0 prosjekter

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Mentis Cura - ADHD:GAD

Katla Index is an innovative (PCT/US2019/052468) cloud-based software platform that will provide an easy to use and cost-effective ADHD diagnostic and a prognostic tool that is non-invasive, accurate, reliable, and easy to interpret. The software analyses EEGs, non-invasive, inexpensive technique...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

A life-changing PREssure Sensor System for UROdynamics to solve global urinary problems

Invivo Bionics is a Norwegian start-up that has developed nanotechnology-based in vivo pressure sensor systems for continuous monitoring of human organ function. InVivo Bionics is breaking ground with a new breed of cost-effective nanotechnology sensor system for measurement of pressure directly ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: One-dimensional ultrasound monitoring of physiological status

Hvor mye mer kan jeg yte på denne treningsøkta? Er soldatene helt i kjelleren, eller kan de klare seg en time til før de må ta til seg næring? Hvordan går det med muskelmassen til pasienten som ligger på intensivavdelinga? For å svare på disse spørsmålene vil informasjon om flere fysiologiske...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Novel Patient Stratification based on Photon Counting CT

Each year, 3.9 million lives are lost to cardiovascular diseases (CVD) within Europe and 1.8 million within the European Union. 45% of all deaths within Europe are due to CVD, and in 2015, more than 85 million people in Europe are living with CVD. Furthermore, CVDs are arguably the most important...

Tildelt: kr 34 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Next generation hydrogel for bone tissue engineering

Behandling av skjelettdefekter er en stor samfunnskostnad, og med en økt andel eldre i befolkningen øker behovet for behandling betraktelig. Det gir en stor etterspørsel for nye og bedre medisinske produkter, helst gjennom minimalt invasive metoder for kortere sykehusopphold. Samtidig begrenser d...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E! 115062 - Hypnos: game-changing EEG device for sleep improvement

Det er fire om morgenen. Du ligger våken og sjekker klokken. Dette kan være noe du selv har opplevd, da det rammer rundt 1 av 4 voksne i Europa. Når denne type søvnforstyrrelse oppstår gjentatte ganger - minst 3 ganger i uken og i over 3 måneder defineres det som kronisk insomni. Over tid påvirke...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 18 SINTEF (2021-2023)

I dette prosjektet har vi som mål å bruke kunstig intelligens til å forbedre prognostiseringen for hjernesvulstpasienter basert på digital patologi, radiologi og kliniske data. Mer spesifikt planlegger vi å bruke kunstig intelligens til å predikere reseksjonsgrad, radiologisk tumorvekst og overl...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Software Application for Navigation in Endovascular Repair

Endovaskulær behandling er et alternativ til åpen kirurgi for mange pasienter med ulike sykdommer i hjertet eller blodåresystemet. Behandlingen er effektiv og skånsom, med raskere bedring og kortere sykehusinnleggelser. I dette prosjektet har vi fokusert hovedsakelig på abdominale aortaaneurismer...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Rapid-Diag: Decision-making tool for rapid diagnostics of infection and antibiotic resistance

Høgskolen i Innlandet og Klosser Innovasjon AS, vil med Rapid-Diag prosjektet introdusere en ny og rask metode for detektering av antimikrobiell resistens (AMR) i pasientprøver. Metoden baserer seg på bioinformatisk analyse av DNA sekvensdata. I kombinasjon med nye og raskere DNA sekvensmetoder, ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CRITical - preclinical testing of novel antibiotic resistance breaker

Antimikrobiell resistens er et voksende globalt helseproblem som i stor grad skyldes overforbruk av antibiotika. Antibiotika brukes til å forhindre infeksjoner feks under operasjoner og kreftbehandling. I tillegg er antibiotika helt nødvendig for å bekjempe alvorlige bakterieinfeksjoner. CRITical...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AI-Dentify - Assessment of oral diseases using dental X-ray images and deep learning techniques

Forekomsten av orale sykdommer, hovedsakelig tannkaries og periodontale sykdommer, øker over hele verden, inkludert Norge, noe som resulterer i alvorlige helsemessige og økonomiske konsekvenser, og reduserer livskvaliteten for de som rammes. Det anslås at halvparten av verdens befolkning lider so...

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestfold og Telemark

EUROSTARS-EUROSTARS

E!115054 Hematocrit determination for high accuracy

I dette prosjektet vil partnerne utvikle ny type patentert metode for å bestemme hematokritnivået til små fullblodsprøver (f.eks. en fingerstikk) innen få sekunder etter påføring av prøven. Hematokritnivået er sentralt, ettersom det er direkte relatert til plasmavolumet i prøven, som må være kjen...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

MoleculAr harvesTing with electroporation, microfluidics and nanoparticles for dIagnoSticS and thErapy of heterogeneous solid tumours

En stor utfordring innen kreftbehandling er at kreftsvulster ofte består av områder med svært ulike egenskaper. De ulike områdene reagerer ulikt på samme behandling. Diagnose og valg av behandlingsregime er ofte basert på resultater fra biopsiprøver - små vevsprøver som tas fra kreftsvulsten. Hvi...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

NewbornTime – Improved newborn care based on video and artificial intelligence

NewbornTime prosjektet handler om forbedret nyfødtomsorg ved bruk av kunstig intelligens (AI) for aktivitetsgjenkjenning i video fra tiden under og etter fødselen. Mangel på oksygen for et barn under og etter fødsel kan føre til fødselasfyksi, en ledende årsak til dødsfall for nyfødte, cerebr...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Eurostars: Development of a Digital Migraine Treatment

Nordic Brain Tech AS (NBT) is a spin-off company (SME) from The Norwegian University of Science and Technology and St.Olavs Hospital. The company was founded in 2019 to commercialize a research-based intervention for treating migraines using remote biofeedback. Our goal is to improve brain health...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

SENSE-GARDEN Home - development and testing of a portable SENSE-GARDEN

Mens det tradisjonelle SENSE-GARDEN-romoppsettet er ment å være for omsorgsorganisasjoner, er SENSE-GARDEN Home et kompakt system som kan passe i en koffert og enkelt kan bæres rundt og installeres i en dagsenter for personer med demeneller til og med hjemme hos folk. Det kan bringe den SENSE-GAR...

Tildelt: kr 0,52 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

A Novel Liquid Biopsy System

GreinDX utvikler et nytt "liquid biopsy" system som samtidig analyserer flere typer kreftbiomarkører. Systemet tar sikte på å fange opp, identifisere, kvantifisere og analysere viktige tumorrelaterte biomarkører som sirkulerende tumorceller (CTC), ekstracellulære vesikler (exosomer), sirkulerende...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Frontend and transducer technology for next generation cardiovascular ultrasound probes

Formålet med dette prosjektet er å spare menneskeliv ved å forbedre bildekvaliteten på ultralyd i bruk for hjertediagnostikk og assistanse under operasjoner. CFRON prosjektet vil, hvis det utføres som planlagt, øke bildekvaliteten i pasienter med hjertelidelser. Videre vil det gi teknologi i ...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestfold og Telemark

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

From evading to embracing immune cells – Development of neutrophil-targeted anti-cancer nanomedicine

Nanomedisiner er nanopartikler som inneholder medisiner og har blitt grundig undersøkt for behandling mot kreft i løpet av de siste tiårene. Et av de viktigste grunner for å bruke nanomedisiner til å behandle kreft er at nanopartiklene kan levere høyere konsentrasjoner av legemidlet til svulster ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Optimizing weaning from mechanical ventilation with RESPINOR DXT

RESPINOR utvikler en banebrytende utralydbasert teknologi, DXT (Diaphragm Excursion Technology), for å bedre klinisk beslutningstaking for kritisk syke pasienter på intensivavdelingen. DXT har de første ultralydsensorene som kan festes på huden for kontinuerlig monitorering av vår viktigste pust...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Immunotherapy targeting genetic frameshift mutation in cancer cells

Det er fortsatt et stort medisinsk behov for nye behandlingsformer for kreft. Hubro Therapeutics utvikler nye vaksiner rettet mot mutasjoner i gener som er tilstede i kreftformer assosiert med såkalt genetisk mikro-satellitt ustabilitet (MSI). MSI er kjent i mange forskjellige kreftformer og spes...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

PaCRTool: Verification- proof of concept

Dette prosjektet har som mål å introdusere presisjonsmedisin for å bedre resynkroniseringsbehandlingen av pasienter med hjertesvikt. Hjertesvikt er den ledende dødsårsak i den vestlige verden og et problem som øker med velstand. 30% av alle hjertesviktpasienter har hjertesvikt på bakgrunn av ledn...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A life-changing PREssure Sensor System for UROdynamics to solve global voiding problems

Invivo Bionics is a Norwegian start-up that has developed nanotechnology-based in vivo pressure sensor systems for continuous monitoring of human organ function. In the human body, having the right pressure is vital to life. Elevated or low pressure can result in organ failure and in worst-case s...

Tildelt: kr 84 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

EHiN webinar-trio - desember 2020 og januar 2021

Siden august 2020 har EHiN hatt en webinarserie gående, om viktige og relevante teamer innen e-ehelse. Grunnen til at dette foregår i webinar-form, og ikke som vanlig seminarer er Covid-19 pandemien. Dermed foregår produksjonen på Kreftforeningens Vitensenter uten publikum, og strømmes ut gratis ...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

CEREBRI: Intelligent Migraine Treatment for an Improved Brain Health

Nordic Brain Tech AS (NBT) is a spin-off company (SME) from The Norwegian University of Science and Technology and St.Olavs Hospital. The company was founded in 2019 to commercialize a research-based intervention for treating migraines using remote biofeedback. Our goal is to improve brain health...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Real-world evidence and future of clinical trials

The BigMed project has as part of the project goals, addressed the challenges and barriers related to implementation of precision medicine, including real-world evidence (RWE), in clinical practice. This includes sharing of genomic data to be used for development of automatized decision support t...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

EICA_SmartNH

Ny revolusjonerende helseteknologi gjør det mulig å lage en innovativ og brukervennlig løsning for eldre og kronisk syke.

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

MyWorkout GO 2.0: an app that can calculate and improve biological age with scientific precision to tackle physical inactivity of population

The aim of the GO 2.0 project is to continue the development of My Workout´s unique app GO –an advanced research-based training app technology that has been designed and developed to promote an active lifestyle in the population and thus prevent early death linked to inactivity - and deliver a se...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

EM-DEV H2020 SME Instrument Application

I prosjektet vil CEO og kommersiell ansvarlig (Lene Kristin Wilhelmsen og Per Reidar Ørke) arbeide med delmålene, slik at vi kan sende inn en høykvalitets søknad innen første cut (7. oktober 2020). Søknaden er en forbedring av tidligere søknad. I mai mottok vi Seal of Excellence på forrige søkna...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fluid monitoring for Heart Failure Patients

I Europa rammer hjertesvikt minst 15 millioner mennesker og forårsaker mer enn 1,8 millioner sykehusinnleggelser. Den estimerte årlige kostnaden for hjertesvikt er omtrent 2% av europeiske helseutgifter, noe som tilsvarer ca. 283 milliarder kroner. I Norge anslås sykehusets årlige behandlingskost...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage