1 prosjekter

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

FoU-samarbeid Island - Norge

...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Ukjent Fylke