0 prosjekter

TRANSPORT-1.07 Transport (including Aeronautics)

Integrated Flooding Control and Standard for Stability and Crises Management

-

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Akershus

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

International Symposium on Marine Propulsors SMP09

Symposiet er det første i noe vi ønsker skal bli en serie av symposier med marine propellere og tilgrensende fagområder som tema. Eksempel på "tilgrensende fagområder" er fornybar havenergi der propell-liknende utstyr inngår. Symposiet holdes på Royal Gar den hotel i Trondheim 22-24 juni 2009. De...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Elektrisitetsproduksjon fra spillvarme på skip

Prosjektets overordnede ide er å utvikle teknologier som kan konvertere spillvarme fra skip til elektrisitet. Skip avgir store mengder spillvarme bl.a. fra forbrenningsmotorer. Prosjektet vil vare i tre år og ta for seg bruk av Termoelektriske generatorer i marine applikasjoner. Prosjektet utmer...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Agder

TRANSPORT-1.07 Transport (including Aeronautics)

RIS Services for Improving the Integration of Inland Waterway Transports into Intermodal Chains

-

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Aust-Agder og 2 andre

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Development of methods and guidelines for safe design of moonpools

Based on earlier experiences with various moonpool designs on offshore operation vessels, more knowledge is wanted to improve future designs for better safety and operability. Large wave responses inside moonpools can cause hazards if water reaches deck l evel. Operability of a vessel is often li...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Design-stage Energy Optimisation / Air-Emission Reduction of Ships (DEO/AEROS)

Issues concerning emission reduction of particular relevance in the design stage may be summarised in four key factors, none of which may be neglected during the different design stages, but where DEO will focus on items 1 and 2: 1.Increasing the logistic s chain efficiency (kWh /work) 2.Increasi...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikle skipsbasert LNG lagringstank med patentsøkt fundamentering og spesialutviklet isolering som kan utnytte hele skipsrom volumet

Prosjektet skal utvikle et konsept for trykksatt lagring av LNG drivstoff for skip der målet er å få så volumeffektiv lagring av LNG som mulig. Forskjellen mellom skipsvolumet som kreves for LNG i forhold til skipsvolumet som kreves for diesel skal gjøres så liten som mulig. For å oppnå dette sk...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Vestfold og Telemark

TRANSPORT-1.07 Transport (including Aeronautics)

Power Optimised Ship for Environment with Electric Innovative Designs ON board

-

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Akershus

RBGRUNPRIM-M-Res.bas.grunnbev.prim.- marin

Grunnbevilgning Stiftelsen SINTEF (Primærnæring)

...

Tildelt: kr 327,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Propulsion in seaways

Current practice for design of propulsion systems is based mainly on analysis of calm water performance. The effects of seaways & motions of the ships & floating offshore structures are supposed to be taken into account by using high safety factors. Howev er the problems are not necessarily solve...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Bruk av UAS (Unmanned Aircraft System) til overvåking og datainnsamling i nordområdene.

Prosjektet bygger på FOB prosjektet (NFR 180175/I40). Det vil utgjøre den norske delen av Eurekaprosjektet E!3967 MARIDRONE. der Simicon samarbeider med svenske CybAero AB. Prosjektet samler norske sluttbrukere, industribedrifter og FOU institutter i et felles drone / UAS (Unmanned Aircraft Sy...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Documented Emissions Reductions from Ships

WP1 Emission reduction measures: - in service performance: The revised Annex VI was adopted by IMO at MEPC 58 (10 October 2008). The revised annex introduces new NOx limits for new and existing ships. This work package is about evaluating solutions for N Ox reductions. WP2 Environmental report...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Dynamiske informasjonssystem for operativ beslutningsstøtte i kystsonen

Prosjektets overordnete ide er å integrere kunnskapskjeden "Fra sensor til beslutning". Prosjektet skal bygge videre på den målrettede utviklingen av maritim IKT-systemer en har sett de siste 15 år og integrere kompetanse innen havovervåking, numeriske ha vmodeller, kommunikasjon, gjennomføring a...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

GHG Emission Reduction Solutions and Impacts for Transport Systems

This project aims to develop models and tools to help stakeholders make the right decisions on strategic and tactical issues. The focus will be on evaluating impacts caused by changes in a transport system aiming to reduce the climate impact. This projec t will identify and evaluate in a cost-be...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Viken

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning SINTEF Ocean AS (tidl. Marintek)

...

Tildelt: kr 207,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning Stiftelsen SINTEF (Tekn.-ind.)

...

Tildelt: kr 2,2 mrd.

Prosjektperiode: 2009-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

A local cluster going international: balancing local and non-local networking?

The KMB project aims to investigate how location in a cluster influences the internationalisation of firms, and analyse how increased internationalisation affect local cluster dynamics and cluster competitiveness.The project will develop novel insight to the research on clusters since limited res...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Vestland

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Control, Information and Communication Systems for Environmental and Safety Critical Systems

Prosjektet utvikler nye forskningsresultater innen styringssystemer, informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å møte utfordringene som stilles for bærekraftig utvikling og sikkerhet i fremtidens informasjons- og styringssystemer. I forbindelse med utvinning av mindre oljefelt er ubemanne...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

MIS - Maritimt Informasjonssenter

En rapport utarbeidet av DNV om nærsjøfart påpeker sier; Det største potensialet for å videreutvikle næringen (nærsjøfart) og gjøre den mer konkurransedyktig er å se på samarbeidet i de ulike leddene i transportkjeden. Samspillet mellom skip og havn er id entifisert som det leddet som kan ha mest...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

New fuel and catch efficient active fishing gear concepts based on trawl and seine (Finansieringsbidrag fra FHF prosjekt 201988)

Marine vessels, incl. fishing vessels, are substantial contributors to total NOx emissions in all major maritime nations. In addition, the recent dramatic increase in fuel costs has put large parts of the international fishing fleet in an acute situation. Increased flexibility wrt. fishing gear ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Integrated coastal area management - Working out a framework for sustainable development

The conflicts regarding use of the coastal zone and adjacent waters are increasing, internationally as well as nationally. In Norway, new activities like tourism and recreation, conservation, aquaculture and industrial activities related to energy product ion compete with traditional use of space...

Tildelt: kr 18,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Forskningsrelaterte aspekter ved design, installasjon og leveransegjennomføring av et multiplum av fundamenter for offshore vindturbiner

Prosjektets formål er gjennom forskningsarbeid å fremskaffe manglende analyseverktøy for dimensjonering, konstruksjonsutforming samt design for akseptabel hydrodynamisk oppførsel under transport og installasjon av Seatowers understøttelser for offshore vi ndturbiner. Et annet formål er å etablere...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Managing Complexity in PetroMaritime Operations

Organisations engaged in complex onshore and offshore activities require advanced technical equipment and highly skilled personnel. Staff from different companies and cultures are continually grouped and regrouped for tasks requiring high reliability. The reputation of such organisations is extr...

Tildelt: kr 15,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Real time rock mechanics measurement during drilling - development of a new downhole scratch tool

...

Tildelt: kr 0,92 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Maritim innovasjon 2009 Sikker sjøtransport - Forskningens utfordring

Den overordnede målsetning med seminaret er å: a) Formidle forskningsresultater fra utvalgte MAROFF og EU-prosjekt relatert til sikker sjøtransport. b) Belyse resultatenes betydning som ledd i en koordinert og langsiktig utvikling av IKT-verktøy for sjøsi kkerhet. c) Gi innspill til framtidig FoU...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

INTEGRATED TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN OFFSHORE SHIPPING COMPANIES

In this project we emphasize the development of a value chain integrated total quality management system contributing to strategic entrepreneurship of offshore shipping companies. This includes the development of business intelligence systems for new comp lex products in arctic operations. We foc...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SME-4.02 Research for the benefit of SMEs

ISO Shipping Container Tracking and Monitoring System

-

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Oslo

SME-4.02 Research for the benefit of SMEs

Development of a combined sea anchor and connector to be deployed by helicopter in order to prevent sea vessels in drift from grounding or colliding with offshore installations

-

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Nordland og 3 andre

TRANSPORT-1.07 Transport (including Aeronautics)

Exact Geometry Simulation for Optimized Design of Vehicles and Vessels

-

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Akershus og 2 andre

ICT-1.03 Information and Communication Technologies

Underwater Acoustic Network

-

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Buskerud og 2 andre