130 prosjekter

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

IHDP - årlig støtte 2010-2014

The Research Council of Norway will be one of IHDPs prime sponsors and through this contribute to IHDPs work. IHDP is an international, interdisciplinary and non-governmental science organization, dedicated to promoting, catalyzing and coordinating resear ch, capacity-development and networking o...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Bergen Summer Research School on Global Development Challenges -BSRS

I samarbeid med NHH, CMI, HiB og Uni Research arrangeres sommerskole med tema Global Healthh in bio-Medical, Social and Cultural perspectives fra 21. juni - 2. juli 2010. Prosjektet støtter følgende tema: - Right to health in resource constraining setti ngs: Right, litigation and social justic ...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

IT APN Conference on Experiments, system innovation and sustainability transitions in Asia 9.-11.1.2011, Chiang Mai, Thailand

...

Tildelt: kr 77 956

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Ukjent Fylke

NORGLOBAL-Norge - Global partner

SANORD Conference, 7-9 December 2009

...

Tildelt: kr 25 052

Prosjektperiode: 2009-2017

Sted: Ukjent Fylke

SAMRISK-Samfunnssikkerhet og risiki

Kunnskapsoversikt - Rettsvitenskapelig forskning om samfunnssikkerhet og risiko

...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Does a rights based approach to development contribute to social inclusion?

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Konferansen Samfunn i endring - kulturarvens betydning II

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

EUI - Early modern industry in Norway at the end of the 18th century? - 4. år utenlandsstipend

...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Ukjent Fylke

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Kunnskapsoversikt: Ungdom med innvandrerbakgrunn, utdanning, og sosial kapital

Prosjektet skal lage en kunnskapsoversikt over tidligere forskning om utdanningsprestasjoner og utdanningskarrierer hos ungdom med innvandrerbakgrunn og den betydning som "sosial kapital" kan ha for prestasjoner og karrierer. Oversikten vil særlig favne n orsk, nordisk, europeisk og nordamerikans...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Turismen i Norge - SIP

Det strategiske instituttsatsingsprosjektet (SIS) innen reiselivsforskning har gitt et betydelig løft på flere måter. Prosjektet har vært en viktig drivkraft i reiselivsforskningen på TØI og har muliggjort et bredt spekter av aktiviteter i form av bearbei ding og systematisering av data, publiser...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

NFU-konferansen 2009 - The new global setting, development challenges and alternatives

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Agder

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Norsk-Indisk bilateralt samarbeid - Stipendordning for indiske Ph.D.-studenter ved UNIS på Svalbard

Teena Chauhan: Late Weichselian ice-sheet dynamics and deglaciation history of the northern and eastern Svalbard margins This PhD project investigates the glacial history and palaeo-oceanography of poorly known northern and eastern Svalbard margins. Sediment cores from the southern Yermak Platea...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Svalbard

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Bergen Summer Research School on Global Development Challenges (BSRS)

Dette er et samarbeid mellom NHH, CMI, HiB og Unifob. Forskerskolen arrangeres i år i perioden 22. juni til 3. juli 2009. Det skal lages flere kurs som retter seg mot studenter fra både inn- og utland. Temaene for kursende er bl. annet: - Economics of cooperation : The case of climate change ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

FORPRO-Forprosjekter

Tverrfaglighet i miljøforskningen - forprosjekt

Gjennom forprosjektet ønsker vi å legge til rette for å studere tverrfaglig miljøforskning og kunnskapsutveksling. Forprosjektet skal se på hvordan tverrfaglighet i miljøforskningen blir forstått og forklart vha en litteraturgjennomgang (state-of-the-art) , kartlegging av andres praktiske og fors...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Samarbeid nasjonal konferanse i oktober - "Læring og utvikling - mangfold og fellesskap"

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Innlandet

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Vurdering av PraksisFoU for barnehagen, grunnopplæringen og lærerutdanningen

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - NOVA (Utgår. Tilhører nå HiOA)

...

Tildelt: kr 155,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Nordic Conference in Development Economics 2009

I 2001 ble det tatt initiativ til å opprette et uformelt nettverk (Nordic Network of Development Economics-NNDE) for å styrke og stimulere yngre forskere innen dette fagområdet. Dette la grunnlaget for at man fra 2002 arrangerte en høyt profilert årlig No rdic Conference in Development Economics ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Viken

RBGRUNPRIM-Res.bas.grunnbev.prim.nær.inst

Grunnbevilgning Nofima AS

...

Tildelt: kr 1,1 mrd.

Prosjektperiode: 2009-2025

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Notat om rasisme og diskriminering

På forespørsel fra Norges forskningsråd har Jon Rogstad ved Institutt for samfunnsforskning utarbeidet en skisse til opplegg for utarbeidelse av et notat om rasisme og diskriminering. Notatet skal være myntet på et allment publikum. Dette innebærer en gru ndig og lettfattet redegjørelse for hva s...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - NUPI

...

Tildelt: kr 213,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2025

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - CMI. Videreføring av prosjekt 160025/V10.

...

Tildelt: kr 200,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2025

Sted: Vestland

RBGRUNPRIM-Res.bas.grunnbev.prim.nær.inst

Grunnbevilgning Veterinærinstituttet

...

Tildelt: kr 315,2 mill.

Prosjektperiode: 2009-2025

Sted: Viken

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

EurAqua (2008 og 2009)

EurAqua er en europeisk interesseorganisasjon (nettverk) for institutter som arbeider med vannforskning og vannforvaltning. EurAqua arrangerer møter og virker som et nettverk, og har en sentral plassering når det gjelder innspill til EU. EurAqua har ett m edlem fra hvert land og i dag er 24 land ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

NFU-konferanse 2008 -Globalisation:Nation States, forced Migration and Human Rights

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Dyrevelferd hos fisk i forsøk - en utredning av forskningsbehovet (NORECOPA)

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Viken

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Midler til utgivelse av vitenskapelige artkler i Tidsskriftet FoU i praksis - april og november 2009

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Technical cooperation and support for setting up and initial strategy and operation of the National Geotechnical Facility (NGF) of India

-

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2014

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Internasjonalt Ozonsymposium i Tromsø 29. juni til 5.juli 2008

Symposiet arrangeres hvert fjerde år og har bred internasjonal deltakelse. Norge er valgt som arrangør på bakgrunn av den aktive rollen Norge har hatt i internasjonal ozonforskning og i arbeidet med tiltak for å redusere utslipp av ozonnedbrytende stoffer .

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

UTRED-Utredning

Oppfølging av kartleggingene av marin FoU og havbruksforskning 2007

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo