1 prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Near-wall mixing by free-stream turbulence

Når du bruker en skje til å blande melk eller sukker i kaffen, dannes en rekke virvelbevegelser i koppen. Dette er et enkelt eksempel på turbulens. Turbulens er en sammensetning av en rekke slike virvelbevegelser med forskjellig størrelse og styrke, som alle foregår samtidig. Selv om de fleste fo...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage