0 antall prosjekter

DIP-Design Pilot

DP173 Rett Plass Rett Form

...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

DP067 Living LAB Oppdal - Innovasjonsøkosystem for bærekraftig fritid

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

DP207 PRO Customer Interaction R&D

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

DP199 DesignThinking og innovativ transformasjon av 3D for barn & unge

...

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - The Discourse of Death in PKK´s Ideology

I denne forskningen argumenteres det for at "det ikke er PKK som militariserer den kurdiske bevegelsen, men Kurdistan forkurderer også PKK" mens jeg utdyper hvordan den kurdiske kulturen er avgjørende for å forstå PKK. Jeg har studert hvordan fascinasjon for døden (F.D.) er så sentral i en marxis...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - The Political Power of European Case Law and the CJEU

Internasjonale domstoler er institusjoner som holder autoritet over tolkningen av mellomstatlige avtaler, og på denne måten spiller en sentral rolle i en rekke mellomstatlige samarbeid. Blant de mektigste internasjonale domstolene er EU-domstolen, som gjentatte ganger har vist seg å være en vikti...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Ukjent Fylke

DIP-Design Pilot

DP056 Lifeplanner

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

DIP-Design Pilot

DP167 Nakke og Ryggstøtte

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Østfold

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 4. året - Implentation of State Aid Modernisation in the European Economic Area

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Ukjent Fylke

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Bidrag til NordForsk-utlysning om samfunnssikkerhet

...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

DP202 Helsirkulære boliger

...

Tildelt: kr 0,61 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Legitimate authority without a duty to obey: The power-liability approach as a conceptual framework to understand practical authority

...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Embracing the Leper: Local collaboration with anti-system parties in Scandinavia

Prosjektet dreier seg om virkningene av lokale samarbeid med utfordrerpartier på ytre høyre og venstre fløy i to skandinaviske land: Norge og Sverige. Fire partier undersøkes: Rødt og Fremskrittspartiet i Norge, og Vänsterpartiet og Sverigedemokraterna i Sverige. Utfordrerpartier deltar gjerne i ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - European Strategies for Printing and Popularising Renaissance Medicine

Hvordan ble 1400-tallets nye kommunikasjonsteknologi, boktrykkerkunsten, brukt til å formidle medisinsk kunnskap på tvers av språk- og landegrenser? Når en ny form for kommunikasjonsteknologi senker tersklene for å dele kunnskap, kan nye stemmer slippe til, og nye grupper kan begynne å ta til seg...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Ukjent Fylke

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

NordPerMed: Nordisk collaboration for personalized medicine

...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

DP165 Aclima

...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Buskerud

DIP-Design Pilot

DP048 Aktivitetshjelpemiddel for funksjonsnedsatte

...

Tildelt: kr 0,47 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Akershus

VITEN-Vitensentre

Atlanterhavsparken vitensenter

Vitensenteret skal være et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv og kan utforske fenomener knyttet til natur, miljø og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre. Vitensente...

Tildelt: kr 31,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Møre og Romsdal

VITEN-Vitensentre

Vitensenter Nordland

Vitensenter Nordland skal ha hovedtema knyttet til Nordlands naturressurser, teknologi og digitalisering. Interaktive utstillinger og pedagogiske undervisningsopplegg vil bli valgt ut fra disse temaene. I dialog med de øvrige regionale vitensentrene skal det etableres et vitensenter som er unikt ...

Tildelt: kr 30,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Astronomiolympiaden

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2027

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Forskerdrevet fagkonferanse for GLOBVAC programmet 2020

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Chen Xi

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NILU

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Akershus

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NINA

...

Tildelt: kr 65 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Kurs REACH

...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Bidrag til norsk medlemskap i Nordic Optical Telescope (NOT)

Nordisk Optisk Teleskop har i 2019 og 2020 blitt brukt flittig av norske forskere, som alle har deltatt i større internasjonale samarbeid. En gruppe, som inkluderer Håkon Dahle (ITA, UiO), har brukt gravitasjonslinseeffekten til å studere galakser ved høy rødforskyvning. Av et større sett av ster...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Bidrag til utlysning om digitalisering i offentlig sektor

...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergruppe ved Høgskolen i Innlandet (tidl. Hedmark)

Ikke relevant

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Innlandet

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Jie Yucheng

...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Bidrag til utlysning om barnekreft

...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo