0 prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 4. år - Natural Disasters: Demographic and Health Outcomes for Women and Children

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Ukjent Fylke

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES_ACC_WellGuard

The overall vision of the MBLT Accelerator project is to prototype, pilot and commercialise our novel Multibond logging technology. MBLT is a tool for directly measuring barrier integrity across multiple casings in oil wells, with no need of extracting the production tube. MBLT uses an acoustic b...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES2021_Accelerator_TioTech_TitanA

The overall vision of the TitanA Accelerator project is to prototype, pilot and commercialise our novel, next-generation battery anode material, made of nano-titanium dioxide (TiO2). TitanA is titania-based material (powder) for the fabrication of anodes in Li-ion batteries. TitanA is composed of...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Accelerator Vitroscope

The overall vision of the VITRO.SCALE Accelerator project is to prototype, pilot and commercialise our novel patent pending flow chamber device (PCT/EP2018/061604), imaging system (for capturing cell images) and a software system (for capturing and processing data). Flow chamber is based on fluid...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

115342/COD15 / Hydrogenation of liquid fuels extracted from waste tyres

Wastefront vil utvikle en ny hydrogenbehandlende katalysator for å rense pyrolyseolje utvunnet fra utgåtte dekk (ELT). Dette skal foregå i en hydrokrakkende reaktor, slik at utbytte oppfyller europeiske spesifikasjoner for kommersielt drivstoff. Vi vil også utvikle teknologien i grensesnittet til...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!115695/COD15 Antimicrobial coated breakaway variable lumen connector for intravenous therapy

Helsetjeneste-assosierte infeksjoner representerer et stort helseproblem både økonomisk og målt i pasientlidelse. Disse infeksjonene er særlig drevet av bruken av invasivte medisinsktekniske utstyrsenheter, og rammer derfor oftest de svakeste pasientene. I USA alene har det amerikanske folkehelse...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Multi-sensor technology for continuous healthcare monitoring based on self-powered, wireless sensors

The PES funds will be key to maximize the chances of succeeding with the application to the Horizon Europe Doctoral Networks (Industrial Doctorates) call. The funding will enable ONiO to lead the preparation (building the consortium, writing and submission) of a solid proposal in challenging R&D ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Reusing depleted oil and gas fields for CO2 sequestration - Norsk deltakelse

Prosjektet RETURN har som hensikt å muliggjøre storskala lagring av CO2 i gamle olje og gassreservoarer, hvor trykket er veldig lavt etter mange år med produksjon av olje eller gass. RETURN samler mange industri og forskningspartnere i Norge, Nederland, Storbritannia, Tyskland, Italia og Canada...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hvordan kommuner kan utvikle lokale modeller for arbeidslivsfaget for å styrke elevers motivasjon og mestringstro for å forhindre frafall

Forskningen søker å finne svar på hvordan en lokal modell for arbeidslivsfaget kan utvikles på en slik måte at det fører til økt motivasjon og mestringstro for elever som risikerer frafall. De aller fleste barn og unge klarer seg bra i skolen og i livet, men det er likevel en stadig større gruppe...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Agder

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Clinical development of curcuma-derived turmerones as a breakthrough therapy for patients with rare childhood epilepsies.

Theracule is developing a new first-in-class therapeutic for the treatment of rare childhood epilepsies. TCA-001 is a botanical drug with a novel mechanism of action, and with preclinical safety and anti-seizure efficacy in animal models that show its potential to be a breakthrough therapy for tr...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

IDESS: Intelligent Distributed Energy Storage System

Hagals intelligente distribuerte energilagringssystem (IDESS) er et kostnadseffektivt Battery Energy Storage System (BESS). Ved å bruke intelligent og maskinlæringsbasert patentert programvare knyttet til Hagals patenterte Rebel Core Energy Management System, er vår IDESS multifunksjonell, tilpas...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Application for support to apply for the EIC Accelerator, Step 2

The Ludenso Platform Our educational technology solution is called the Ludenso Platform. It allows editors to enrich physical books with digital content at ease and at scale, with no coding required. The publishers are subscribing to our platform as a Platform As A Service. This enables them to p...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES for ReWater Accelerator project

The overall vision of the ReWater Accelerator project is to prototype, pilot and commercialise our novel Desalinator, which is an offshore, autonomous wave-powered desalination buoy using an innovative, patented wave energy converter driving a reverse osmosis system to deliver fresh water directl...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES for Nordiq Products' LiSa Accelerator

The overall vision of the LiSa Accelerator project is to prototype, pilot and commercialise our ground-breaking medical device, LiSa. It consists of novel acoustic-optical sensors for continuous & accurate monitoring of patients' breathing pattern, pulse & blood oxygen saturation. Intuitively pla...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Håndtering av stamfisk og effekt på eggkvalitet og levedyktighet i tidlige livsfaser av atlantisk laks.

Atlantisk lakseoppdrett er en relativt ny, men veletablert næring som utvikler seg i retning av en mer bærekraftig fremtid. For å forbedre bærekraften er det avgjørende å benytte kunnskap basert på vitenskap for å finjustere prosesser gjennom hele produksjonssyklusen. Lerøy Midt AS avd. Aakvik (L...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Semi-autonom navigasjon for maritim næring

I prosjektet utvikler vi en prosjektskisse mot Horisiont Europa for et konsept på semi-autonom navigasjon for skip. Det er en RIA, hvor vi utvikler grunnleggende nye metoder på flere sammenhengende felt: Nye metoder for multi-modal persepsjon, nye metoder for å bedre skalere og distribuere proses...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

BlueBio - Mussel Mitigation Feeds and Supply System Technological Development

The MuMiFaST project gathers European expertise on the value chain related to mitigation mussels which is an undersized non-uniform biomass compared to mussels produced for human consumption. Mussel mitigation culture is a relatively new industry with the primary function to mitigate coastal eutr...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Rogaland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

First RINGS International Workshop

This project funds a workshop that is organized by the SCAR Action Group RINGS and hosted by the Norwegian Polar Institute between 9-12 March, 2022. We anticipate to have about 50 participants whose expertises are (1) Antarctic contributions to the sea-level change, (2) airborne geophysics, (3) s...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Bringing Cognitive Linguistics and Language Teaching Closer Together

Linguistic research and foreign language teaching have been drifting apart from each other. At a time of declining social cohesion in polyglot Europe, scientifically sound and effective foreign language teaching is vital for mutual understanding, in particular, teaching of German, which will like...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Safeguarding future production of fish in aquaculture systems with water recirculation

Globally, aquaculture is the fastest-growing animal food sector and today almost half of the World´s consumption of all fish products originates from aquaculture. However, high water consumption and nutrient release from fish farms cause environmental and public concern. This has led to developme...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

A Gendered History of Emotions in Renaissance and Counter-Reformation Italy

WomenThinkingLove will provide the first History of Emotions of Renaissance and Counter-Reformation Italy, with regard to the system love/marriage/adultery, from a gender perspective. As Renaissance and Counter-Reformation Italy are still under-investigated from the perspective of the History of ...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Combining Machine Learning and Quantum Chemistry for the Design of Homogeneous Catalysts

While machine learning (ML) methods are already commonly applied in heterogeneous catalysis, the use of such methods for the design of homogeneous catalysts is a largely overlooked field. A recent proof-of-principle study showed the huge potential of ML in homogeneous catalysis by demonstrating t...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

COllective ROBOtics through Real-time Entrainment of Evolved dynamical Systems

Socially interacting robots are widely envisioned to revolutionise learning and care, and as they become more ubiquitous, to perform tasks collaboratively. However, despite astounding progress in engineering adaptive capabilities in fundamental behaviours such as locomotion, social behaviour is s...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

H20-ERC-European Research Council

Evolution of Cognitive Tools for Quantification

Exact quantification, including the ability to count, depends on both conceptual breakthroughs and cognitive tools such as numeral systems. These tools appear in striking diversity across cultures and manifest in different modalities (verbal, body-based, written, or material). To address the tant...

Tildelt: kr 28,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Vestland

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Pickering emulsions for food applications

Enormous food waste worldwide has huge environmental and cost efficiency impact. Chemical deterioration caused by e.g. oxidation of lipids, vitamins and other food constituents are causes of waste. Many foods are emulsions stabilized by surfactants. Conventional surfactants have dominated emulsio...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage og 2 andre

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Linking seasonal migration and dispersal: A large-scale demographic approach in a wild partially-migratory metapopulation

Migration (seasonal movement) and dispersal (movement between birth and first breeding, or between breeding events) are two critical life-history decisions, both taken in response to changing ecological conditions. They could involve similar decision-making processes and covary, thereby profoundl...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Evolution of Low-latitude climates and Monsoon Onset

Reconstructing past climate provides a powerful means to investigate how human-induced warming may be manifested in global climate. Over the last 65 million years, Earth experienced periods of extreme warmth with elevated greenhouse gas concentrations similar to projections of future climate. Of ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

The Metabolic Niche Framework – Linking Metabolic Changes and Behavioural Responses of Fishes to Climate Change.

Anthropogenic warming of the oceans and the expansion of aquatic oxygen deficient (hypoxic) “dead zones” are changing the abundance and distribution of fishes, with more pronounced effects expected in the future. The behavioural responses of fishes to environmental changes may influence species’ ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

H20-ERC-European Research Council

Fluid Inclusion Microthermometry in Speleothems

Ongoing global warming is rapidly moving us away from the climate states we are used to and understand from observational time series. This poses the urgent need to extend our “climate memory” by deciphering climate information stored in geologic archives. However, obtaining quantitative estimate...

Tildelt: kr 21,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Vestland

H20-ERC-European Research Council

Good attention: Attention norms and their role in practical reason, epistemology, and ethics

What is good attention? Much public discussion about social media, public health, and political debates is focused on versions of this question. What deserves our attention and how we should regulate attention in the face of distraction occupies the debate. What is missing is a philosophical inve...

Tildelt: kr 21,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo