0 prosjekter

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Alloy development for additive manufacturing of prostheses and reconstructive implants

Alvorlige ulykker eller sykdommer kan føre til skader i kjeve og munnhule som krever kirurgi og bruk av implantater eller proteser. Når behovet inntreffer, kan det være helsemessig gunstig å raskt kunne skaffe tilveie spesialtilpassede metalliske deler. Dette kan gjøres ved å benytte de mulighete...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Engineering exosomes as natural nanovehicles for cancer therapy.

Vi skal i dette prosjektet utvikle naturlige nanopartikler til kreftbehandling. Kroppens celler har evne til å kommunisere med andre celler via bittesmå informasjonspakker. Disse pakkene er små vesikler kalt exosomer. Exosomene kan påvirke mottagercellen. Siden exosomer representerer et naturlig ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Mixed-anion compounds – a novel material design concept

Hvert krystallinske materiale som finnes på jorden er ofte sammensatt av flere forskjellige positivt ladede ioner (kationer), men bare en negativ ladet iontype (anion). Sistnevnte utgjør vanligvis basen for navnene deres: oksygen for oksider, svovel for sulfider og klor for klorider. Årsaken til ...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nano-selective, bio-mimetic membranes for integrated biotechnological production of biofuels from lignocellulosic biomass

Fettsyreesteren butylbutyrat er lovende med hensyn til å kunne erstatte diesel og flydrivstoff som energiforsyning på vei- og lufttransporten. Esterens byggeklosser, n-butanol og smørsyre, er i tillegg i seg selv viktige plattformkjemikalier som kan fremstilles ved hjelp av bioteknologiske proses...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

High Efficiency Micro-electromagnetic Energy Harvesting System for Self-powered Smart Environment--EMPOWER

Understøttet av den omfattende framveksten av trådløse sensornettverk (WSN) representerer Internet of Things (IoT) et potensial for en trådløst sammenknyttet verden som favner et bredt spekter av anvendelsesområder, slik som transport, bygg- og hjemmeautomatisering, helse, miljøovervåking, "smart...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

High-throughput Synthesis of Non-spherical Plasmonic Nanoparticles (NPs) for Applications in Endotoxin Sensing (Nano-Syn-Sens)

Administrativ: Prosjektet startet på norsk side i september 2020 med ansettelse av ph.d. -kandidaten, selv om prosjektet på indisk side startet i februar 2021. Forsinket start på begge sider skyldes delvis den rådende Corona -situasjonen som påvirket rekrutteringsprosessen, men også på grunn av ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

OPTIMIZATION OF STEM CELL-LADEN SMART BIOMATERIALS FOR 3D BIOPRINTING OF HUMAN CORNEA

Hornhinneblindhet påvirker livskvaliteten til millioner av mennesker over hele verden. Ifølge Verdens helseorganisasjon har mer enn 200 millioner moderat til alvorlig nedsatt syn, og mer enn 40 millioner mennesker har blindhet som et resultat av hornhinnesykdommer så vel som grå stær. For øyeblik...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Synthesis and Characterization of New emerging Nanomaterials and tools for evaluating impacts on human health and Environmental Risks

Med SCANNER-prosjektet er målet å bidra med viktig kunnskap for å få en bedre innsikt i hvordan nanomaterialer påvirker miljøet og human helse. Prosjektet vil også kunne bidra med kunnskap som legges til grunn for fremtidig regulering av nåværende og nye nanomaterialer. Nanomaterialer er kjemiske...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113720 Multi-Gas Sensing enabled by Meta-surfaces

Optimalisering av industrielle prosesser og redusering av luftforurensning som stammer fra dem er en mer og mer viktig oppgave for å øke prosesseffektiviteten, beskytte miljøet og sikre folks helse i hele Europa og verden. «Tunable diode laser absorption spectroscopy» (TDLAS) har blitt en godt a...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

31st International Conference on Defects in Semiconductors (ICDS)

ICDS is a biannual international conference bringing together the leading experts and students in the field, and aim to include all important advances in the field since the previous meeting. The conference is the 31st of its kind, with the first conference taking place more than 60 years ago in ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Screening of Emerging Anode Materials for Li-based Energy Storage Systems

