger for å kunne lansere produktet på markedet. 4. Markedsføring og distribusjon: Utvikle en solid markedsførings- og distribusjonsstrategi for å nå ut til foreldre og helsepersonell over hele Europa. 5. Opplæring og støtte: Utarbeide opplæringsmateriale og supporttjenester for foreldre og helsepersonell, slik at produktet brukes riktig og effektivt. Ved å takle disse utfordringene, håper vi å bringe en revolusjonerende løsning til markedet som kan gi lindring til millioner av spedbarn og deres familier over hele verden.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa