0 antall prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

EJP-Soil First call: Understanding tradeoffs and interactions between SOC stocks and GHG emissions for climate-smart agri-soil management

Globalt sett holder jord mer karbon enn vegetasjonen. Mye av karbonet har imidlertid gått tapt gjennom dyrking med uheldig utslag for jordkvalitet og fruktbarhet. Dyrkingsmetoder som har til mål å øke karboninnhold i jord over tid kan motvirke denne trenden og samtidig binde klimagasser. Dyrkings...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Viken

JPIFACCE-Agriculture, Food Security and Climate Change

MAGGE Mitigating Agricultural Greenhouse Gas Emissions by improved pH management of soils

Direkte utslipp av lystgass (N2O) fra dyrket jord utgjør den største andel av planteproduksjonens klimapådriv. FACCE ERA-GAS prosjektet ?Mitigating Agricultural Greenhouse Gas Emissions by improved pH management of soils (MAGGE-pH)? utforsket muligheter til å redusere N2O utslipp fra dyrket jord ...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Creating a scientific basis for an integrated evaluation of soil-borne GHG emissions in Norwegian agriculture

Agroecosystems contribute to global warming by direct and indirect emissions of the greenhouse gases CO2, CH4 and N2O. Cultivated soils are either net sinks or sources for CO2 and strong sources of N2O. Thus, cultivated soils indisputably contribute to th e total GHG budget of food production. Ho...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Viken