0 antall prosjekter

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Energihuben

2022 begynte med overføring av prosjektledelse fra Peter Breuhaus til Anders Riel Müller. Den offisielle overføringen var i februar 2022. I mai 2022 arrangerte prosjektet en strategiworkshop med regionale partnere for å diskutere strategisk orientering og prioriteringer for gjenværende prosjektpe...

Tildelt: kr 20,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Rogaland