0 antall prosjekter

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

ADEMAR - advanced decision-support system for the development of global maritime logistics networks

The maritime industry constantly faces a number of commercial, technological and societal challenges. Many current challenges are closely linked to the globalization of world trade which has led to greater value chain complexity, and to new and demanding maritime operations in harsh environments...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Integrerte Maskinerisystemer - Design, Modellering og Simulering

Skip og skipsutstyr til avanserte marine operasjoner danner kjernen i den maritime næringsklynge på nordvestlandet. Denne industrielle klyngen er verdensledende på utforming av komplekse og svært tilpassede skip og skipsutrustning til det globale markedet . Innovasjon, skreddersøm, nærhet til kun...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Møre og Romsdal

TRANSPORT-1.07 Transport (including Aeronautics)

GOAL Based Damage Stability

-

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Vestfold og 2 andre

TRANSPORT-1.07 Transport (including Aeronautics)

Breakthrough in European Ship and Shipbuilding Technologies

-

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Akershus

TRANSPORT-1.07 Transport (including Aeronautics)

Greening of surface transport through an innovative and competitive CARGO-VESSEL Concept connecting marine and fluvial intermodal ports.

-

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Sør-Trøndelag og 2 andre

TRANSPORT-1.07 Transport (including Aeronautics)

Automatic Oil-Spill Recognition and Geopositioning integrated in a Marine Monitoring Network

-

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Hordaland

TRANSPORT-1.07 Transport (including Aeronautics)

Design for Ship Safety in Extreme Seas

-

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo og 2 andre

SME-4.02 Research for the benefit of SMEs

Microwave Cleaning of Drilling Mud and Oil Containing Hazardous Waste

-

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Oslo og 2 andre

SME-4.02 Research for the benefit of SMEs

The development of a novel rare-earth magnet based wave power conversion system - Snapper

-

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Buskerud

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Beregningsmetoder for krefter i vannsøylen - et forprosjekt mot BIP for å gi et forbedret lastbilde og økt sikkerhet i subsea operasjoner.

Når utstyr skal fraktes ned igjennom vannsøylen og ned til havbunn utsettes det for dynamiske krefter. Spesielt igjennom skvalpesonen er de dynamiske kreftene dominerende. Kreftene som blir påført er vanskelig å estimere/beregne nøyaktig pågrunn av det ko mplekse kraftbilde som blir påført fartøy...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Improved energy forecast for Offshore Wind farms

Vinden over havet representerer et fantastisk energi potensial som i teorien kan løse store deler av verdens voksende energibehov på en ren og bærekraftig måte. For å konvertere energien i vinden til strøm brukes store vindturbiner. Disse turbinene er svært følsomme for variasjoner i vinden og sm...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Vestland

SME-4.02 Research for the benefit of SMEs

Development of innovative and sustainable technology for control of marine biofouling on heat exchangers of vessels with ozone technology

-

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Møre og Romsdal og 2 andre

SME-4.02 Research for the benefit of SMEs

Development of a condition monitoring system for tidal stream generator structures

-

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Rogaland

BILATNAER-Bilat.samarb.m.N-AM,Kina,Jpn,I

Research tools for net deformation and distribution of fish in commercial scale aquaculture research facilities

AquaCulture Engineering (ACE) is a company that is in the process of establishing test facilities for aquaculture technology based on a license to farm 2 340 tons of salmon for R&D purposes. The test facility will offer large-scale infrastructure, includi ng plants, sites and personnel, for resea...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

Northern Environmental Waste Management

Bakgrunnen for EWMA var å etablere en tverrfaglig kompetanseklynge for industriell avfallshåndtering innenfor petromaritim- og mineral- næring i kaldt klima. Målet var å drive forskning, utdanning og nettverksbygging samt være en attraktiv samarbeidspartner for næringsliv, kunnskapsinstitusjoner ...

Tildelt: kr 63,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

(Forprosjekt) M/F ZERO . Etablering av en FoU-arena/nettv for utvikling og utprøving av teknologi og metoder for mer miljøvennlig fergedrift

Formålet med forprosjektet er å gjennomføre forberedelser og prosjektutvikling for et hovedprosjekt innenfor MAROFF-programmet. Målet er å ferdigstille prosjektutviklingsarbeidet innen søknadsfristen i oktober 2009. Forprosjektet vil i hovedsak omfatte ut arbeidelse av prosjektplaner, avklaringer...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Shifting cargo from Road to Sea

Forprosjektet skal skape grunnlag for et hovedprosjekt som har som mål å avdekke hvilke kommersielle føringer og operasjonelle krav som må ligge til grunn for å bidra til utviklingen av en mer bærekraftig transportstruktur. En stadig og sterk økning i ut ført transportarbeid, både for Europa og ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Automatisk klassifisering og sortering av fisk i trål

Formålet med prosjektet er å utvikle et elektronisk system som registrerer, klassifiserer og sorterer fisk i en trål uten å påføre fisken skade. Systemet vil gjøre det mulig å velge ut fisk som skal fanges og slippe fri fisk som er uønsket. Systemet skal baseres på billedanalyse metoder som Scan...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Integrerte nettverksbedrifter for økt konkurransekraft i maritim industri

Ulstein International AS søker om Maroff forprosjekt med siktemål om å etablere et bedriftskonsortie som vil søke Maroff om et større forskningsprosjekt på konkurransekraft i for norsk maritim industri. Dette prosjektet har som særlig siktemål å utvikle n y kunnskap og nye modeller for effektiv n...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Møre og Romsdal

TRANSPORT-1.07 Transport (including Aeronautics)

Probabilistic Framework for Onboard Fire-Safety

-

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Vestfold

SME-4.02 Research for the benefit of SMEs

Tracking and Security System with Built-in Energy Generation for Containers

-

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Løsningsdrevet maritim innovasjon

Forprosjektet skal utvikle innholds- og nettverksmessig grunnlag og gjennomføre en KMB-søknad til MAROFF i 2009. En KMB-søknad skal bygge på behovet for nyskapende miljøvennlige løsninger innen maritim næring (Stø kurs, 2007) - og politisk vedtatt strateg i for å utvikle kompetansemiljøer som kan...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sikre og effektive STS operasjoner i farvann med arktisk klima

I det isfrie farvannet utenfor Finnmarkskysten foregår det nå Skip til skip (STS) omlastninger av petroleumsprodukter (gasskondensat og nafta) utenfor Honningsvåg. Det foreligger i dag planer om omlastning av råolje i samme område. STS operasjonene blir u tført i årstiden da isforholdene i nordve...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Nordland - Nordlánnda

OST-Øst-Europa-programmene

Bærekrafteg utvikling og logistikk i Nordområdene (Gjesteforskerstipend)

Dette prosjektet er en del av pågående prosjektet Business in the High North and Sustainability (finansiert av SIU og Forskningsrådet innenfor Russlandsprogrammet, prosjektnummer RU/733HWY). På grunn av lange avstander, klimautfordringer og ikke minst int ernasjonale omgivelser/forskjeller har lo...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Nordland - Nordlánnda

OST-Øst-Europa-programmene

Bærekraftig utvikling og logistikk i Nordområdene (Reise- og oppholdstøtte)

På grunn av lange avstander, klimautfordringer og ikke minst internasjonale omgivelser/forskjeller har logistikk og transport en viktig rolle for bærekraftig utvikling i Nordområdene (for olje og gass sektor, leverandørindustri, shipping, fiskeri, turisme ). Derfor i dette delprosjektet satser vi...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Nordland - Nordlánnda

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Shipping KPI Phase 2; a joint initiative on performance measurements in shipping improving the competitive edge of quality players

The Shipping KPI Phase 2 project will continue the work to enhance excellence in ship operation by setting standards for Objective and Unambiguous Performance Measurement in ship operation. The KPI standard will be validated and elaborated through externa l stakeholder involvement looking more cl...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

RObots in Tanks

The proposed project ?RObots in Tanks? (ROT) aims to foster the development, application and integration of new manufacturing and inspection processes for narrow, highly inaccessible, dirty and complex enclosed spaces on vessels, like ballast water tanks. These processes will use a new generatio...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Safety Climate Assessment in Shipping (SAFECLASS) - Linking leadership, safety climate and loss prevention.

This project will contribute to Norwegian society and long term value creation by optimizing safety and loss prevention in the Norwegian maritime industry. Safe shipping and loss prevention emerge as an important priority for the next generation of mariti me training and development initiatives i...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Vestland

TRANSPORT-1.07 Transport (including Aeronautics)

Ship Evacuation Data and Scenarios

-

Tildelt: kr 0,86 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Vestfold

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Hydroids on aquaculture constructions in Norway (HYDROFOUL)

Marine biofouling is the undesirable accumulation of organisms on submerged surfaces. Biofouling poses a major problem for the aquaculture industry, because of its negative effects on farm constructions and operations, fish welfare, and the effects of cur rent antifouling solutions on the environ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage