0 prosjekter

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Støtte til "Comparative Research Progamme on Poverty" (CROP)

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2017

Sted: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Nettverk for Asiastudier

The Network for Asia Studies was established in 1996 by a group of Norwegian Asia scholars. The main purpose is to enhance Asian studies in Norwegian universities and research institutes through network activities. Until 2001, the Network focused its acti vities on the Asia-Pacific region, but si...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2012

Sted: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Corruption and Palestinian State-Formation - Transitional Phase or Enduring Feature?

Corruption is pervasive in the Palestinian Authority. Current governance is of a "neo-patrimonial" type. Public resources are used for personal enrichment by central power holders and to obtain acceptance for the locally disputed Oslo-process through mech anisms of patronage. How do the Palestin...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2010

Sted: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Knut Hamsuns forfatterskap

Prosjektet inneholder to strengt tatt separate komponenter: Et avgrenset litteraturvitenskapelig forskningsfelt, "Tid og rom i Hamsuns prosa" og et mer praktisk orientert edisjonsfilologisk arbeid som vil utgjøre grunnlaget for en kommentert utgave av Ham suns samlede artikler. Det første er en v...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PUBL-Publisering/prosjektinform

Avtale med Universitetsforlaget om tilskudd til tidsskrift (samfunnsvitenskap) (doculive 200301553)

...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2011

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Avtale med Universitetsforlaget om tilskudd til tidsskrift (humaniora) (doculive 200301553)

...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2011

Sted: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

As long as they dont bury me here: Social relations of poverty in a Southern African Shantytown

Approximately 50 percent of the poor in Africa are expected to live in cities and towns by year 2010. With the urbanization of poverty, understanding the survival strategies of poor urban populations is becoming increasingly important. Anthropology has ha d little to say about such issues in rece...

Tildelt: Skjult

Prosjektperiode: 2000-2009

Sted: Vestland

MABIT-Marin bioteknologi i Tromsø

Marin bioteknologi i Tromsø (MABIT)

...

Tildelt: kr 112,5 mill.

Prosjektperiode: 1998-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Drift av et internasjonalt forskernettverk for fremming av tverrfaglig barneforskning

...

Tildelt: kr 25,6 mill.

Prosjektperiode: 1997-2012

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - PRIO

...

Tildelt: kr 327,5 mill.

Prosjektperiode: 1997-2025

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - FNI

...

Tildelt: kr 172,5 mill.

Prosjektperiode: 1997-2025

Sted: Viken

KONT-Kontingenter

IIASA - norsk medlemskap

Fra 1997 er Norge medlem av IIASA - International Institute for Applied Systems Analysis. Instituttet stimulerer til internasjonal tverrfaglig forskningssamarbeid med faglig fokus på miljø- og ressursstudier i et globalt endringsperspektiv. Faglige hovedo mråder er følgende: Global Environment Ch...

Tildelt: kr 167,4 mill.

Prosjektperiode: 1997-2025

Sted: Ukjent Fylke

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - ISF

...

Tildelt: kr 236,5 mill.

Prosjektperiode: 1997-2025

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - FAFO

...

Tildelt: kr 320,0 mill.

Prosjektperiode: 1997-2025

Sted: Oslo