0 prosjekter

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Novel enhanced bioplastics from sustainable processing of seaweed (PlastiSea)

PlastiSea har som mål å utvikle nye bioplastmaterialer basert på kultivert og villhøstet tang og tare fra Norskekysten. Konvensjonell plast lages fra ikke-fornybare fossile ressurser og forurensning av disse materialene er en global trussel mot marine miljø. Som et resultat av dette har behovet...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Pathways to sustainable post-consumer plastics in aquaculture

I prosjektet POCOplast (Pathways to sustainable post-consumer plastics in aquaculture) samarbeider SINTEF, NTNU og organisasjoner fra alle ledd i verdikjeden (NCE Aquatech, Plasto, Grieg Seafood, Empower, Norwegian Plastic Recycling (NOPREC), Flokk) samt Miljøstiftelsen Bellona. POCOplast und...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Slag2value - Resirkulering av slagg til nye produkt

Gjennom 2021 ble det gjennomført et bredt testprogram for å avdekke potensialene ved de ulike separasjonsmetodene. Parallelt med dette ble det utviklet en karakteriseringsmetode som bidro til økt forståelse av de egenskaper ved slaggene som har sterkest innvirkning på separasjonspotensialet. Samt...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CORAL, Coated Recycled Aluminium - developing surfaces for well-adhering and corrosion resistant coating systems

Aluminium er svært egnet for resirkulering, og den betydelige reduksjonen av CO2-utslipp som oppnås gjennom å benytte forbruker-skrap i produksjonen av aluminiumsprodukter vil øke konkurranseevnen til aluminium i bruksområder hvor CO2 fotavtrykk er et viktig kriterium for valg av materiale. CO...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DustDetect - Dust Detection System

Prosessindustrien i Norge har et stort fokus på å redusere synlig støv i form av diffuse utslipp fra sine aktiviteter. Dette er utslipp som kommer ut av tak og vegger i bygningene ved ulike aktiviteter. Dette støvet blir ikke fanget opp av filteranlegg i bedriftene. Man har god kontroll på renset...

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Utvikling av bioraffineri fra dampeksplosjon (ArbaBioRaf)

Ideen med prosjektet er å utvikle et nytt bioraffinerikonsept som bruker avfallsstrømmer fra pelletsproduksjonen til å produsere viktige, grønne biokjemikalier. Prosjektet har utarbeidet kvantitative analyser for furfural og HMF mf. som bidrar til å kunne optimalisere bioraffineriet med hensyn ...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Neste generasjon verdikjeder for rask respons, kundetilpasset vareproduksjon

Rask Respons 4.0 prosjektet startet i mars i år. Beskrivelser på både norsk og engelsk fins på prosjektets webside: https://www.sintef.no/prosjekter/rask-respons-4.0/. Rask responsproduksjon (QRM) er en strategi som kan ta Lean, Six Sigma og Total Quality Management til et nytt nivå for bedrifter...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VALSiGS - Improved Sustainability for Concrete through Silica Green Stone Valorization

Hovedmålsetningen med prosjektet er verdirealisering av Silica Green Stone (SiGS) gjennom å utvikle en grønn binder som kan delvis erstatte sement, og gjennom dette minske miljøfotavtrykket. Produksjon av sement krever energi og fører til betydelige utslipp av CO2. Fra stålindustrien er det go...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestfold og Telemark

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Reuse of building materials - a user perspective

Prosjektet startet i april 2020 med et digitalt oppstartsmøte og en partnerworkshop med fokus på diskusjon om potensielle brukergrupper og byggevarer for ombruk som kan vurderes i REBUS (WP1). En systematisk litteraturgjennomgang ble utført (WP1) med tett samarbeid med en sommerstudent for å eval...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Upscaling sustainable collaborative consumption using public libraries

Dette prosjektet tar for seg hvordan offentlige biblioteker kan brukes som knutepunkt for en oppskalering av delingsløsninger som bidrar til overgangen til et lavutslippssamfunn. En slik transformasjon krever endringer på mange nivåer, ikke minst i hvordan vi forbruker varer og tjenester. En orga...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Constraints to degradation of biodegradable plastics in terrestrial systems

Det er et økende fokus på plast, både som ressurs og som forurensning. Selv om det legges mye vekt på resirkulering, er bruk av resirkulert plast fremdeles liten i Europa. I denne sammenheng har en del klima- og miljøhensyn drevet fram ulike former for bionedbrytbar plast til ulike anvendelser. D...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NEPP: Neste generasjon Pure-Pak drikkekartong

NEPP-prosjektets mål er å utvikle og demonstrere neste generasjon melkekartong, og prosessene som trengs for å produsere denne. Den nye melkekartongen vil ha vesentlige forbedringer med hensyn til miljøpåvirkning og resirkulerbarhet. Sentrale forskningsaktiviteter i prosjektet omfatter nye konv...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ConZerW - Construction site Zero Waste

Målet med prosjektet ConZerW er å oppnå avfallsfri byggeproduksjon ved å utvikle prosessverktøy som støtter samarbeid mellom partnere i planlegging, innkjøp og logistikkaktiviteter tilknyttet byggeplassen. ConZerW vil basere seg på en kvantitativ og kvalitativ forskningsstrategi for å løse prakt...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NoDeSPoL-No depositon of spent potlining

Norges aluminiumsindustri vil jobbe sammen i dette konsortsiet for å kvalifisere en bærekraftig løsning for å resirkulere 25 000 tonn med brukte ovnsforinger som hvert år deponeres i Norge. Prosjektet har som målsetning å redusere karbonavtrykket til prosessen og å lage en resikuleringsprosess so...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

ENERGIX-Stort program energi

ArbaFeed - Samproduksjon av Arbacore pellets og fôrprotein fra trevirke.

ArbaFeed prosjektet vil lage pellets, fôrprotein og furfural fra trevirke. Målet med prosjektet er å videreutvikle Arbaflame sin eksisterende patenterte teknologi for produksjon av Arbacore pellets basert på dampforbehandling av sagbruksflis. Dette vil være sentralt for å kunne klare konkurransen...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

WONDerful Circular REST

Ved starten av 2021 nådde prosjektet første milepæl, der tallene fra LCA rapporten ble presentert. I rapporten ser vi dagens miljøavtrykk av valgt prosjektseng. Her fremkom det også hvilke deler av sengen som står for det største miljøavtrykket. Et av målene er å utvikle en seng med halvert milj...

Tildelt: kr 18,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Your green, smart and endless wardrobe

Klesindustrien er en klimaversting med høye karbonutslipp samt stort forbruk av vann og kjemikalier. Prosjektets mål er å endre hvordan man konsumerer klær, fra å kjøpe og eie enkeltplagg til å få tilgang til en nærmest uendelig delegarderobe gjennom leie. De store volumene, og også den store mil...

Tildelt: kr 23,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Event Support for The Organic Chemical Winter Meeting 2020 (OKV 35)

Organisk Kjemisk Vintermøte 2020 er en nasjonal møteplass og et forum for formidling av kunnskap fra forskningsfronten av og for forskere fra universiteter og høyskoler, instituttsektoren og industrien. Næringsrelevant forskning relatert til naturprodukter, bioteknologi og legemidler vil bli viet...

Tildelt: kr 40 379

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

KomVent-Innovative løsninger for fremtidens ventiler

Søkerbedriften ISIFLO utvikler og produserer koblingsprodukter i messing og plastkompositt for distribusjon av drikkevann og av gass til husholdninger. ISIFLO ønsker å utvide produktspekteret sitt til ikke bare å være koblinger, men også ulike former for ventiler og kraner. Disse produktene vil b...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Termoformede fiberprodukter for funksjonell og bærekraftig emballering av ferske matvarer

Visse typer emballasje for fersk mat er i dag dominert av plast, som er en enkel og billig løsning. Termoplaster er enkle å forme. I tillegg har plast ekstremt høy vannbestandighet, og kan dermed være omgitt av vann i tiår (eller hundreår) uten å brytes ned. Den utrolig høye vannbestandigheten ha...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Anvendt havplast - Ute- og innemøbler av eierløs havplast - produkter for en regenerativ verdikjede.

Hva er verdien av å rydde opp? Gjennom de siste hundre årene har næringslivet tjent penger på å gjøre om ikke-fornybare naturressurser til varer med varierende levetid. Dette har skapt en voldsom økonomisk vekst, men også en vekst i forsøpling, forurensing og klimagasser. Et av de tydeligste r...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Grasision: Actionable Intelligence Tool for Sustainable Grassland Production

Grasision: Bærekraftig engproduksjon med verktøy for handlingsbar intelligens Hovedmål Forbedre nøyaktighet og presisjon for algoritmene for bildeklassifisering og –segmentering med nye treningsdata kalibrert mot reelle data fra forskjellige grasarealer. Samtidig sikres relevante IPR og industri...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VOW: Valorization of Organic Wastes into Sustainable Products for Clean-up of Contaminated Water, Soil, and Air

Dette prosjektet forsker på so-kalt pyrolyse, forbrenning uten luft. Pyrolyse produserer "ingeniør-trekull" fra det biologiske avfallet: biokull. Hovedmålet til VOW prosjektet er å produsere rene biokullsorbenter fra disse lett forurensede substrater, og bruke sorbenter for å rense jord, vann og ...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Innovativ avfallslogistikk og avfallshåndtering

Målet med forskningsprosjektet Innovativ Avfallslogistikk er å bidra til mer effektiv og miljøvennlig logistikk og bærekraftig innsamling av avfall fra norske kommuner. Dette gjøres gjennom å utvikle modeller og verktøy som skal fungere som beslutningsstøtte under innkjøp, kontraktsfesting og gje...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestfold og Telemark

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Closing the Water Cycle Gap with Harmonised Actions for Sustainable Management of Water Resources - WATER HARMONY

Vann er en knapp ressurs. Ikke-bærekraftig bruk, sammen med raskt økende befolkning, forsterker de negative virkningene på naturlige, miljømessige, geografiske og sosiale forhold, som allerede er under økt press fra klimaendringer. Fremvoksende mikroforurensninger (MF) og utslippene deres, selv v...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CIRCULUS – Bærekraftig betonggjenvinning

CIRCULUS omhandler gjenvinning og gjenbruk av betong. Betong er i dag et av de mest brukte byggematerialene, og står for rundt 7% av totale CO2-utslipp i verden. Bakgrunnen for prosjektet er kommende krav innenfor EU (som også omfatter Norge) vedrørende resirkulering av minst 70% av såkalt ikke-f...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Circular Aluminium Packaging in Norway – Alpakka

Prosjektet Alpakka ønsker å bidra til mer og bedre resirkulering av mat- og drikkeemballasje laget av aluminium. Alle aktørene i resirkuleringssystemet og en emballasjebruker Kavli er partnere i prosjektet sammen med SINTEF og NTNU. I Arbeidspakke 1 «Collection» er det blitt gjennomført littera...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PRocess Industries in the Circular Economy - PRICE

PRICE er et kompetansebyggende prosjekt for næringslivet med deltakende industribedrifter Boliden Odda, Glencore Nikkelverk, KA Rasmussen, NOAH, Solberg Industri og Yara International, samt forskningsinstitusjonene SINTEF Industri, NTNU og UiO. PRICE er et akronym for "PRocess Industries in the...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smart og bærekraftig SMB fabrikk

SmartFab prosjektet startet i april 2019. Beskrivelser på både norsk og engelsk fins på prosjektets webside: https://www.sintef.no/prosjekter/smartfab/ I SmartFab har vi forskningsmessig søkelys på løsninger som bygger på 'state-of-the-art' prinsipper og metoder innen digitalisering, masseprodus...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Lithium ion BATteries - Norwegian opportunities within sustainable end-of-life MANagement, reuse and new material streams (BATMAN).

BATMAN-prosjektet skal utvikle et dynamisk strategisk verktøy basert på materialstrømsanalyse (MFA) som gjør det mulig for norske bedrifter til å ta ledende roller i ulike deler av LIB-verdikjeden (litium-ion batterier). Bakgrunn - Økningen i elektro-mobilitet er forventet å føre til en ekspo...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Agder