0 antall prosjekter

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Ultra-high throughput sequencing platform

Recent technological breakthroughs making possible low cost ultra-high throughput gene sequencing (UTS) open up a new era within biology. It is now possible to sequence a bacterial genome in less than a week, a human chromosome in 3-4 weeks or generate m illions of metagenomic sequences in days....

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Fire history in Trillemarka

Fire is the principal disturbance process in boreal forests, and little is known about the historical variability of fire frequency in Norway. An understanding of the historic variability in disturbance regimes is essential for implementing ecosystem mana gement. This Ph.D. project will study fir...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Viken

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Trees as drivers of silvopastoral system function

The silvopastoral system is a livestock production option that involves the interaction of woody components (shrubs and trees), herbaceous forage and the different species of domestic herbivores. This system of meat and milk production has many advantages in the tropics both for food production ...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

The Norwegian plant transcriptional profiling centre

The Norwegian Arabidopsis Centre (FUGE-NARC) was established as a part of FUGE I. NARC provided national service in plant functional genomics and the service activity was shared between Univeristy of Life Sciences (UMB, transformation/genotyping), Univers ity of Oslo (Y2H, in situ hyb) and Norwe...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Marine omega-3 fatty acids and health - use of systems biology in controlled dietary intervention studies

Intake of fatty fish and cod liver oil has been part of a healthy diet in Norway for many years due to the high availability of fish. Omega-3 fatty acids from cod liver oil are used by the Norwegian food industry to develop new healthy food for the consum ers. To understand the beneficial health ...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Mycotoxin contamination in oats, - characterization of the infection process by the major T-2 and HT-2 toxin producer Fusarium langsethiae

The trichothecene deoxynivalenol (DON) is frequently found in wheat. However, in Norway also the more toxic trichothecenes T-2 and HT-2 are often found, particularly in barley and oats. In 1999 Langseth and Rundberget concluded that 'Norwegian oats were f ound to contain HT-2 and T-2 toxin in con...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Energiegffektiv avvanning og tørking av slam, vått avfall og faste biobrensler. Norsk deltakelse i IEA-annex.

Prosjektet består i norsk deltakelse i et IEA Annex under IETS; ?Energy Efficient Drying and Dewatering Technologies? og ledelse av Subtask B. Proposal for dette Annexet er vedlagt. Endelig beslutning om Annexet igangsettes skal avgjøres i ExCo-møte 8-9/1 1 i Amsterdam. Annexet er planlagt å løpe...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Virkninger av økt biomasseuttak på skogproduksjonen

Det er for tiden stor interesse for bruk av hogstavfall til bioenergiformål i Norge. En stor del av den potensielle økningen i bruk av bioenergi forventes å komme fra skogprodukter, ikke minst hogstavfall. Det er høy aktivitet innen forskjellige ledd i sk ogbruket for å utprøve metoder for innsam...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Viken

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Mer effektive metoder for montering og flytting av taubaner

Skal vi oppfylle målsettingen om økt avvirkning i Norge, må det settes in ressurser på de områdene det er potensial for å øke produktiviteten/aktiviteten. Det er i det bratte og vanskelige terrenget dette potensialet er størst. Det skyldes att en ikke har hatt den produktivitetsøkningen som en s...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Er dagens skogbehandling i høgbonitetsskogene på Sør- og Østlandet bærekraftig?

I de siste årene har det vært økt fokus på treslagsvalg og arealbruken på sørøstlandet, særlig superbonitetene i Akershus, Buskerud, Oppland, Hedmark, Telemark, Vestfold og Østfold, Vest-Agder og Aust-Agder. Selv om arealet på bonitet G20 og høyere til sa mmen bare dekker 2,5 mill dekar i disse f...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Viken

FOLKEHELSE-Folkehelse

Physical activity, obesity, gestational diabetes and type 2 diabetes in pregnancy, short and long term outcomes in a multiethnic population

Background The life course approach may be a rational manner to study the epidemic of obesity and type 2 diabetes (T2DM) and to identify entry points for preventive measures. Gestational diabetes (GDM) is a risk factor for mother and child, and in additio n identifies a population of high risk fo...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Handtering av grasstrengen i totrinnshausting, for rask fortørking og god surfôrkvalitet.

Surfôr av god hygienisk og ernæringsmessig kvalitet er avgjerande for eit godt økonomisk resultat i norsk mjølk- og kjøttproduksjon. Totrinnshausting og fortørking før konservering kan gi betre kvalitet og lågare produksjonskostnader enn direkte hausting, og har gradvis vorte meir brukt også i N...

Tildelt: kr 0,63 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Møre og Romsdal

BIONÆR-Bionæringsprogram

Animal welfare and energy production and account when utilizing locally produced wood chips and peat in circuit-based animal production

The ProLOCAL project aims at innovate technologies for animal housing and at the same time combining the hitherto mainly separated enterprises of forestry, animal husbandry, bio energy and organic farming. In today's animal husbandry there is a great dema nd for litter material. Litter and other ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Økt konkurransekraft i norsk produksjon av epletrær

Prosjektet 'Økt konkurransekraft i norsk produksjon av epletrær' har som hovedmål å utvikle forbedret produktkvalitet og kostnadseffektivitet i norsk produksjon av epletrær. Delmål i prosjektet er metoder for rasjonell oppformering av eplegrunnstammer og alternative produksjonsteknikker for å red...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Vestfold og Telemark

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Plant metabolites for healthy plants and healthy people

Secondary metabolites are those that do not have a direct function in plant growth and reproduction. Because there are costs associated with the production of all metabolites, it is generally assumed that genes for secondary metabolites are passed on due to the evolutionary advantages they impart...

Tildelt: kr 16,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2014

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Helsearbeid på bier

Det foregår i dag ingen forskning på bisykdommer ved norske universiteter og høgskoler. Den faglige aktiviteten på dette fagområdet foregår i regi av Norges Birøkterlag. Det er svært viktig for næringen at Norges Birøkterlag utvikler seg videre som et na sjonalt kompetansesenter innen bisykdomme...

Tildelt: kr 0,94 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Viken

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Increasing wood deliveries and environmental quality

In 2006, the Norwegian government developed the strategy for increased annual harvesting of wood in Norwegian forests. Several analyses show that the strategy can be sustainably implemented. The annual growth of Norwegian forests has the last decades been considerably larger than the annual harv...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Effect of northern climate and postharvest conditions on health related properties of selected Brassica vegetables in Norway

Some previous studies have shown that certain vegetables grown at high northern latitudes with cool summers, long photoperiods and special solar radiation develop different quality than vegetables grown in the south. However, very little is known about ho w Brassica vegetables respond to differen...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Healthy cheese: Influence of milk fat components on microbial activity and development of bioactive components in fat reduced cheese.

Prosjektet SUNN OST har skal danne et kunnskapsgrunnlag slik at oster med redusert fettinnhold med gode sensoriske egenskaper kan utvikles. Vi ønsker å øke forståelsen av hvordan melkefett og fettkulemembran komponenter (FKMK) påvirker mikrobiologisk veks t og metabolisme i ost, utvikle metoder f...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2008-2014

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Innovative and attractive fish dishes (188389)

Attractive seafood dishes for large scale production are in minority among the dishes served in institutional households and industrial kitchens of the HoReCa segment. The seafood dishes present are characterised by low quality due to improper handling, p rocessing, packaging, storage conditions ...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Rogaland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Influence of polysaccharide based dietary fibre on gut microflora and human health-INFIGUT

This project aims at generating new knowledge about the influence of dietary fibres on the gut microflora and to document effects on the human health. The knowledge can be utilized as basis for dietary recommendations and form a basis for development of n ew, health promoting foods. The intesti...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Identification of plant foods and drinks available in the Norwegian marked that reduce oxidative stress and dampen inflammation

Oxidative stress is intimately involved in pathophysiology many chronic degenerative diseases such as cancer, cardiovascular diseases, diabetes, cataract as well as neurodegenerative diseases. Oxidative stress is also central to the theory of aging. We ar e therefore investigating the role of die...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Detailed studies on biomass gasification in a TGA coupled with advanced gas analysis

Conversion of biomass to a producer gas has many advantages. A gas is easier to handle and transport, it can be cleaned before combustion (i.e. compact cleaning), and it can then be used directly in e.g. engines, gas turbines and fuel cells for electricit y generation. Alternatively, it can be pr...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NATURNAER-Natur og næring

Fire Resistance of Innovative Timber Structures

The project will consist of the following work-packages (WP): WP1 Design concepts for load-bearing timber structures under fire conditions WP2 Innovative solid wood panel and light weight timber structures WP 3 Connections and joints WP 4 Novel components and structural materials WP 5...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Innovativt konsept for kostnadseffektivt distribuert energiproduksjon fra biomasse og bioslam - Fase 2

Norsk Inova ønsker å utvikle et brenselfleksibelt små-skala konsept for energigjenvinning av lavaverdig biobrensel slik som GROT, returvirke og sortert bygningsavfall samt bioslam. Denne type anlegg skal anvendes for distribuert energiproduksjon (nærvarme /fjernvarme). Prosjektet er en videreføri...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Vestfold og Telemark

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Prosjekt utprøving av ny teknologi for produksjon av biodrivstoff

I prosjektet "Cost efficient production of renewable liquid biofuel and biochemicals from Scandinavian wood materials", er det lagt ned en omfattende innsats for å utvikle teknologi for omdanning av trevirke til biodrivstoff. Her har arbeidet vært konsen trert om masseproduksjon med dampeksplosj...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Norwegian Molecular Imaging Consortium - Subnode: Subcellular interactions and imaging - NTNU

Knowledge about protein-protein interactions as well as interactions between other molecules is of critical importance for functional genomics. By providing the state-of-the-art technologies to study inter-and intramolecular interactions, the national res earch community will be able to move func...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Local NOR-MIC BioImaging node at the University of Tromsø

At the University of Tromsø we now establish a core facility for BioImaging. This core facility will be equipped with instruments aimed at imaging, flow cytometri, cell sorting and plate/membrane readers of fluorescent and chemiluminescent signals. For th is core facility we will have two full-ti...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Long-term ecological effects of sheep grazing in alpine ecosystems and its integration with management

We propose to further develop two unique experimental studies in contrasting alpine ecosystems (running from 2000 in Setesdal Vesthei and 2002 in Hol) to address several important new research questions: The overall aim is to facilitate sustainable manage ment of sheep grazing in alpine habitats ...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Conservation Covenants in Norway (CoCoviN) - moderating conflicts, reducing bio-diversity loss and improving resource management?

Our main aim is to study the use of voluntary, but formally binding private-public partnership in nature conservation and management. Our hypotheses are: 1) Conflicts around designation of nature conservation areas are seldom founded on disagreement abo ut preservation goals; meaning: The confl...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Innlandet