0 antall prosjekter

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Støtte til drift av skogbrukerforeningen 2009/2010

...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Sponsormidler til Nothern European Regional Meeting

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Akershus