130 prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Private parties’ influence on CJEU rulings: a quantitative approac

*

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Navigating the Atlantic Crossing: A study of the role US influence played in Scandinavian social democratic politics, 1948-68

*

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 4 år - Natural Disasters: Demographic and Health Outcomes for Women and Children

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Diasporic formations in motion: (re)mobilising transnational communities, the case of Chile.

*

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 4. år - Between ally and adversary: 'the West' in Russian responses to international terrorism (2001-2014)

...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Ukjent Fylke

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Bidrag til Covid-19 therapeutics Accelerator - gjennom Wellcome Trust

...

Tildelt: kr 58,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Global Security, Gender, Politics and the Countering of Violent Extremism (CVE)

Hovedformålet med dette prosjektet er å forstå hvordan tiltak for å bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme oppleves av kvinner i Norge og USA. Ved å undersøke hvordan slike tiltak oppleves, hvordan kjønn, hudfarge, etnisitet og religion påvirker utformingen av disse tiltakene, og hvordan...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Ukjent Fylke

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Bidrag til NordForsk-utlysning om samfunnssikkerhet

...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Forskerdrevet fagkonferanse for GLOBVAC programmet 2020

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS NUPI: Norsk utviklingspolitikk i en tid med klimaendringer og geopolitisk spenning

...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS FNI: Global miljøforvaltning som verktøy for fattigdomsbekjempelse i utviklingsland

...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS CMI: Forskning for læring og innovasjon i utviklingspolitikken

...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS PRIO: PRIO Middle East Centre (P-MEC)

...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

NORDFORSK samarbeid - Bidrag til Joint Nordic-UK Research Programme on Integration and Migration

...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Marin bioteknologi i Tromsø (MABIT)

...

Tildelt: kr 24,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

HERA IV - Forskningsrådets bidrag til Joint Research Programme

...

Tildelt: kr 18,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Ukjent Fylke

INDNOR-India-programmet

Arrangementsstøtte Indiakonferansen 2017

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til NINA (2017-2022)

...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til Nofima (2017-2020)

...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Young Scientists Summer Program (YSSP) 2017

...

Tildelt: kr 24 952

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til NILU (2017-2020)

...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Viken

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Norforsk

...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

KONT-Kontingenter

OECD Norges bidrag til Co-operative research programme: Biological Resource Management 2016-2026

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2026

Sted: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Luxembourg Income Study (LIS) (videreført fra prosjektnr 105055)

...

Tildelt: kr 0,64 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

HERA III - Forskningsrådets bidrag til Joint Research Programme

...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Ukjent Fylke

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Migration to Norway - Flows and Regulations

Jessica Schultz jobber med en avhandling med tittelen The Internal Protection Alternativ (IPA) i International Law. Denne avhandlingen søker å besvare følgende spørsmål: Under hvilke omstendigheter kan en statspart til Flyktningkonvensjonen av 1951 nekte beskyttelse til noen på grunnlag av at han...

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Vestland

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

The international influence of the Norwegian 1814 Constitution 1814-1920

-

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Algepilot på Mongstad

Norsk oppdrettsnæring står overfor en fremtidig underdekning av fiskeolje som ingrediens i fôr, og ser på ulike strategier for både bedre utnyttelse av tilgjengelig fiskeolje og søken etter alternative kilder til omega-3 fettsyrene EPA og DHA. Problemstillingen ble omhandlet av næringen i "Føre v...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

The Research Council of Norway's contribution to World Social Science Report 2016

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Ukjent Fylke

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

NORDFORSK samarbeid - Bidrag til Nordic Joint Programme on Health and Welfare

...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo