0 prosjekter

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE- Midt-regionen Søknad om regional støtte (Tilleggsbev. til prosjekt 152324/150)

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The modern child and the flexible labour market

The modern child & the flexible labour market: Institutionalisation & individualisation of children in the light of changes in the welfare state Norwegian centre for child research and Institute for sociology and political science (ISS) at the Norwegian university for science and technology, Tro...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Rettslege problemstillingar innafor kystsoneforvaltning - kompetanseutvikling, dr.gr.stip.

Prosjektet skal bidra til å utvikle kompetanse om rettslege problemstillingar innafor kystsoneforvalting knytta til oppdrett/havbeite og forvaltinga av kystsona.

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Consented to contribute to the common good?

The scientific aim of the ”consentenced to contribute to the common good?” project is to exprore ethical relationships between the research subjects contributing to a biobank, and the perceived outcome of biobank research. In the recent Norwegian biobank law proposal, this relationship is regul...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Knut Hamsuns forfatterskap

Prosjektet inneholder to strengt tatt separate komponenter: Et avgrenset litteraturvitenskapelig forskningsfelt, "Tid og rom i Hamsuns prosa" og et mer praktisk orientert edisjonsfilologisk arbeid som vil utgjøre grunnlaget for en kommentert utgave av Ham suns samlede artikler. Det første er en v...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - ISF

...

Tildelt: kr 236,5 mill.

Prosjektperiode: 1997-2025

Sted: Oslo