10 290 prosjekter

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Biofuel from regeneration forest, immature and final harvesting

Management and use of biomass from non-traditional forest operations has today a low priority, partly because the work is expensive and partly because a rational and economic exploitation, for example for bioenergy, is not facilitated. The result is regen eration, while the challenge should be lo...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Viken

HAVKYST-Havet og kysten

Post-Agreement Bargaining in the Barents Sea Fisheries - Strategies for Coping with Overfishing

The Barents Sea cod fishery is the single most important fisheries for Norway, both commercially and in terms of maintaining viable communities along the coast. Since 1976, these fisheries have been managed bilaterally by Norway and the Soviet Union/Russi an Federation through the Joint Norwegian...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

New risk elements of Listeria as a result of fish processing and adaptation of fish products to current food trends

The products exported from Norwegian fish industry are mainly standard products like fillets, gutted fish and salt-cured products. Due to current food trends like ?convenient food? and ?exotic food?, secondary processing to more differentiated products ha ve become common, and the fish is also us...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Viken

HAVKYST-Havet og kysten

MPAs in coastal Skagerrak: a model system for understanding lobster demography and successful introduction of MPAs in temperate waters.

Marine protected areas (MPAs) are a promising tool for preventing overexploitation of marine biological resources. However, there are still few MPAs in temperate waters. Recently, the Norwegian Directorate of Fisheries has encouraged the establishment of MPAs in Skagerrak. A working group at the ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Ukjent Fylke

SIP-FKD-SIP finansiert av Fiskeri- og Kystdepartementet

Lysozyme inhibitors; novel drug targets in bacteria

Lysozymes are antibacterial enzymes generally acknowledged to play an important role in the innate immune system found in all animals. Recent findings on invertebrate lysozymes as well as on bacterial inhibitors of lysozymes have shed new light on why ver tebrate lysozymes show some restriction i...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIPHINIFES-SIP ved HI

Carrying capacity in Norwegian aquaculture

The Norwegian aquaculture is facing challenges in limited areas available for aquaculture and an efficient utilization of the carrying capacity is crucial. This necessitates combining different forms of aquaculture, and the first step in doing so is to es timate the carrying capacity for each cul...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2013

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Changing Work - The impact of Re-organisation and Re-allocation on Establishment Performance and Worker Well Being

Prosjektet analyserer samfunnsmessige virkninger av omstillinger i arbeidslivet. Omstillinger omfatter både interne omorganiseringer og større endringer som nedbemanning, fusjoner og eierskifter. Prosjektet tar for seg både samfunnsmessige kostnader og ge vinster ved ulike typer av omstillinger. ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Novel narrow bandwidth lighting technology in cod farming and its impact on performance from early stages to adult fish.

The Atlantic cod (Gadus morhua) is historically one of the most economically significant fish species in the Northern Atlantic. However, due to extensive exploitation in the last century, the numerous wild stocks are at historically low levels, the specie s itself being classified as vulnerable t...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Process Innovations for High Current Density

Hydro has over the past ten years succeeded with very ambitious programmes for continuous productivity increase in existing potlines, reaching world-leading performance levels. The limits for possible improvements by a continuous approach have now nearly been reached, as the performance of many e...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

EVidence based Improvement of SOFTware engineering

Programvare utgjør bærebjelken i det moderne informasjonssamfunnet og blir i økende grad kritisk for industri, næringsliv, forvaltning, forskning og nasjonal sikkerhet. Samtidig benytter IKT-bransjen metoder og verktøy med liten visshet om hva de gir av k valitet, kostnader, begrensninger og risi...

Tildelt: kr 39,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Oestrus and oestrus behaviour in NRF and Holstein breeds in modern cattle housing systems

Good health and fertility are crucial for animal welfare, production efficiency and sustainability in milk and beef production. In the NFR breed, these traits have been selected for over time, thus expanding the distribution of this breed worldwide. Expor t of semen and animals is very important,...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of mechanism based, novel anti-inflammatory compounds

Avexxin AS (founded in Trondheim march 2005) introduces a novel therapeutic approach for the treatment of chronic diseases including psoriasis based on more than a decade of research at Prof. Berit Johansen?s group at the Norwegian University of Science a nd Technology. The new compound interfere...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mikrooptiske sensorer for spektrometriske anvendelser

De siste årene har forskning innen mikro-optikk i Norge bidratt til flere nye produkter, ideer og patenter. En av disse ideene er et mini-spektrometer der et diffraktivt optisk element (DOE), et slags hologram, er sentralt. Et slikt spektrometer kan bruke s til å bestemme kjemisk sammensetning av...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Viken

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Integrated anisotropic depth imaging and velocity tomography for quantitative interpretation of multicomponent seismic data

...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Capacity, F and Effort

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2006-2012

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fremtidens støperiteknologi

FREMSTØT! 11 norske bedrifter går sammen med SINTEF, NTNU og Forskningsrådet om et nytt kunnskapsløft innen stykkstøping av aluminium. Prosjektet skal sikre kompetanseutvikling og vekst i en bransje hvor norsk industri i en årrekke har vist at de kan hevd e seg i verdenstoppen. Støperier som Alco...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Nordland - Nordlánnda

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Generasjon, livsløp og kjønn: Et samordnet opplegg for norsk deltakelse i Generations and Gender Programme og videreføring av LAg

Langsiktige demografiske prosesser som økende levealder, lav fruktbarhet og endringer i familiestrukturen byr på utfordringer, både samfunnsøkonomiske og velferdspolitiske, i årene som kommer. Befolkningen aldres - først og fremst på grunn av lav fruktbar het. Det vil få store konsekvensene både ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

Plasma production of carbon nanotubes

The principle objective of the project is to provide a new process for continuous or semi-continuous production of high value carbon nanotubes based on high temperature thermal plasma technology, and establish a business alliance with the aim of up-scalin g the process to industrial scale. It is...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

A novel antimicrobial agent for topical treatment of challenging infections caused by drug-resistant bacteria.

"Once life-saving medicines are increasingly having as little effect as a sugar pill. Since 1970, no new classes of antibacterials have been developed to combat infectious diseases. Microbial resistance to treatment could bring the world back to a pre-an tibiotic age." WHO Report 2000: Overcomi...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FoU Prosjekt Bygg og Eiendom som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester

Søknaden gjelder gjennomføring av et 3-årig hovedprosjekt i perioden 2006-2009. Hovedprosjektet er en videreføring og tematisk utvidelse av et pågående forprosjekt, FoU ?Utvikling av modeller for effektiv sykehusdrift? (168372/I30-emb), støttet av forskni ngsrådet i 2005. Hensikten er å utvikle ...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Byggemetoder for 3D Heterogene Mikro / Nano systemer

Prosjektets overordnete idé er å videreutvikle SensoNor som Center of Excellence for Mikro / Nano systemteknologi (MNST). Dette gjelder både i Norge og innenfor SensoNors moderselskap Infineon Technologies. Utvikling av neste generasjons teknologiplattf orm for 3D heterogene mikro/nano systemer...

Tildelt: kr 31,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Vestfold og Telemark

SIPOENER-SIP-OED Energi-sektoren

High efficiency monocrystalline silicon solar cells

The annual production of solar cells has grown by more than 35 % annually over the last 5 years. In order to ensure a rapid and sustainable expansion in the future, the cost of solar electricity still has to be reduced significantly. Substantially increas ing the efficiency is an approach that ho...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Viken

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Sustainable Economically Efficient Wave Energy Converter

...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2006-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Marine carbon sources and sinks assessment

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Viken

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Robuste nett

Problem Statement The Internet is to an increasing degree being used for mission critical applications, and the consequences of malfunctions in the infrastructure are severe. There are many threats to a stable infrastructure, including technical problems in the equipment, human errors like miscon...

Tildelt: kr 27,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

NKJ 125 Torward a standard for microarray-based characterization os Salmonella isolates: A novel tool in risk assessments

8. Summary of the project plan (background, research methods, goals, timetable): Salmonella-induced enterocolitis in humans is an important food-safety issue. Efforts continue to assess the genomic variation among environmental, veterinary, and clinical i solates in order to trace the infections ...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Viken

EU6RP-EUs 6. rammeprogram

eGOVERNET (FP6 project number 026575)

...

Tildelt: kr 0,79 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Ukjent Fylke

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

NKJ 126 Genomic analyses and modelling of plant secondary metabolism for development of oilseed rape with improved pest resistance

...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Signal evolution: adaptation and constraint

A central challenge in evolutionary biology is to understand what determines the reliability and flexibility of animal signals. We investigate signal evolution and signal discrimination in two contexts, mate choice and mimicry, with focus on how adaptatio n is affected by learning, plasticity, va...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Coeliac disease (CD) and rheumatoid arthritis (RA); mapping the shared features in order to understand autoimmunity

There has been a huge advance in the understanding of coeliac disease (CD) in recent years. Our group has made several important contributions to this improved understanding. Research done by other groups has started to unravel aspects of the pathogenesis of rheumatoid arthritis (RA) that at sev...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo