0 antall prosjekter

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Et kritisk blikk på norsk velferdsforskning

Slik vi oppfatter programstyret, ønsker det å få økt innsikt i to hovedspørsmål. Det første er hva karakteriserer den velferdsforskningen som programmet finansierer? Det andre spørsmålet er i hvilken grad kunnskapsproduksjonen oppfattes som relevant og ny ttig av de departementer som finansierer ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den liberale bekymring: Individets kår og politiske strategier i markedssamfunnet

Prosjektet tar utgangspunkt i tre sentrale premisser: For det første at vi i Norge, og andre vestlige industrinasjoner, i stadig større grad lever i markedssamfunn, dvs. et samfunn hvor stadig flere sosiale relasjoner primært forstås i kraft av å være en ramme for økonomiske transaksjoner. I mar...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo