0 prosjekter

H20-ENV-Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

RESILIENCE IN EUROPE THROUGH ACTIVATING CITY HUBS REACHING OUT TO USERS WITH TRIPLE-A CLIMATE ADAPTATION TOOLS

REACHOUT will advance Climate Services for urban environments in 7 City Hubs across Europe, developing adaptation strategies integrated in climate resilient urban development. Our climate services will be tailored, visualized and presented in attractive climate story maps. In a series of City Hub...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo og 2 andre

H20-ENV-Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Accelerating and upscaling transformational adaptation in Europe: demonstration of water-related innovation packages

Climate change impacts are here and now. The impacts on people, prosperity and planet are already pervasive but unevenly distributed, as stated in the new EU Blueprint strategy (European Commission-EC, 2019). To reduce climate-related risks, the EC and the IPCC agree that transformational adaptat...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage og 2 andre

H20-FOOD-Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research

European food chain supply to reduce GHG emissions by 2050

The ENOUGH project will provide technologies, tools and methods to contribute to the EU Farm to Fork strategy to achieve climate neutral food businesses. The ENOUGH objectives are: i) Reducing GHG-emissions by at least 50% by 2050 ii) Reducing energy use and increasing energy efficiency by 2030. ...

Tildelt: kr 35,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage og 2 andre

H20-ENV-Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

ZeroPM: Zero pollution of Persistent, Mobile substances

ZeroPM will interlink and synergize prevention, prioritization and removal strategies to protect the environment and human health from persistent, mobile (PM) substances. To do this, ZeroPM will establish an evidence-based multilevel framework to guide policy, technological and market incentives ...

Tildelt: kr 29,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Living Norway Colloquium 2021: The ethics and technical know-how of open science in ecology and evolution

We hereby apply for funding to arrange the third Living Norway Colloquium in fall 2021. This colloqium will be arranged as part of the activities of the Living Norway Ecological Data Network. This network bring together eight Norwegian institutions, that have a concerted effort to contribute to F...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

BlueBio - Total Value Chain Optimization of Seaweeds Furcellaria lumbricalis, A bioeconomic ALGAE demonstration

TACO Algae will take a circular economy approach to evaluate two different red algae species in existing SMEs. The first one is currentlyharvested wild, while the other is cultured in a sustainable new cultivation system. The circular economy approach focuses on supply chainoptimization and minim...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

General theory of pro-environmental behavior spillover

Utstrakt omfavning av et bærekraftig atferdsmønster på tvers av ulike områder innen forbruk og dagligliv (f.eks. mat, transportmidler og energiforbruk), er avgjørende for å møte presserende miljøutfordringer som klimaendringer, tap av biologisk mangfold, utarming av ressurser og forurensing. Dett...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Data-driven co-creation - methods and tools for sustainable innovation and societal development

FN vedtok bærekraftsmålene i 2015. De omfatter alle deler av samfunnet. I mai 2019 besluttet regjeringen at de 17 hovedmålene skal være politisk hovedspor for å ta tak i vår tids største utfordringer, også på kommunalt nivå. Ålesund og Bærum har brukt et indikatorsett fra FN-organisasjonen Unit...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

SMELT - Snøbehandling utført Miljøvennlig med Energinøytraliserende Lagring og Teknologi

SMELT - Snøbehandling utført Miljøvennlig med Energinøytraliserende Lagring og Teknologi Fremtidens håndtering av brøytesnø. Brøyting av snø anses som en nødvendig oppgave for å sikre framkommelighet og trafikksikkerhet. Med målsetning om økt andel gående og syklende i byene vil kravet til f...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Sustainable and just transport policies in Norwegian medium-sized cities

For å nå ambisiøse klimamål er det nødvendig med sterk transportpolitikk. Vi har mye kunnskap om hvilke virkemidler som bidrar til å redusere bilbruk og utslipp, men vi vet mindre om hvordan byer, spesielt mellomstore norske byer, kan designe bærekraftige og sosialt rettferdige transportsystemer....

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

AI-powered Forecast for Harmful Algal Blooms

Eutrophication of water bodies and global warming in Europe are contributing to the increment of cyanobacteria to excessive levels, causing Harmful Algal Blooms (HABs). Cyanobacteria are very well-known producers of secondary metabolites that very frequently are toxic to humans and other organism...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Bias Attribution Linking Moist Dynamics of Cyclones and Storm Tracks

Vi bruker ofte vær- og klimamodeller til å forutsi den atmosfæriske tilstanden på kort og lang sikt. Disse modellene er avhengige av en god beskrivelse av fysiske prosesser, særlig de som er relatert til sky- og regndannelse, som påvirker den atmosfæriske utviklingen. Slike beskrivelsene er ofte ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Quantitative estimates of past UV-B irradiance from fossil pollen

På 1900-tallet forårsaket utslipp av ozonnedbrytende forbindelser en global miljøkrise gjennom deres evne til å forårsake ozonnedbrytning i atmosfæren. Ozon spiller en viktig rolle for livet på jorden ved å tilby en screeningsmekanisme for farlig UV-B-stråling, som er kjent for å ha negative effe...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Sustainable Electrochemical Reduction of contaminants of emerging concern and Pathogens in WWTP effluent for Irrigation of Crops

Prosjektet SERPIC vil utvikle en løsning for å reagere på risikoen for forurensninger av nye miljøgifter og antimikrobiell resistens (AMR) i utslipp av avløpsrenseanlegg med fokus på gjenbruk av gjenvunnet vann til vanningsformål. Prosjektet tar sikte på å utvikle teknologi, basert på en multiple...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

PROBING ANTIBIOTIC RESIDUES AND RESISTANCE TRANSFER IN AQUATIC ENVIRONMENTS

This project aims to improve our knowledge on presence of bacteria and plasmids with antibiotic resistance genes (ARG) and concentrations of antibiotic residues in various environments, and to better understand how they are selected for and spread in the environment. Sampling will include groundw...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Antibacterial biocides in the water cycle – an integrated approach to assess and manage risks for antibiotic resistance development

Vi bruker forskjellige antibakterielle biocider i det daglige liv. Antibakterielle biocider er til stede i desinfeksjonsmidler, kosmetiske produkter og munnvann samt bunnstoff. Disse antibakterielle biocidene havner i avløpsvann og til slutt i vannmiljøene som elver, innsjøer og sjøen. De er kjen...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

JPIWATER-Water challenges for a changing world

DisPersal of AntIbiotic Resistance and antibiotics in Water ecosystems and Influence on liveStock and aquatic wildlife

PAIRWISE prosjektet har som mål å skape kunnskap om antimikrobiell resistens (AMR) som forurensing i akvatiske miljøer, ville dyr, og husdyr. PAIRWISE sin fokus er på spredning og dynamikken av antibiotikaresistente bakterier (ARB), antibiotikaresistensgener (ARG) og antibiotika (ATB) i akvatiske...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Integrated Carbon Observation System (ICOS) Norway and Ocean Thematic Centre (OTC), phase 2

Integrated Carbon Observation System (ICOS) er en Europeisk forskningsinfrastruktur som danner et observasjonsnettverk for overvåking og analyse av mengden drivhusgasser i atmosfæren. ICOS sørger for uavhangige og pålitelige observasjoner av CO2, metan og andre drivhusgasser. Gjennom observasjone...

Tildelt: kr 34,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Summer School in Machine Learning for Glaciology

We propose a one-week summer school that will take place in 2022 that will teach Norway based PhD and Postdoc participants’ actionable machine learning (ML) skills applied to glaciology. Mapping glaciers and understanding ice dynamics as well as glacier instabilities are of great importance to so...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Norwegian Environmental Chemistry Symposium 2022

...

Tildelt: Skjult

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

BlueBio - Mussel Mitigation Feeds and Supply System Technological Development

The MuMiFaST project gathers European expertise on the value chain related to mitigation mussels which is an undersized non-uniform biomass compared to mussels produced for human consumption. Mussel mitigation culture is a relatively new industry with the primary function to mitigate coastal eutr...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Rogaland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

First RINGS International Workshop

This project funds a workshop that is organized by the SCAR Action Group RINGS and hosted by the Norwegian Polar Institute between 9-12 March, 2022. We anticipate to have about 50 participants whose expertises are (1) Antarctic contributions to the sea-level change, (2) airborne geophysics, (3) s...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

H20-ENV-Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Climate relevant interactions and feedbacks: the key role of sea ice and snow in the polar and global climate system

Sea ice is an integral, changing part of the global Earth system. The polar climate system affects lives and livelihoods across the world by regulating climate and weather; providing ecosystem services; and regulating the ability of humans to operate (hunting, shipping, and resource extraction). ...

Tildelt: kr 19,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku og 3 andre

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Evolution of Low-latitude climates and Monsoon Onset

Reconstructing past climate provides a powerful means to investigate how human-induced warming may be manifested in global climate. Over the last 65 million years, Earth experienced periods of extreme warmth with elevated greenhouse gas concentrations similar to projections of future climate. Of ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

H20-ERC-European Research Council

Fluid Inclusion Microthermometry in Speleothems

Ongoing global warming is rapidly moving us away from the climate states we are used to and understand from observational time series. This poses the urgent need to extend our “climate memory” by deciphering climate information stored in geologic archives. However, obtaining quantitative estimate...

Tildelt: kr 21,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Vestland

H20-FOOD-Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research

Ecocentric management for sustainable fisheries and healthy marine ecosystems

The EcoScope project will develop an interoperable platform and a robust decision-making toolbox, available through a single public portal, to promote an efficient, ecosystem-based fisheries management. It will be guided by policy makers and scientific advisory bodies, and address ecosystem degra...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

H20-ERC-European Research Council

Evolution and mechanisms of thermal performance – answers through artificial selection in zebrafish

Abstract Climate change is warming waters globally. Ectothermic animals, such as fish, have the same body temperature as the surrounding water and are therefore thought to be particularly sensitive to warming. To predict climate change impacts on fish populations, we must first know how fish are ...

Tildelt: kr 21,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

H20-ENV-Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Next Generation Earth Modelling Systems

NextGEMS will develop and apply a new generation of global coupled Storm-Resolving Earth System Models (SR-ESMs) to the study of anthropogenic climate change. SR-ESMs are distinguished by their fine, 3 km, grid in the atmosphere and ocean. This allows a more physical representation of atmospheri...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

H20-ENV-Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Polar Regions in the Earth System

The overall objective of PolarRES is to provide new insights into key local-regional scale physical and chemical processes for atmosphere-ocean-ice interactions in the Arctic and Antarctic, their responses to, and influence on, projected changes in the global circulation and their implications fo...

Tildelt: kr 26,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo og 2 andre

H20-ENV-Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Multi-hazard and sYstemic framework for enhancing Risk-Informed mAnagement and Decision-making in the E.U.

MYRIAD-EU’s vision is to catalyse the paradigm shift required to move towards a multi-risk, multi-sector, systemic approach to risk management. Our aim is that by the end of MYRIAD-EU policy-makers, decision-makers, and practitioners can develop forward-looking disaster risk management pathways t...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo