0 antall prosjekter

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning RISE PFI

...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU SINTEF Nord AS

...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Stiftelsen Telemarksforsking

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestfold og Telemark

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Institutt for samfunnsforskning (ISF)

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NIFU

...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NTNU SAMFUNNSFORSKNING AS

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT (STAMI)

...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING AS

...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU CMI

...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU SINTEF MANUFACTURING AS

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Innlandet

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS CMI: Forskning for læring og innovasjon i utviklingspolitikken

-

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS PRIO: PRIO Middle East Centre (P-MEC)

...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NORCE Norwegian Research Centre AS

...

Tildelt: kr 118,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NSD

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU SMART INNOVATION NORWAY AS

...

Tildelt: kr 18,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU STATISTISK SENTRALBYRÅ (SSB)

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS NUPI: Norsk utviklingspolitikk i en tid med klimaendringer og geopolitisk spenning

-

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS FNI: Global miljøforvaltning som verktøy for fattigdomsbekjempelse i utviklingsland

-

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

STRATHAV-Strategiske bevilgninger Havforskningsinstituttet

Strategiske satsinger ved Havforskningsinstituttet

SIS Høsting: En økosystemtilnærming i overvåking og rådgivning gir store utfordringer når det gjelder data og metoder, som samtidig må tilpasses økosystemer i endring på grunn av klimaendringer. Prosjektets mål er å styrke grunnlaget for en bærekraftig fiskeriforvaltning i Norskehavet ved å utvik...

Tildelt: kr 135,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Norsk senter for berekraftig klimatilpassing - Noradapt

...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning SINTEF Manufacturing AS

...

Tildelt: kr 15,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Innlandet

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Nordlandsforskning

...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Møreforsking Ålesund

...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Møre og Romsdal

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Norsk Regnesentral

...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK

...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Møre og Romsdal

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til NORCE (tidl. IRIS) (2017-2020)

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Rogaland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til SINTEF Energi (2017-2020)

Magnus Askeland: Arbeidet har tatt forskningen et steg videre ved å kombinere disse tiltakene for å se på vekselvirkningene mellom marked og tariffer, og hvordan dette påvirker helheten, sier Sintef-forsker og stipendiat Magnus Askeland. Ved å etablere slike mekanismer er det mulig å redusere k...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til SINTEF Industri (2017-2020) (Tidl. SINTEF Petroleum AS)

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til NGI (2017-2021)

Bruken av brannslukningsskum som inneholder fluorholdige "forever-chemicals" på flyplasser og militærbaser har resultert i utslipp til jord som forårsaker forurensning av grunnvann og videre spredning av disse kjemikaliene i miljøet. "Forever-chemicals " er persistente, bioakkumulerende, mobile o...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo