Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetableringsstøtte - Women TechEU, Masterment

Awarded: NOK 49,999

Project Number:

353979

Project Period:

2024 - 2024

Organisation:

Location:

Prosjektetableringsstøtte - Women TechEU, Masterment. Vi søker om midler for å skrive søknad sammen med ekstern partner.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa