0 antall prosjekter

FINANSMARK-Finansmarkedet

2nd Tax Transparency Conference

Unndragelse og unngåelse av skatt er et globalt problem som fratar regjeringer og samfunnet som helhet betydelig inntekt som er nødvendig for å finansiere offentlige goder. OECD argumenterer at åpenhet om skatt er et nøkkelverktøy for å takle skatteunndragelse og -unngåelse. Som et resultat har f...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Vestland

SKATT-Skatteøkonomi

12th Norwegian-German Seminar on Public Economics

The 12th Norwegian-German Seminar on Public Economics is another joint initiative of CESifo, NoCeT, and OFS, takes place in Munich, Germany, and brings together about 25 researchers (plus, if possible, some local non-presenting participants from the CESifo network in Munich). Traditionally, there...

Tildelt: kr 95 000

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

CHALLENGE: Meeting the Challenge to Change the Culture

Kvinner er underrepresentert på NHH spesielt og i ledende stillinger i næringslivet generelt. Underrepresentasjonen er større jo høyere opp på karrierestigen man kommer. CHALLENGE adresserer ulikheten i karriereprogresjon gjennom en rekke tiltak som tar sikte på påvirke kulturen på NHH. Prosje...

Tildelt: kr 0,39 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NHH Shipping Conference - LeaderShip 2021

The Norwegian School of Economics (NHH) has a long-standing tradition of arranging annual shipping conferences. The 2018 and 2019 conferences, sponsored in part by RCN, was a success with around 180 attendees and high-level speakers such as the Norwegian minister of industry and the CEO of the No...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Transportation, logistics, energy and green business finance

Prosjektet fokuserer på bærekraftig utvikling i transportsektoren ved å kombinere forskning i transport og logistikk med forskning i energimarkeder og grønn finans. Etter vårt syn kan man ikke forstå bærekraft i transport og logistikk uten samtidig å skjønne hvordan energimarkeder er organisert o...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Support for network-related activities that promote scientific development and renewal within the Center for Business Economics

CBE er en forskergruppe innen mikroøkonomi og næringsøkonomi som fokuserer på hvordan ulike bedrifter opererer i forhold til hverandre, og hvordan de setter pris, kvantum og kvalitet på varene eller tjenestene de tilbyr i markedet. Videre er man innen disse forskningsområdene opptatt av bedriften...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Skatt og velferdsstatens finansiering

Hensikten med denne søknaden er å finansiere utvidet kontakt med utenlandske forskerer, arrangere konferanser og doktorgradskurs for derigjennom bidra til nettverkseffekter og høyere forskningskvalitet. Disse tiltakene vil heve kvaliteten på forskningen ved senteret og øke kontaktflaten mot int...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Redesigning the Dividend Withholding Tax & Closing the Loopholes

I oktober 2018 avslørte et samarbeid mellom journalister kjent som CORRECTIV den største europeiske skattesvindelen noensinne. Investorer utnyttet smutthull i kildeskatt på aksjeutbytte (KpA) som tillot dem å unngå skatt, eller til og med å motta refusjoner som overstiger skattebetalinger. Tre or...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Studieopphold ved Rady School of Management/UCSD

Studieopphold i forbindelse med doktorgrad ved NHH. Hovedmålet med oppholdet ved Rady School of Management er i hovedsak veileding i avslutningsfasen av mitt avhandlingsarbeid, bygge nettverk, samt få internasjonal eksponering. I min avhandling er planl agt å bestå av tre artikler. Jeg vil her ...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Ye, Nan. Kinesisk statsstipendiat 2010/11

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Vestland

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Haas School of Business Visiting Scholar Program

I have applied for the Haas School of Business Visiting Scholar Program, and I have been invited as a Visiting Scholar from January 2010 to December 2010. This will be a part of my doctoral studies at NHH, and important in both allowing me to take courses from the excellent Haas PhD program and ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

NASJONAL FAGKONFERANSE I BEDRIFTSØKONOMISKE EMNER (FIBE) 2009 PÅ NHH 8. OG 9. JANUAR

Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE) ble startet som et av elementene i RSFs (Rådet for samfunnsvitenskaplig forskning) stimuleringstiltak for bedriftsøkonomi. Søknaden gjelder støtte til gjennomføring av den 26. FIBE 2009. FIBE 2009 arrange res på 8. og 9. januar. Konferansen blir...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

NASJONAL FAGKONFERANSE I BEDRIFTSØKONOMISKE EMNER (FIBE) 2005 PÅ NHH 6. og 7. JANUAR.

Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE) ble startet som et av elementene i RSFs (Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning) stimuleringstiltak for bedriftsøkonomi. Søknaden gjelder støtte til gjennomføring av FIBE-konferansen 2005, den 22de i re kken. Konferansen er viktig for å skape ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Fagkonfeanse i bedriftsøkonomiske emer (FIBE) 2004

...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Finance, Insurance, CAPM and Market Games

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestland

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

Financial Economics

Midlene skal brukes til å styrke grunn- og anvendt forskning innen finansiell økonomi ved Institutt for foretaksøkonomi, Norges handelshøyskole.

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestland

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Mathematical Modelling of Financal Assets

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Kompetanseoppbygging i markedsforskning III - dr.gr. stip og utenl.stip Linda Nøstbakken.

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Ekstra tiltak for heving av kompetanse innen fiskerirettet markedsforskning.

Heve kompetansen i markedsforskning for fiske, landbruk og den avledede næringsmiddelindustrien.

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland