0 prosjekter

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Creativity and Convention in Pragmatic Development: Typical and Atypical Perspectives

Lenge trodde vi at pragmatikken - det vil si evnen til å slutte seg frem til taleres meningsinnhold - var noe barn tilegnet seg relativt sent. Nyere forskning har tilbakevist dette. Allerede i barnehagealder støtter barn seg på evnen til å forstå taleres intensjoner blant annet når de lærer nye o...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Pandemic Rhetoric, Trust and Social Media: Risk Communication Strategies and Public Reactions in a Changing Media Landscape (PAR-TS)

Samfunnet er avhengig av en viss grad av tillit mellom borgere, og mellom borgere, myndigheter og medier. Under en krise som COVID-19 settes slik tillit på prøve, og dette er fokuset for PAR-TS-prosjektet. For det første studerer vi hvordan norske helsemyndigheter forsøker å bygge tillit til hvor...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

From Asia to East Africa: Antibiotic Trajectories Across the Indian Ocean (FAR)

Prosjektet startet i desember 2020. Vi har i perioden frem til oktober 2021 ansatt hele forskerteamet og rekruttert studenter, opprettet lesegruppe om antibiotikaresistens, samt hatt oppstartsseminar. Vi har lykkes i å rekruttere både PhD- og Postdokstipendiater og forskere med solid språkkompeta...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: Automated Fake News Detection

Fake News er en enorm samfunnsutfordring som har oppstått i forbindelse med sosiale medier og nyhetsspredning på nettet. Årsaken til falske nyheter er mange, men kan også tilskrives nasjonale interesser i å skade eller destabilisere regioner eller land. Falske nyheter kan ha ødeleggende konsekven...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The impact of food culture in Medieval towns (FOODIMPACT)

Matkultur i middelalderbyen (FOODIMPACT) Vi stiller spørsmålet: Hvilken betydning hadde matkulturen for fremveksten av en urban identitet i middelalderen? Med utgangspunkt i det rike materialet som er gravet frem fra middelalderens Oslo, ser vi nærmere på sosiale forskjeller i byen. Hva spist...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Nature In Your Face - Disruptive Climate Change Communication to Trigger Societal Transitions

Med mindre enn ti år igjen til å nå store innsparinger av drivhusgasser, trenger vi å forandre vår livsstil. Så langt har det vært enighet om at innbyggere må ikke forstyrres for mye og at forandring må introduseres gradvis, uten å sette spørsmålstegn til menneskers måter å gjør ting på. Prosjekt...

Tildelt: kr 12,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

MEATigation: Towards sustainable meat-use in Norwegian food practices for climate mitigation

MEATigation er eit forskings- og industrisamarbeidsprosjekt som skal utforske eit viktig trinn i Noregs omstilling til ei lågutsleppssamfunn, nemleg transformasjon av matsystemet. Ein reduksjon i vestleg kjøttforbruk er viktig for å sørge for at vi har nok mat til alle menneske på jorda samstunde...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Understanding Youth Participation and Media literacy in Digital Dialogue Spaces

Ny praksis i digitale medier, inkludert sosiale medier, har potensial til å inspirere til dialog og diskusjon, og å engasjere unge mennesker i det demokratiske livet. U-YouPa undersøker hvordan unge mennesker i forskjellige europeiske land deltar i ulike digitale medierom. Et sentralt mål er å f...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Private Lives: Embedding Sociality at Digital Kitchen-tables

Hvordan preger digitale verktøy tilhørighet og sosialt liv? De fleste studier av sosialitet og vennskap forutsetter at mennesker møtes i tid og rom, ansikt til ansikt. Slik var det vanligvis før. I dag er sosiale medier og digitalisering viktige dimensjoner i menneskers liv, men hvordan preger de...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

5G Management and Orchestration for Data and Network Integration

I løpet av det neste tiåret vil kommunikasjonsteknologien bli dominert av femte generasjon (5G) mobilnettverk, som for tiden er under distribusjon i mange land. Selv om 5G for øyeblikket består av en forbedring av ytelsen til 4G, forventes de fremtidige versjonene av 5G å revolusjonere trådløs ko...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Urban Transformation in a Warming Arctic: The Continued Effects of Nordic Colonialism in Urban Development and Planning

UrbTrans er et radikalt interdisiplinært prosjekt som vil undersøke utviklingen av Nuuk, hovedstaden i Grønland. Målet med prosjektet er lære fra Nuuk om sammenhengene mellom urbanisering, kolonialisme og dekolonisering. Ved å studere byens utvikling fra 1950 og fram til i dag vil prosjektet besk...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

H20-SOCIETY-Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective Societies

Mobilising the Arts for an Inclusive Digital Transformation

Thirty years ago, the internet, social media and smartphones had not been invented. Yet a generation later, almost every facet of our individual, public and -now- online life are dominated by the fast-pacing digital transformation. Last year we saw the privacy and data of millions of social media...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

H20-INEGSOC-Integrate society in science and innovation

Citizen Science for Environmental Citizenship: Backyard Birding and the Potential for Cultivating Green Engagement

While many projects have stressed the scientific quality of citizen science activities, there has been less inquiry into the ‘citizen’ part of the phrase ‘citizen science’. EnviroCitizen proposes that the social capacity potential of citizen science extends to the very roots of what it means to b...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113804 Digitization, indexation and conservation of audiovisual (AV) cultural heritage treasures.

Målet med AV-Treasure-prosjektet er å undersøke, utvikle og validere en ny integrert online åpen plattform for tilgang til, - og bevaring av AV-innhold. Plattformen vil være beriket med automatisk utvunnet så vel som crowddsourced (CS) innhold og kontekstmetadata. Institusjoner med ansvar for v...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Oil workers and their climate struggle

Det siste året har oljearbeideren vært gjenstand for en intens debatt i norsk offentlighet. I møte med krav og forventninger i offentligheten om letestans, sluttdato og utfasing, har mange oljearbeidere svart med kampanjer på sosiale medier der målet er å ta til motmæle mot ?oljeskam?, og gjenopp...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Early Christian prayers on papyrus

Noen av de vakreste bønnene skrevet av kristne i senantikken kan bli lest i papyrusene som ble oppbevart i den tørre sanden av Egypt. De var skrevet på gammelgresk, det offisielle språket av den egyptiske kirken i den tid, og på koptisk, det lokale språket. De fleste av dem har blitt glemt og ikk...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Common Language Resources Infrastructure Norway Upgrade

Forskere innen språk og humanistiske fag produserer mye data, f.eks. digitale ordbøker, tekstkorpus, tale- og videoopptak, litterære og historiske arkiver og data fra eksperimenter - alt som har å gjøre med språk. Disse dataene bør ikke legges i en skuff, men bør gjøres tilgjengelig for andre for...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Vestland

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Rapids and backwaters. Adapting fast and slow to a digital cultural turn.

Dette prosjektet skal undersøke hvordan digitalisering har påvirket ulike typer verdiskaping for kulturen. Det skal også undersøke hvordan regulering, copyright og kulturpolitikk har tilpasset seg den digitale produksjonen og distribusjonen av kultur. Hva er det vi vet og ikke vet om kunsten i de...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestfold og Telemark

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Source Criticism and Mediated Disinformation

Prosjektet Source Criticism And Mediated Disinformation (SCAM) vil utvikle ny kunnskap og metoder som er egnet til å oppdage og motvirke spredning av desinformasjon i demokratiske samfunn. Desinformasjon, som falske nyheter, konspirasjonsteorier, propaganda og mediamanipulering, har dukket opp so...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

From Nunavik to Iceland: Climate, Human and Culture through time across the coastal (sub)Arctic North Atlantic

Prosjektet har høsten 2021 hatt to webinarer, ett med tittel "Representation of winter and climate in historical sources of Nunatsiavut/Labrador", med Dr. Marie-michéle Ouellet-Bernier, og ett med tittel "Using water isotope proxy systematics to infer past changes in the Arctic water cycle", med ...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Bees pesticides and precaution: building an epistemic network in Norway

BeeCaution prosjektet har som formål å involvere og nå ut til flere norske aktører i kunnskapsproduksjonen i det spesifikke Horisont 2020-prosjektet RECIEPES. RECIPES-prosjektet setter søkelys på forholdet mellom føre-var prinsippet og innovasjon. Føre-var prinsippet er et internasjonalt anerkjen...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

H20-SOCIETY-Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective Societies

ESTABLISHING A COMPREHENSIVE UNDERSTANDING AND TAXONOMY OF CHILDREN'S DIGITAL MATURITY

The overall goal of DIGYMATEX is to provide evidence-based tools that will assist in understanding and measuring children’s digital maturity. These tools are intended to be used e.g. by families, schools, and policy stakeholders. The first tool is the development of an innovative and market-ready...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

H20-SOCIETY-Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective Societies

UNCHARTED: Understanding, Capturing and Fostering the Societal Value of Culture

In recent decades, with the growing emphasis on the creative economy, culture has tended to be increasingly seen in political circles under the exclusive lens of the economy and its contribution to it. To counteract this tendency, it is necessary to define the social values associated with cultur...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold og Telemark

H20-SOCIETY-Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective Societies

Policy, Expertise, and Trust in Action

Many policy decisions in contemporary knowledge-based forms of governance are driven by advice, evidence and data provided by experts from diverse arenas. In democratic societies, trust in the provenance and justification of policy measures are essential for their implementation. The rise of po...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Media competition and media policy

Målet med dette prosjektet er å analysere hvordan teknologisk fremgang og digitalisering kan føre til kvalitative endringer i mediemarkedskonkurransen, og hvilke konsekvenser dette kan ha for utformingen av mediepolitiske virkemidler. En sentral konsekvens av digitaliseringsprosessen er at ko...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovativ festivalpakketering Inferno Metal Festival og Beyond the Gates

Inferno Metal Festival har i over 20 år vært et sentralt sted å oppsøke for metalfans fra hele verden. Hver påske strømmer metalfans fra over 50 land til Oslo for å feire metalmusikken og det sosiale samholdet som denne unike festivalen bygger. Norge er et Mekka for fans av ekstrem metal/Black Me...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Arctic Silk Road: Imagining Global Infrastructures and Community Boundaries in Sápmi and the Russian North

"Arctic Silk Road" -prosjektet følger de sosiale og materielle livene til globale infrastrukturer over tid og rom. "Silkeveien" i Arktis refererer til et infrastrukturnettverk som skal lette varestrømmen mellom det nordøstlige Kina og markedene i Europa gjennom en nordlig sjørute og smeltende hav...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Enhancing the Digital Wellbeing of Norwegian 12-17-year-olds in collaboration with the Public Sector, Industry and Research organisations.

'Digiskills' er et forskningsformidlingsprosjekt. Prosjektet formidler forskning fra det H2020 prosjektet ySKILLS til norske samfunnsaktører og interessegrupper. ySKILLS undersøker hvordan europeiske barn utvikler digital kompetanse. I løpet av det siste året har vi samarbeidet med våre prosje...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Truth and Reconciliation in a Democratic Welfare State: The Indigenous Sami, the Kven/Norwegian Finns Minority and the majority in Norway

Prosjektet TRUCOM studerer hvordan den norske Sannhets- og forsoningskommisjonen tolker og iverksetter sitt mandat gitt av Stortinget. Stortinget vedtok i 2018 at en egen kommisjon skal granske myndighetenes fornorskningspolitikk som ble ført overfor samer, kvener og norskfinner (skogfinner er i ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Warring with Machines: Military applications of AI and the relevance of Virtue Ethics

Warring with Machines vil utarbeide et etisk rammeverk utvikling og implementering av kunstig intelligensteknologi i militære settinger. Prosjektets primære fokus er menneskene - militært personell gjennom hele kommandostrukturen - som i kampsituasjoner vil interagere med militærteknologi der ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo