Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Arealize application for Women TechEU - 1st Open Call

Awarded: NOK 49,999

Midlene vi søker på fra Women TechEU skal investeres i å utforske og forske videre på noen av resultatene fra arbeidet i kvalifiseringsprosjekt RFF.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa