0 antall prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK - Raskere og bedre sårheling hos hest med autologe hudkomponenter

Limb wounds in horses are common, however healing is exceedingly slow and fraught with complications. Contrary to body wounds, limb wounds demonstrate only a small amount of wound contraction. The specialist procedure of applying split-thickness skin grafts to limb wounds stimulates wound contrac...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Akershus

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Development of high-fidelity MVP of AI driven robotic furniture to be piloted in realistic environment with pilot clients.

The project aims to develop a high-fidelity MVP of robotic furniture designed to optimize urban living spaces and enhance life quality. This initiative merges advanced robotics and AI with practical design to address space efficiency in densely populated areas. Key R&D challenges include integra...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2024-2025

Sted: Rogaland

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

WHeelchair Activity Monitoring project (WHAM)

WHeelchair Activity Monitoring project (WHAM)

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Borderline Personality Disorder: Memory and Identity in Adolescence

Borderline Personality Disorder: Memory and Identity in Adolescence

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Oslo

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Multilingual Acquisition and Processing: Heritage Russian in Spain

Recent research highlights a need of deeper understanding of the nature of language competence and the development of this competence under heritage language bi- and multilingualism. Heritage speakers (HSs) is a population highly diverse in terms of their linguistic competence and its development...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Empire AI Women TechEU

Create EU & US Go-to-Market strategy (€35K). Work with two consultants in defining strategies.

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2024-2025

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Helpful or harmful: The effects of criminal justice system contact on victims of sexual and physical violence

Effektene av fysisk og seksuell vold på ofre og deres familier kan være ødeleggende og vedvarende, med potensielt langvarige konsekvenser for fysisk og mental helse, utdanning, sysselsetting og bruk av velferdstjenester. Mens strafferettssystemet anses som en viktig del av offerets gjenoppretting...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Rebundling sovereignty over local nature in global governance

Global natur- og miljøforvaltning er en av vår tids mest sentralt og vanskellige mål. Mange av utfordringene skyldes motsetningene mellom vår fragmenterte politiske verden og økosystemer som ikke forholder seg til landegrenser eller politiske skillelinjer. Ulike biologiske samfunn (biomer) som li...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

DRIP - DRought ending in Intensified Precipitation

Tørkeperioder kan gjøre bakken hardere og frastøte seg vann, dette fører til økt fare for flom og jorderosjon hvis det skulle komme styrtregn. Sammenfallende hendelser hvor en tørkeperiode ender i styrtregn kan derfor forårsake større skader på infrastruktur og avlinger enn enkelthendelser med ku...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

T-cell-mediated proinflammatory cell death and lysis in cancer

Hovedmålet med kreftbehandling er å eliminere kreftceller og dette er tradisjonelt oppnådd ved kirurgi, bruk av giftige medikamenter (cellegift) og stråling. En ny og betydningsfull tilnærming til kreftbehandling kalt immunterapi, har derimot fått mye oppmerksomhet det siste tiåret; Her forsøker ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Uncovering the paths to pragmatic resilience

En av de vanligste, men minst studerte, utfordringene med å bli eldre er problemer med å kommunisere. Mange eldre sliter spesielt med pragmatiske ferdigheter, som å forstå undertekst, eller tilpasse det de sier til personen de snakker med. La oss si at en lege må gi en alvorlig beskjed til en p...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Zinc transport regulation through histidine methylation

Sink er et essensielt mikronæringsstoff som kreves for funksjonen til hundrevis av proteiner involvert i et bredt spekter av biologiske prosesser. Etter inntak av sink fra kosten reguleres nivåene i kroppen nøye gjennom absorpsjon, sekresjon og ekskresjon via spesialiserte proteiner, såkalte sink...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Deciphering endocannabinoid stress buffering in humans: Mechanistic and clinical investigations

Noen av oss tåler stressende livshendelser godt. Andre derimot utvikler vedvarende fysiske og psykiske plager som følger av stress. Hvor godt vi håndterer stress avhenger av et komplekst samspill mellom miljøfaktorer, sosiale forhold, biologisk sårbarhet og indre motstandskraft. Forskning på stre...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Firming Up Careers: Human Resource Policies and Inequality

Ny forskning fra Europa og USA peker på at bedrifter bidrar til økende lønnsforskjeller– selv innenfor smalt definerte jobber eller industrier, som økonomifag eller treforedling. Til tross for stor interesse og økende tilgjengelighet av administrative data, vet vi overraskende lite om hvordan– og...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

NEVO: illuminating the dark cosmos

Tenk på universet som en enorm ballong som alltid utvider seg. Jo lenger unna et punkt er på ballongen, jo raskere beveger det seg bort fra deg. Dette ligner på hvordan universet utvider seg, jo lenger unna en galakse er, jo raskere beveger den seg bort fra oss på jorden. I mange år trodde forsk...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Oslo

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

Topfinancing - WHeelchair Activity Monitoring project (WHAM)

Prosjektet «Wheelchair Activity Monitoring» (WHAM) sikter både på å øke fysisk aktivitet blant rullestolbrukere, og på å bidra til bredere mål om mangfold og inkludering av personer med nedsatt mobilitet, ved å fremme større tilgjengelighet og deltakelse gjennom innovativ teknologi og forskning. ...

Tildelt: kr 0,93 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Ukjent Fylke

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Nonlocal integrable equations: blow-up phenomena and beyond

Nonlocal integrable equations: blow-up phenomena and beyond

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Oslo

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Bilingual Experiences, Cognitive Ageing and underlying Mechanisms

The goal of the Bilingual Experiences, Cognitive Ageing and underlying Mechanisms (BECAME) project is to examine the functional neuroplastic mechanisms underlying mitigatory effects of bilingual experience on age-related cognitive decline. While evidence is available for structural brain changes ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

From the SEA to the SOLution. An integrative assessment of marine pollution in a changing Arctic

Marine chemical pollution poses known threats to human health and to biodiversity, ecosystem and societal services. The Arctic is a major sink of global mercury (Hg) pollution. Arctic sediments, sea and glacial ice constitute vast Hg reservoirs. Recent studies raise concerns about their increasin...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Reality-Connected Machine Simulation of Heavy Machinery

Reality-Connected Machine Simulation of Heavy Machinery

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Agder

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Renewable energy on the high seas – science-informed and indigenous knowledge-based recommendations for regulatory and governance challenges

The high seas are those marine areas under no State's jurisdiction. So far, all marine renewable energy (RE) activity is being conducted under State's jurisdiction. However, recent advances in technology are raising the prospect of carrying out RE activity on the high seas. Currently, only seabed...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Algebraic Theory of Information Quantities

Information theory is a discipline at the intersection of statistics, engineering and computer science. As the study of information quantities, such as compression or communication capacities, information content or measures of statistical dependency, it is one of the theoretical underpinnings of...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Enabling the next generation in search of blood cancer cures

The CarrerasPathfinder program is new a world-wide unique doctoral program that covers the entire spectrum of research and innovation in blood cancers from understanding disease biology to the implementation of novel processes in the clinical practice. The program will fund 14 excellent Doctoral ...

Tildelt: Skjult

Prosjektperiode: 2024-2029

Sted: Oslo

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

SrSiO3-based Dental Pulp Capping Cement

SrSiO3-based Dental Pulp Capping Cement

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage og 2 andre

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Implications of digital transformation for migrant labour

Accelerated by the Covid-19 pandemic, rapid digitalisation has fundamentally transformed European working conditions. While its positive consequences are well recognised, digital transformation also puts a sorely needed part of the European workforce at risk of unemployment, poverty and social ex...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Oslo

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Locating Intergenerational Ties, rematriating late-19th-century unpublished photographs of Sámi Women and Children

Employing a decolonial approach inspired by critical museology and Indigenous studies, LIT aims to initiate a visual restitution/rematriation process fostering attention to Sámi people’s experiences during colonial encounters, and to illuminate individual life-stories of women and children photog...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Oceanic hitchhikers: epizoic diatoms as health indicators of sea turtles

Oceanic hitchhikers: epizoic diatoms as health indicators of sea turtles

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Nordland - Nordlánnda

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Optimization of Free Space Optical Communication Link based Drones for Search and Rescue Operations in the Arctic Region

Optimization of Free Space Optical Communication Link based Drones for Search and Rescue Operations in the Arctic Region

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

CosmoglobeHD: Mapping the universe from the Milky Way to the Big Bang in high resolution

Den kosmiske bakgrunnsstrålingen ("cosmic microwave background" eller CMB på engelsk) er universets første lys. Ved å studere denne strålingen kan vi forstå hvordan de første grunnstoffene ble dannet, hvordan de første stjernene og galaksene utviklet seg, og til og med forstå universets begynnels...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

HE-POP: Studying the Health Effects of Persistent Organic Pollutants, Using Mass Spectrometry, Organoids, and Organ-On-A-Chip

Per- og polyfluorerte stoffer (PFAS) er en stor gruppe menneskeskapte kjemikalier med høyt fluorinnhold som antas å ha negative helseeffekter. Kilder til PFAS kan være produksjon av vann-, varme- og flekkbestandige produkter og disse kjemikaliene er en del av hverdagen vår. PFAS påvirkning av bio...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Oslo