Overgangen fra fossile til fornybare energikilder avhenger sterkt av tilgjengeligheten på billige og pålitelige energilagringsløsninger. Per nå er batterier det beste og mest realistiske alternativet for dette, der Li-ionebatterier den mest utviklede kandidaten. Dette leverer ikke bare den høyest...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Deciphering enzyme mechanisms by neutron crystallography in combination with complementary methods

For å forstå den detaljerte funksjonen til biologiske systemer er det meget viktig å bruke metoder som kan zoome seg ned på et atomært og elektronisk nivå for å beskrive slike systemer i detalj. Her vil flere forskjellige biokjemiske og biofysikalske metoder benyttes. Hovedmetoden for å få strukt...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

On-chip Raman-spectroscopy of extracellular vesicles

Introduksjon og samandrag: Ekstracellulære vesiklar (EV) er knøttsmå partiklar frå biologiske celler (diameter ca. 100 nm). Vesiklane kan sirkulera i kroppen, mens celler for det meste sit fast i vev. Det har vist seg at celler kan kommunisera med slike vesiklar og utveksla protein, lipid og g...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

IN-situ Studies of highly conductive bonded interfaces between Aluminium and copper at the Nano-scalE

Muligheten for å produsere ledende Cu / Al-mikrosveiser med sterke og skarpe grenseflater er nøkkelen til suksess i produksjon av alle typer batteripakker. Slike sveiser eller skjøter vil sikre effektiv, pålitelig og bærekraftig energitransport og lagring. Så langt finnes det ingen teknologi for ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Dual-Functional Anti-Gas Hydrate Surfaces (DAndra)

Det er omtrent 7800 km rørledninger i Nordsjøen alene, og en stor del av rørledningstransporten vil skje under gasshydratdannelsesforhold. Kostnadene som brukes for å dempe hydratproblemet, består av 70% av den totale flow assurance kostnadene. Hovedmålet med dette forskerprosjektet er å utforme ...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Forskningsseminar: Recent advances in cellulose nanotechnology research - Production, characterization and applications

Forskningsseminaret arrangeres for åttende gang september / oktober 2020 av RISE PFI. Seminaret ble arrangert for første gang i 2006 og har blitt arrangert annen hvert år med stadig større oppslutning. I 2018 hadde vi ca. 70 deltakere. Dette er en arena der industri møter forskning da vi legger v...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Development of CXCR4 targeting -nanosystem-imaging probes for molecular imaging of cancer cells and tumor microenvironment.

Solide svulster representerer fortsatt en enestående utfordring i et terapeutisk perspektiv, spesielt når de blir invasive. Tidlig diagnose og tett oppfølging utgjør viktige elementer for effektiv sykdomshåndtering. For diagnose og oppfølging blir hoveddelen av pasientene fulgt med diagnostisk bi...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Integrated III-V Semiconductor Frequency Comb on a Chip

Lyspærer avgir hvitt lys, bestående av et av synlig lys fra 380 til 740 nm. Lasere derimot avgir bare en bølgelengde (et veldig smalt spekter) av lys, men med mye høyere intensitet. I dette prosjektet vil vi studere en ny type laserkilde kalt frekvens-kam. Slike frekvens-kammer avgir laserlys med...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: Treatment of lung cancer with nanoparticles

Lungekreft er en av de vanligste kreftformene vi har, og med svært dårlige prognose; 5-års overlevelse er i dag bare 18%. Med en så dårlig prognose er behovet for nye medisiner og behandlingsregimer mot lungekreft stort. Behandling med kjemoterapi er ofte begrenset av utilstrekkelig levering til ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

ENPERITO: Effective Nanoparticles for Treatment of Peritoneal Metastases

Peritoneale metastaser er en samlebetegnelse på spredning av svulstceller til bukhinnen, oftest med utgangspunkt fra andre organer i og rundt buken. Kreftspredning til bukhinnen er forbundet med dårlige prognoser da det ofte oppdages seint i sykdomsforløpet. Standardbehandling er kirurgi etterful...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Exosomes as innovative Nanomedicine Approaches to reverse obesity and its MEtabolic and Psychotic complications, targeting the hypothalamus

Fedme og fedmerelatert sykdom er et økende samfunnsproblem i verden, og Norge er intet unntak. Lavere kaloriinntak gir effektiv vektreduksjon, men det er vanskelig å opprettholde vekttapet, både fordi appetitten øker, men også fordi kroppen reduserer forbrenningen. I ENAMEP-prosjektet ønsker vi å...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

CeO2 Nanoparticles-assisted stem-based cell therapy: an innovative nanopharmaceutical approach to treat retinal degenerative diseases-CELLUX

Målet for prosjektet CELLUX er å utvikle en ny type øyedråper for behandling av aldersrelatert nedbrytning av makula (del av netthinna) (Age Macular Degeneration, AMD), basert på CeO2 nanopartikler som i kombinasjon med en stamcellebasert behandlingsstrategi kan stanse degenerasjon og gjenopprett...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Tracking the deactivation of shaped zeolite catalysts in time and space using X-ray diffraction tomography

Heterogen katalyse vil være en viktig muliggjørende teknologi i overgangen fra et samfunn basert på fossile råstoff og energikilder til et fornybart scenario. For eksempel er det fullt mulig å bruke CO2, en viktig bidragsyter til drivhuseffekten, som karbonråstoff for å fremstille verdifulle kjem...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

NANODOS - SYNTHESIS OF NANO-PHOSPHORS AND SPIN-TRAPPING NANO-CRYSTALS AS ENERGY-INDEPENDENT DOSIMETERS FOR RADIOTHERAPY BEAMS

Strålebehandling er, etter kirurgi, den mest brukte behandlingen av kreft. Omtrent 50% av alle kreftpasienter vil få strålebehandling som en del av kurativ behandling eller symptomlindring. Måling av stråledose - dosimetri - er veldig viktig i strålebehandling, siden stråledosen bestemmer både ko...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility III

NorFab legger til rette for tilgang av topp moderne utstyr og laboratorier for brukere i Norge, uavhengig av deres akademiske eller industrielle tiknytning. Laboratoriene består av fire noder - NTNU NanoLab i Trondheim, SINTEF MiNaLab og UiO MiNaLab i Oslo, og USN MST-Lab lokalisert mellom Tønsbe...

Tildelt: kr 100,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nano- and microplastics: Do they impact fish health and welfare?

Plastprodukter blir nedbrutt via miljøpåvirkning til små mikroskopiske partikler - ned til nanometer størrelser. Overveldende dokumentasjon viser at de minste partiklene (nanopartikler) kan påvirke organismer negativt - mer negativt enn partikler i mikro- og millimeter størrelser. I dette prosjek...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

PoreFlow: Visualizing multiphase flow in porous media with neutron imaging

Å kunne avbilde væskestrømning inni ugjennomsiktige porøse materialer er viktig for å løse en rekke presserende samfunnsutfordringer. Eksempel på dette er ferskvannsforsyning, håndtering av forurensning av jordsmonn og opptak av medisin i levende vev. Røntgen-CT brukes i økende grad til å gjøre 3...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Gut-targeted RNA-based nanoparticles for fibrostenotic Crohn’s Disease: a novel therapeutic approach - RuNNINg

RuNNINg er et transnasjonalt Europeisk prosjekt med partnere fra Italia, Hellas, Frankrike og Norge. Konsortiet består av eksperter innen nanobærerutvikling og formulering, karakterisering av nanomedisiner og cellebiologi, samt kliniske spesialister på tarmsykdommer, som for eksempel inflammatori...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Glutamate Oxaloacetate Transaminase Nanoparticles targeted to the Brain for Neuroprotection in Ischemic Stroke - GOTTARG

Akutt hjerneslag fører årlig til om lag 6,5 millioner dødsfall og er en av de viktigste årsakene til dødsfall og uførhet i verden i dag, og bedre behandling er nødvendig. Hjerneslag blir i dag behandlet med blodproppoppløsende midler, men mange får ingen tilfredsstillende behandling i det hele ta...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Norwegian NanoSymposium 2019

For the past fourteen years NTNU Nano has organized a small symposium for NTNU students covering nanotechnology, nanoscience and functional materials. Last year NTNU hosted the International Student Conference on Nanoscience, INASCON, organized by our masterstudents in nanotechnology in cooperati...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage