1 prosjekter

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Aktiv skole 2016-19. Utvikling, validering og implementering av fysisk aktivitet som pedagogisk metode i grunnskolen.

For lite fysisk aktivitet blant barn og unge er et verdensomspennende problem, og de senere år har vi fått grundig dokumentert at også norske barn og unge i stor grad er rammet av det moderne samfunnets helsesvekkende livsstil. I tråd med FNs bærekrafts mål anbefaler norske helsemyndigheter at ba...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Rogaland