126 prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Global Security, Gender, Politics and the Countering of Violent Extremism (CVE)

*

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Ukjent Fylke

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Bidrag til NordForsk-utlysning om samfunnssikkerhet

...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Forskerdrevet fagkonferanse for GLOBVAC programmet 2020

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS NUPI: Norsk utviklingspolitikk i en tid med klimaendringer og geopolitisk spenning

...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS FNI: Global miljøforvaltning som verktøy for fattigdomsbekjempelse i utviklingsland

...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS CMI: Forskning for læring og innovasjon i utviklingspolitikken

...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS PRIO: PRIO Middle East Centre (P-MEC)

...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

NORDFORSK samarbeid - Bidrag til Joint Nordic-UK Research Programme on Integration and Migration

...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

HERA IV - Forskningsrådets bidrag til Joint Research Programme

...

Tildelt: kr 18,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Ukjent Fylke

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Marin bioteknologi i Tromsø (MABIT)

...

Tildelt: kr 36,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INDNOR-India-programmet

Arrangementsstøtte Indiakonferansen 2017

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til NINA (2017-2022)

...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til Nofima (2017-2020)

...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Young Scientists Summer Program (YSSP) 2017

...

Tildelt: kr 24 952

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til NILU (2017-2020)

...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Viken

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Norforsk

...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

KONT-Kontingenter

OECD Norges bidrag til Co-operative research programme: Biological Resource Management 2016-2026

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2026

Sted: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Luxembourg Income Study (LIS) (videreført fra prosjektnr 105055)

...

Tildelt: kr 0,64 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Ukjent Fylke

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Migration to Norway - Flows and Regulations

Jessica Schultz jobber med en avhandling med tittelen The Internal Protection Alternativ (IPA) i International Law. Denne avhandlingen søker å besvare følgende spørsmål: Under hvilke omstendigheter kan en statspart til Flyktningkonvensjonen av 1951 nekte beskyttelse til noen på grunnlag av at han...

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

The Research Council of Norway's contribution to World Social Science Report 2016

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Ukjent Fylke

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

The international influence of the Norwegian 1814 Constitution 1814-1920

-

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

HERA III - Forskningsrådets bidrag til Joint Research Programme

...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Ukjent Fylke

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Algepilot på Mongstad

Norsk oppdrettsnæring står overfor en fremtidig underdekning av fiskeolje som ingrediens i fôr, og ser på ulike strategier for både bedre utnyttelse av tilgjengelig fiskeolje og søken etter alternative kilder til omega-3 fettsyrene EPA og DHA. Problemstillingen ble omhandlet av næringen i "Føre v...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

NORDFORSK samarbeid - Bidrag til Nordic Joint Programme on Health and Welfare

...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kjønnsbalanse i forskningsledelse og topplederstillinger i SINTEF

"Kjønnsbalanse i forskningsledelse og topplederstillinger i SINTEF" er et utviklingsprosjekt med nyskapende tiltak som vil utfordre og endre sider ved arbeids- og ledelseskulturen i fagmiljøene. Hensikten med prosjektet er å skape bedre kjønnsbalanse i organisasjonen gjennom aktiv satsning på kar...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Emerging Leaders 2014

Programmet samler unge deltakere fra akademia, næringsliv og forvaltning som sammen gjennomfører et program med forelesninger, workshop og kulturelle opplevelser over ei uke. Forelesningene vil ta utgangspunkt i Arctic Frontiers (AFT) årlige tematikk. I 2 014 vil fokus være på helse, miljø og sam...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Bidrag til Education for Tomorrow - NORDFORSK samarbeid - FINNUT

-

Tildelt: kr 25,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2021

Sted: Oslo

ESSURVEY-European Social Survey

Kontingent til ESS ERIC

...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2021

Sted: Ukjent Fylke

BEDSAM-Bedriftens samfunnsansvar

The Oslo Conference on Corporate Social Responsibility 2012

...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Workshop: Girls' Economic Empowerment - The Best Contraceptive? A Randomized Controlled Trial in Tanzania

We use a randomized control trial approach to implement the following treatments: An information campaign on health/reproduction/gender-equality: Our partner Femina HIP has vast experience in working on empowering young women on issues related to reprod uctive health and entrepreneurship, and w...

Tildelt: kr 51 105

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland