0 antall prosjekter

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

32711 Maratonracer med stort bruksområde

...

Tildelt: kr 34 970

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

32415 Økonomistyring i store landbruksforetak

...

Tildelt: kr 10 200

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Ukjent Fylke

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

32415 Økonomistyring i store landbruksforetak

...

Tildelt: kr 22 100

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

28910 Skalerbar Analog-til-digital omformer for lavspennings nanometer CMOS-teknologi

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

31423 Plastgjenvinng- kunnskapsoverføring /prototypeutvikling

...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

30752 Utvikling av ny halvlederlaser for gassmåling og optisk kommunikasjon

...

Tildelt: kr 16 680

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

30239 Scase "Fish Merit"

...

Tildelt: kr 78 000

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Vestland

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

25289 Nye drifts- og produksjonsprosesser på det enkelte gårdsbruk

...

Tildelt: kr 11 500

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

26469 Redusert rømming ved oppdrett av torsk

...

Tildelt: kr 65 500

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Vestland

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

35368 CUPP ONE

...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

24614 Utvikling av støttesystem for timelisteføring

...

Tildelt: kr 32 800

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

33128 Utvikling av metodikk for Turn-arounds for bedrifter nær illikviditet / insolvens.

...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Rogaland

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

33283 Spikerskjold

...

Tildelt: kr 14 268

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Rogaland

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

33306 Cross Media Kunnskapsformidling

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Akershus

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

33329 Elektronisk kvalitetssikring for lidelsesspesifikk behandling av pasienter med psykiske lidelser

...

Tildelt: kr 55 500

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

33381 Helse og vitalitet for hund og hest

...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Vestfold

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

33410 Utvikling av Aquasaver Redningsmatte

...

Tildelt: kr 13 600

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

33511 Solbærmost

...

Tildelt: kr 9 900

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Telemark

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

33624 FOU 01-2005 Grav støtte sikring

...

Tildelt: kr 82 700

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Rogaland

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

33807 Riktig handtering av blåskjell fra hav til bord

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

33836 Utvikling av garnavskjæringsmaskin

...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

34071 Metallbeslag for vinduer

...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Innlandet

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

34125 Corner Tape

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Vestland

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

34318 Nettleseruavhengig publiseringsverktøy

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Agder

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

34344 MB Designhotell

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

34372 Kontinuerlig in-situ måling av tungmetaller i vann

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Akershus

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

34388 Arcade64

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Møre og Romsdal

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

34443 Genetisk verifikasjon av opphav og kvalitet av makrell

...

Tildelt: kr 34 500

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

34493 Såmaskin - samarbeidsverktøy for FoU-baserte vekstbedrifter

...

Tildelt: kr 67 400

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Østfold

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

34501 Mobile LNG-terminaler

...

Tildelt: kr 84 250

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Vestland