1 138 prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

High resolution imaging and beamforming

This project aims at providing new knowledge in the field of imaging and beamforming for acoustic applications. The research shall be firmly established in real world data and thus based on measurements in the laboratory and on data from field experiments . The main contributing partner in the pr...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Oslo

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Tverrfaglig innovasjonssatsing i Møre og Romsdal

To paradoks preger samfunnsutviklingen i Møre og Romsdal. For det første, her finnes noen av de mest moderne og fremtidsrettede næringsklyngene i landet, men befolkingen kjennetegnes ved lav utdanningsgrad. For det andre er det rekordlav arbeidsledighet i fylket, men ungdommen flytter i økende g...

Tildelt: kr 15,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Møre og Romsdal

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Motorways of the Sea European Style

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MarCom - Bredbånd til sjøs, Internett for maritim, offshore og havbruks-virksomhet

MarCom tar utgangspunkt i Nærings og handelsdepartementets MARUT-IKT satsing, tilsvarende aktiviteter i ITS-Norges maritime faggruppe som igjen er forankret i nasjonal transportplan og det generelle behovet for bedre kommunikasjonsløsninger i norske farva nn og da spesielt i nordområdene. MarCom ...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

New materials and methods for placement of a thin layer cap on contaminated seabed

The Norwegian Ministry of the Environment identified remediation of contaminated sediments as important. The total release of contaminants to the fjord environment from larger areas with moderate contaminant levels can be greater than that from smaller ar eas with higher contaminant concentration...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NOx-reduksjon i dieselmotorer ved bruk av N2-anriket luft (C)

Ecoxy har utviklet en ny metode basert på bruk av membraner for å redusere NOX-utslipp fra marine dieselmotorer. Metoden vil være enklere å installere enn CMS-membraner (en lignende metode patentert av Compact Membrane Systems, Inc., USA) ved at den ikke skal integreres i ladeluftsystemet slik CM...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

EFFORTS Effective Operation in Ports

...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

CREATE production tp improve Total Efficiency of new generation Short Sea Shipping

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology

Michelsensenteret for Industriell Målevitenskap og Teknologi (MIMT)er et tverrdisiplinært ressurssenter i instrumentering og måleteknikk innen petroleum, miljøovervåking samt fiskeri og havbruk. Sensorteknologiene som blir utvikla i prosjektene, er basert på akustikk, elektromagnetisme, optikk el...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2015

Sted: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Maritime Emission Mitigation

Global warming, acidification and air pollution are environmental problems which are high on the international agenda. World shipping transports almost 2/3 of world global trade and although the contribution to global anthropogenic NOx and SO2 emissions a re significant, ship emissions have not p...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Viken

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

CREATE - Centre for Research-based Innovation in Aquaculture Technology

CREATE, Senter for forskningsbasert innovasjon i Aquaculture Technology, ble etablert i 2006. Senteret ble grunnlagt av industrien og Norsk Forskningsråd gjennom finansieringsplan fra Senter for Forskningsbasert innovasjon (SFI) og ble drevet i åtte år til og med 2014. CREATE utførte forskning ...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av operasjonell treningsarena for opplæring av personell, utvikling og utprøving av skip, utstyr og operasjoner - ekstreme forhold

Et forskningsengasjement for å redusere risikoen for skader på mennesker, miljø og materiell og bidra til å styrke norske operatører og utstyrsleverandørers konkurranseevne ved avanserte maritime operasjoner under ekstreme situasjoner og forhold. Prosje ktet vil videre resultere i ny kunnskap f...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Møre og Romsdal

NATURNAER-Natur og næring

Modelling disease dispersal in marine fish aquaculture in Norwegian coastal areas: Contributions to a new concept of area management?

As a measure to avoid the spreading of fish and shellfish diseases, a defined distance is required between all aquaculture facilities. From 2006, this requirement was also implemented for intermediate live storing of fish. The established distance regulat ions represent a clear limitation to the ...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Vestland

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

Theoretical and numerical hydrodynamics- Next generation of computational tools for hydroelastic analysis of ships and offshore structures

The objective of the proposed research project is to meet the need for more advanced methods for prediction of hydrodynamic forces on ships and offshore structures, and to provide the foundation for the next generations of computational tools for hydrodyn amic analysis. An important goal is also ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ship Propulsion in Extreme Seas

Design of ships and propulsion systems are currently based on analyses of the performance in calm water. The effects of waves and ship motions are mainly taken into account using crude safety factors. Increasing fuel costs, introduction of novel ship desi gns and propulsion systems, together with...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

FellowSHIP - Fuel Cells for Low Emission Ships

FellowShip is a joint industry R&D project to develop and demonstrate hybrid fuel cell power packs suitable for landbased, marine and offshore use. The power packs build on fuel cell technology in hybrid configurations with conventional engines, in combin ation with new electrical-, power electro...

Tildelt: kr 32,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Safe and cost effective ship-to-ship operations in Arctic waters

The project aims at developing a set of common Russian - Norwegian guidelines for STS operations. This will enable Norwegian interests to have a commanding role in such a development, and to become competitive and attractive partners for later projects in the Arctic area. The project will also p...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Modellbasert system for sikker og effektiv overvåking og kontroll av undervannsoperasjoner.

Mange marine operasjoner er hemmet av mangel på informasjon om deler av systemet, spesielt i tilfeller der overflatefartøy er koblet til undervannskomponenter. Dette prosjektet vil vise hvordan tilstandsestimering kan benyttes for å øke den tilgjengelige informasjonen om systemet. Problemstillin...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Møre og Romsdal

ISPJUS-ISP - Satsing på juridisk forskning

Bærekraftig utvikling av havområdene i nord. Muligheter og trusler.

Hovedaktiviteten bestått av to PhD prosjekt. Det første, "Third State Involvement in the Context of Establishing the Outer Limits of the Continental Shelf" behandler prosessen med å fastsette yttergrensen for kontinentalsokkelen hvor denne strekker seg utover 200 nautiske mil fra kysten. Klarlegg...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Safety, Security and Discharge Control at Sea

The project aims at in depth studies of selected areas within a wide concept of maritime safety: Safety (average prevention), security (terrorism and piracy) and discharge control. The three areas raise similar jurisdictional and other legal issues, but t he law is not entirely similar, and also ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Forbedret Overvåking og Beslutningsstøtte for skip i nordlige farvann (FOB)

Prognoser for utvikling i nordlige områder indikerer en betydelig vekst i skipstrafikk og olje og gass relatert virksomhet, og det antydes fremtidig aktivitet flere ganger aktiviteten i Nordsjøen. Maritime operasjoner i nordlige kald klima strøk, og i isl agte farvann stiller spesielle krav til m...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Synkronisert og kostnadseffektiv utnyttelse av skip og havn, gjennom anvendelse av maritime overvåkningsdata og moderne maritim IKT

I dag fører ofte mangelfull kommunikasjon mellom skip og havn til unødvendig ventetid før skip får legge til kai. Dagens teknologi åpner imidlertid for nye løsninger som kan forbedre skipets lønnsomhet via optimaliserte operasjoner. Ved bedre samhandling og planlegging kan skip vite hva som vente...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Demanding Polyolefin Applications

Polyolefines (POs) is the most used group of polymers and will continue to be so for many decades, because of their versatility, low price, good processability, and ease of recycling. Norway has a strong domestic market pull for new innovative PO products within demanding areas, such as the oil ...

Tildelt: kr 16,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Oslo

SIP-FKD-SIP finansiert av Fiskeri- og Kystdepartementet

Future catch platform for the Norwegian fishing fleet

The aim of the Strategic Institute Programme (SIP) is to further develop SINTEF Fisheries and Aquaculture as a national and international research institute within the field of fisheries technology. The programme will emphasize the development of energy e fficient fishing vessels, increased work ...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Integrated Marine Electrical Power and Control Systems

During the last decade there has been a technology shift in marine power and propulsion systems from mechanical solutions to diesel-electric propulsion involving advanced computer-based control systems partly or fully integrated with each others. The ba sis for the application of the project is...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Investigating hydrodynamic aspects and control strategies for ship-to-ship operations

Applications of ship-to-ship operations for cargo transfer are expected to be increasing in the future. Export of Russian crude oil from Murmansk is based on ship-to-ship transfer from floating storage vessels. It is assumed that future development of Nor thwest Russian onshore and offshore field...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Competence Project for Conceptual Design Methods for Complex, Customized Ship

One of the main competitive advantages of the Norwegian maritime industry today is our ability to develop and deliver complex, customized ships with high quality and short lead times to the global market. To maintain and further strengthen this position, we need to be best-in-class to develop and...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Decision support in maritime logistics - Coping with "comparative analysis" and "optimization based decisions".

Maritime transport thinking has traditionally been synonymous with sea transportation. Focusing the attention on intermodal maritime logistics may offer greater benefits to shipping companies and industry. This will enable them to extend their thinking in line with developments seen in industria...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

Institusjonsforankra strategisk prosjekt (ISP) ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Det Institusjonsforankrede Strategiske Prosjektet (ISP) skal styrke områdene Økt oljeutvinning og Risikostyring ytterligere, i tråd med de anbefalinger som gis i Evalueringen av ingeniørfag og Fagplan for ingeniørvitenskap. I prosjektet The ISP- Project o n IOR at UiS vil man undersøke potensiale...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Rogaland

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Freightwise - Management Framework for Intelligent Intermodal Transport

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage