Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

EIE-2023-CONNECT-01 Women TechEU

Awarded: NOK 49,999

Vi søker om finansiering for å dekke utgiftene våre knyttet til å skrive og forberede oss til å søke om støtte fra WomenTechEU.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project