0 prosjekter

FINANSMARK-Finansmarkedet

Egen Pensjonskonto – dine valg avgjør pensjonen

Om Egen Pensjonskonto: Egen Pensjonskonto innføres fra 1.januar 2021 for 1,4 millioner sysselsatte i privat sektor med innskuddspensjon. Dette åpner for at man kan samle Innskuddspensjon og Pensjonskapitalbevis på én konto. Dette er langsiktig sparing med investeringsvalg. Vi vet også at rundt 80...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Kvinnekveld aksjer – et pilotprosjekt

...

Tildelt: kr 94 389

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Aksjemarkedet på 60 minutter

...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Norges bidrag til OECDs globale undersøkelse «Befolkningens finansielle kompetanse og deltakelse»

...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Fra innsikt til handling - aksjespareprogram i børsnoterte selskaper

...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

AkjseNorges BørsABC med lyd, strek og bevegelse

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Penger på papiret - viderutvikling.

...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Fra innsikt til handling

...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Videreutvikling av AksjeNorges investerings - og kunnskapskonkurranse, med økt vekt på kvalitativ undervisning

Som det fremgår av strukturen på http://www.elevinvestor.no, er første runden av konkurransen (høsten 2006) i hovedsak sentrert rundt et avkastningsprinsipp, med en tilleggskonkurranse som går ut på å identifisere ulike nøkkelaspekter ved de selskapene ma n velger å handle aksjer i. Da vi i pros...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

AksjeNorge-dagen - landsdekkende informasjonsdag om aksjer, aksjemarkedet og aksjesparing.

AksjeNorge-dagen er en landsdekkende informasjonsdag om aksjer, aksjemarkedet og aksjesparing som retter seg mot publikum i sin alminnelighet. Arrangementene gjennomføres på inntil 30 steder over hele landet. Stiftelsen AksjeNorge har eneansvaret for innh old og gjennomføring av arrangementet, me...

Tildelt: kr 0,92 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Landsdekkende investerings- og kunnskapskonkurranse om det norske verdipapirmarkedet, rette mot elever i den videregående skole.

Vi i AksjeNorge ønsker å utvide vår kontakt med elever med et program som både er langsiktig og som krever deltagernes direkte engasjement også utenfor AksjeNorges foredragsrekker. Vi ønsker å avholde en konkurranse for samtlige VK1-elever knyttet til øko nomiske fag i den videregående skole i No...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

AksjeNorge-dagen.

AksjeNorge-dagen er et landsomfattende publikumsarrangement. AksjeNorge-dagen skal være en møteplass. På hvert av de 25 steder hvor AksjeNorge-dagen i 2005 og 2006 arrangeres, skal tilhørerne få møte representanter fra et børsnotert selskap, de skal få in formasjon om fond og fondsforvaltning, få...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Støtte til AksjeNorges prosjekter rettet mot allmennheten

Prosjektsammendrag. 1. AksjeNorge-dagen vil i 2004 bli arrangert på inntil 20 steder. 2. AksjeNorge-dagen er et åpent, publikumsrettet arrangement der hensikten er å øke publikums kunnskap om aksjer, fond, sparing i disse produkter, aksjemarkedet generelt og i tillegg gi innsikt i børsnoterte se...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo