0 prosjekter

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NTNU Samfunnsforskning

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NTNU SAMFUNNSFORSKNING AS

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Østlandsforskning

...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Innlandet

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - NTNU Samfunnsforskning

...

Tildelt: kr 113,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage