0 antall prosjekter

?

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Bergen Carbon Solutions søknad for EIC Accelerator

Bergen Carbon Solutions AS er en gründerbedrift som har sitt opprinnelige utspring fra en bacheloroppgave gjennomført ved Høgskolen på Vestlandet våren 2016. Bedriften har utviklet en prototype som viser gode resultater for oppskalering. BCS har gjort bedriftsprosjekt med støtte fra VRI-programme...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

SKATTEFUNN-SKATTEFUNN

Produksjon av karbon-nanofiber fra renset CO2

...

Tildelt: Skjult

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestland

SKATTEFUNN-SKATTEFUNN

Utvikle produksjonsenhet for produksjon av CNF med ren CO2 som innsatsfaktor

Prosjektet går ut på å utvikle en produksjonsenhet som er i stand til å produsere 800 - 1000 kg karbonnanofiber ved å bruke 4-5 tonn CO2 som råmateriale. Prosessen som benyttes er totalt forskjellig fra eksisterende produksjonsruter, og vil ha potensiale for å tilgjengeliggjøre karbonnanofiber so...

Tildelt: Skjult

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

SKATTEFUNN-SKATTEFUNN

Utvikle en prosess for rensing av CNF fra fast salt

Prosjektet utvikler en renseprosess for å bedre renheten i det salgbare materialet opp til en god kvalitet som kan omsettes i markedet. Prosessen som benyttes er totalt forskjellig fra eksisterende produksjonsruter, og vil ha potensiale for å tilgjengeliggjøre karbonnanofiber som materiale for he...

Tildelt: Skjult

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland