0 antall prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Støtte til å skrive EU-søknad: SIE 1 - 2014/2015: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system

Fjord IT planlegger å videreforedle strøm fra norsk vannkraft til "grønn datakraft" for det europeiske markedet. Storskala datadrift er kraftkrevende industri. Veksten i dette markedet er 50% i året, og denne industrien gikk allerede i 2007 forbi global f lytrafikk og representerer med dette en s...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Wireless Identification and Radio localization Technologies, Ubiquitous Oriented, Smart and Energy efficient

The new system WIRTUOSE will integrate heterogeneous technologies in the area of communication, micro-system components, integrated circuits, energy harvesting and storage solutions, and flexible materials. To provide both radiofrequency identification an d high-accuracy localization of tags atta...

Tildelt: kr 42 349

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

High definition security printing of functional materials

The objective of this project is to integrate the printing of functional materials at the micron and nano scale into security products (currency, monetary instruments, etc).

Tildelt: kr 43 439

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte EU (PES). Rammebevilgning.

Veterinærinstituttet har som mål å øke vår deltakelse i EU-finansierte forskningsprosjekter gjennom målrettet og økt innsats.

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Seamless Trustworthy Computation System (short name may be changed to SINTHESYS)

Nowadays the world becomes extensively connected. Not only in term of things like computers, smartphones and intelligent infrastructural nodes but also in terms of people and data. While this connectivity provides various benefits (societal, economic, env ironmental, etc.) it also introduces new ...

Tildelt: kr 52 400

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Project Establishment Support for NANoREG-II

Scope: (1) To develop and demonstrate Safe-by-Design regulatory approaches for nanomaterial development. (2) To validate the tools and methodology, as well as their background data-sets, that will lead to the manufacture of novel, inherently safe nanom aterials. (3) To address barriers for t...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Project Establishment Support for "Climate Assessment Tool Network for Strategies of Reducing Global Supply Chain Vulnerabilities" (SC5-3b)

The core objective of the project is to create methods and networks that will enable EU corporations, institutional investors and public sector policy makers to assess global supply chain and production layer vulnerabilities to climate change, including r aw materials and intermediate levels of p...

Tildelt: kr 4 105

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad til: ICT 18a, 2014: Support the growth of ICT innovative Creative Industries SMEs

Få store filmer er laget de siste årene, uten månedsvis med etterarbeid til å rette feil, forbedre kvaliteten og til og med skape store deler av innholdet. Dette vanskeliggjør prosessen for de kreative aktørene på sett, fordi store deler av sluttproduktet ligger i hendene på teknikere og etter- ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Akershus

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron

Local structure of lead-free relaxor piezoelectrics (LOCPIEZO)

-

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Novel photoelectrocatalytic concepts for conversion of water, carbon dioxide, and nitrogen to fuels and chemicals

Today's route to fertilisers goes via ammonia (NH3) synthesized by the Haber-Bosch process, in which nitrogen (N2)and hydrogen (H2) react on a catalyst at high temperature and pressure, a very-energy demanding process driven by natural gas as hydrogen source, with huge CO2 emissions. In the PlusU...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Designing knowledge-based management systems for environmental governance in Norway

Our results on the science-policy interface draw in different directions. 1. With a view to chemicals that are nominated by Norway for listing in the Stockholm Convention on POPs (persistent organic pollutants), we find indications that the process has become depoliticized. It is likely that th...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Akershus

KLIMAFORSK-Stort program klima

Personal overseas fellowship to support Ph.D. project assessing land-atmosphere coupling strength in South Norway

The personal overseas researcher grant will facilitate critical tasks for the accomplishment of the Ph.D. project: Assessing Land-Atmosphere Coupling Strength in a Maritime, Mountainous and Seasonally Snow Covered Climate using the WRF Model. The Ph.D. pr oject has its origins in hydrology and me...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Proposal for personal visit for Professor Piers Forster to CICERO, Oslo

The application is for Prof. Piers Forster, University of Leeds, UK to visit CICERO in Oslo for a six month period in 2014. He is a world leading expert on the mechanisms driving climate change and response to these changes in ensemble of climate models. Piers Forster has worked on radiative for...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Capacity to govern climate mitigation in China and Russia

Både Kina og Russland har hatt problemer med å iverksette sine nasjonale klimapolitikker. CAPGOV-prosjektet undersøker hvor godt kinesiske og russiske ledere klarer å formulere og håndheve politikk som faktisk leverer reduksjon i klimagassutslipp. Forskningen ser spesielt på institusjonelle forho...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Akershus

KLIMAFORSK-Stort program klima

DESIGNING EFFECTIVE EMISSIONS TRADING: THE CONTRIBUTION OF INTERNATIONAL DIFFUSION

ETS-DIFFUSION fokuserer på kvotehandel som klimapolitisk virkemiddel og bidragsyter til omstillingen til et lavutslipps-samfunn. I teorien bidrar kvotehandel og karbonprising til kostnadseffektive og dynamiske utslippskutt. Men både økonomisk og miljøpol itisk effektivitet avhenger av utforming ...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Akershus

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

JPI kulturarv - Ageing Study of Treated Composite Archaeological Waterlogged Artifacts

Arkeologiske gjenstander av tre er utsatt for ulike kjemiske, biologiske og fysiske nedbrytingsprosesser. Konserveringsmessige tiltak må utføres for å stanse nedbryting og konsolidere gjenstandene. Dette krever god kunnskap om nedbrytingsprosesser og evaluering av egnende konserveringsmetoder. A...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

India ERA-NET CZTS absorber material prepared by Modified Activated Reactive Sputtering technique for high efficiency thin films solar cells

Cu2ZnSnS4 (CZTS) er et av de populære materialene i moderne fotovoltaisk teknologi på grunn av overflod, ikke-toksisitet, høy absorpsjonskoeffisient i det synlige området til solspektrene. Prosjektet handler om studier av materialegenskaper ved hjelp av ab initio-programvare VASP ved hjelp av Not...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

India ERA-NET - Multi-Functional Nanocomposite Materials for Low-temperature Ceramic Fuel Cells

In this project UiO has investigated novel nanocomposite electrolytes for intermediate temperature fuel cells in collaboration with partners in India, Turkey, Portugal, and Finland. UiO has focused on studies to unravel the charge carriers and transport mechanisms in the composites. Nanocomposite...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Trådløse sensorer for tilstandsovervåkning av vindturbinblader

Innovasjonen i WiVind-prosjektet var basert på en overordnet idé om å få frem trådløse sensorer for tilstandsovervåkning av vindturbinblader. Idéen er basert på å kunne benytte masseproduserte MEMS -sensorer og radio-moduler fra IT, telecom og bilindustri i kombinasjon med matematiske modeller so...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Buskerud

ENERGIX-Stort program energi

FCH JU Contaminant Risk Assessment

HyCoRA har et overordnet mål i å redusere kostnad av kvalitetskontroll av hydrogen drivstoff. Kartlegging av sannsynlighet for å finne forurensninger i drivstoff har vært gjort ved å utføre prøvetakning fra hydrogen fyllestasjoner og analyse av disse prøvene i henhold til gjeldende standarder for...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSDIET: Implementing sustainable diets in Europe

SUSDIET-prosjektet var et 3-årig (2014-2017) forskningsprosjekt finansiert av ERA-Net SUSFOOD-konsortiet. SUSDIET-konsortiet besto av 14 institusjoner fra 8 europeiske land. Tilnærmingen var multidisiplinær, med eksperter innen økonomi, ernæring, epidemiologi, forbrukervitenskap og miljøvitenskap...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nettverksstøtte: Internasjonalt nettverk for utvikling av nye metoder for bedre kartlegging av skog

Norsk skogbruk står i dag foran store utfordringer når det gjelder lønnsomhet. Det vil måtte føre til stort fokus på rasjonell planlegging og drift. Utvikling av mere nøyaktig og detaljert kartlegging av skogens ressurser, basert på ny teknologi, vil derf or være viktig. Innføring av bruk av fly...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Exchange program in Hamburg, spring 2014

As a student at the University of Oslo, I'm planning a study period as an Erasmus exchange student in Hamburg, Germany. The stay will take place in the spring/summer of 2014 and last for one semester (five months). In addition, I will attend a four week language course in advance of the semeste...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Europe's Normativity and its identity as a post-barbarian order

This project wants to explore the relationship between the Holocaust and the European Union's identity concerning its normative dimension. It connects to the discussion whether the Holocaust should serve as a source of the European Union's identity in for m of a negative founding myth. To refer t...

Tildelt: kr 90 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Application for the EON-Ruhrgas personal mobility grant

Destination: Berlin, Germany Duration: 01.04.14-01.09.14 My main field of academic interest is European and German politics. More specifically I am interested in the recent social and political developments in Germany as well as Germany´s political and e conomic relations with other European cou...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

FCH JU Simulation, Statistics and Experiments Coupled to develop Optimized aNd Durable micro-CHP systems using ACcelerated Tests

Hovedmålsetting for Second Act har vært å øke forståelsen av degradering av brenselscelle systemer. Gjennom å bedre forstå degraderingsmekanismene har målet vært å utvikle komponenter med forbedret levetid for PEM- og direkte metanol systemer. Gjennom analyse av data fra langtidstester av eksiste...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Friske granplanter til foryngelse av skog (FriskGran)

Hovedmålsettingen i prosjektet «Friske granplanter til foryngelse av skog» (FriskGran) var å redusere avgang av granplanter under produksjon og lagring. For å få en oversikt over årsaker og omfang av svinn, gjennomførte vi en kartlegging gjennom systematisk innsamling av prøver fra fem planteskol...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Investigating three complex issues regarding effects of land use- and transport-systems developments on traffic volumes and GHG emissions

I prosjektet URBANEFF ville vi undersøke og dokumentere effekter på trafikkmengder og klimagassutslipp av tre spesielt relevante og komplekse problemstillinger: 1) lokalisering av arbeidsplasser, 2) relokalisering av godsvirksomheter til ytre deler av byområdene for å gi plass til fortetting og t...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Towards a functional Cure for HIV: Combining reservoir purging agent (HDACi) with therapeutic vaccination (Vacc-4x)- The REDUC Study.

Infeksjon med humant immunsvikt virus (HIV)-1 truer fortsatt den globale helsen. I 2015 var det 36.7 millioner mennesker som levde med HIV-1 på verdensbasis. HIV-infeksjon behandles med en kombinasjon av antiretrovirale midler (ART) som kan redusere virusmengden i blodet til under deteksjonsnivå....

Tildelt: kr 16,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Økt norsk produksjon av hageblåbær

Formålet med prosjektet var å finne elementer, sammenhenger og tiltak som sikrer jevne, gode kvalitetsavlinger og lønnsomhet i produksjonen av hageblåbær. Ervervet kunnskap har gitt endringer i dyrkingstiltak som virker. Hageblåbærfelt med friske planter på riktig lokalitet har bra balansert veks...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Agder