0 antall prosjekter

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Egalitarianism under pressure? New perspectives on inequality and social cohesion

Prosjektet har analysert samfunnsmessige utviklingstrekk som representerer e nye utfordringer for et likhetssøkende velferdssamfunn. Prosjektet studerer forhold knyttet til arbeidsmarkedet, helsetilstanden, og familiesituasjonen, med fokus på mekanismer som påvirker utviklingen i sosial (intergen...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Life science imaging and visualisation, enabling new technologies

Seminaret det støttes støtte til, er første arrangement i en planlagt seminarserie på Campus Ås, for å stimulere økt engasjement og tverrfaglig samarbeid for å utnytte den raske teknologiutvikling visualisering innen life science. Arrangementet vil spes ielt tematisere potensialet som ligger i ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Akershus

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

REISESTØTTE: A nine institution multicenter study on specialized stroke rehabilitation

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Akershus

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

REISESTØTTE: A nine institution multicenter study on specialized stroke rehabilitation

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Akershus

KLIMAFORSK-Stort program klima

Greenhouse Gas Fluxes from Arctic Sea Ice

The proposed work targets at filling a key knowledge gap in our understanding of the role of Arctic sea ice in the climate system. This is done by conducting state of the art observations on Arctic sea ice in winter, when observations are basically non-ex istent. Further we target the new thinner...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Surveillance and Scandinavian Exceptionalism. An Odd Couple?

A series of three workshops, as follows: 1) preparing research proposals to fund the full project 2) literature review on prospective cases for the full project 3) mass media review on prospective cases for the full project Further analysis of steps 2 an d 3 will remain for later, but these init...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Anti-competitive agreements and abuse of dominance - The relationship between Articles 101 and 102 TFEU

The core of the phd project is the simultaneous application of Articles 101 and 102 TFEU. Together the provisions constitute the control of the behaviour of undertakings on the common market under EU Competition Law. The main research question for the pro ject is how an assessment of abuse under ...

Tildelt: kr 58 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

ESPAnet konferanse - Etter den europeiske krisen. Nye muligheter for å forene bærekraft, utjevning og økonomisk holdbarhet?

Det overordnede temaet for ESPAnets konferanse i Oslo i 2014, er hvilke utfordringer som ligger i å skulle forene miljømessig bærekraft, sosial velferd og økonomisk holdbarhet (www.nova.no/espanet2014oslo) Så langt har velferdsforskere i stor grad fokuse rt på forholdet mellom økonomisk effektiv...

Tildelt: kr 86 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Robert - Implementation of a new User-Interface, EMG and FES on ROBERT, a rehabilitation robot.

The aim of the current project is to develop project concept and proposal for partnering in a H2020 call Eurostars 2014. The summary of the project is provided in the attacment.

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Nordland - Nordlánnda

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Arrangement- og nettverksstøtte i regi av Norsk nettverk for migrasjonsforskning

På vegne av Norsk nettverk for Migrasjonsforskning (NMF) søker Universitetet i Bergen med dette om midler til å videreføre og videreutvikle nettverks- og formidlingsaktiviteter. Det søkes om totalt 70, 000 kroner for aktiviteter høst 2014 og vår 2015. N MF har som formål å organisere følgende n...

Tildelt: kr 25 408

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

KINA-Kina-programmet

Models of Foreign Language Teacher Education (FLTE) in Norway and China: A Comparative Study - kinesisk statsstipend

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

KINA-Kina-programmet

Characterization of Arctic sea ice properties from remote sensing observations - kinesisk statsstipend

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Human-Seal Interrelations Exploratory workshops on faunal history and exploitation of seals in Northern Europe

The exploratory workshops on Human-Seal Interrelations aim to address issues concerning the ecology and social behavior of different seal species from a diachronic perspective in connection to human activity and environmental change. The focus will be on specific seal species, harp seal, grey se...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS CURRENT EUROPEAN TRENDS IN PRE-TRIAL PROCEDURES -Comparative studies in Nordic and former East European countries

Projektet CURRENT EUROPEAN TRENDS IN PRE-TRIAL PROCEDURES - Comparative studies in Nordic and Former East European countries omfattar förberedelsen i tvistemål från jämförande perspektiv mellan de nordiska och de forna östeuropeiska länderna. En av de st örsta utmaningarna för dagens civilproces...

Tildelt: kr 56 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Eurasian Empires, Public Space/Sphere, and Collective Identities at the Threshold of Modernity

This proposed series of two two-day workshops will be held at the University of Jyväskylä (Finland) and the Stockholm University Institute for Turkish Studies (Sweden) in the fall of 2014 and 2015, respectively. It aims to bring together leading scholars from the Nordic region and other parts of...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Cultural Journalism in the Nordic Countries

The workshops address the following topics: 1) Demarcating cultural journalism - from Nordic perspectives: Defining cultural journalism as journalistic and research topic is a challenge. Literature, movies, celebrities, food, religion etc. compete on the Nordic media agendas and dissolve the tra...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS The Nordic Model of Consumer Culture: Exploring Contexts and Concepts

This project seeks to investigate the Nordic variation of consumer culture by bringing together expert researchers from across the Nordic countries in two exploratory workshops to discuss the Nordic model of consumer culture, a domain that is under invest igated in contemporary discussions of the...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Nordic countries in the Young Europe - Future Europe

Norden i en ung Europa - framtidens Europa. Huvudsyftet är att i en internationell, tvärvetenskaplig grupp av forskare utveckla ett forskningsprogram och förbereda en forskningsansökan till Horizon 2020. Den generation som kommer att stå i centrum för vår t framtida samhälle är dagens ungdomar, m...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Effects of Petroleum Investments in the Arctic Frontier

Forvaltningen av Norges petroleumsressurser har fra starten rundt 1970 hatt stor betydning for utvikling av industriell og tjenesteytende virksomhet og sysselsetting. Verdiskapingen og velstandsutviklingen har vært synlig i hele landet, men spesielt sterk har den vært regionalt i kystområder med ...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Workshop on hepatitis diagnostics in resource-poor countries, The Ethiopia-Norway hepatitis network

Viral hepatitis affects hundreds of millions worldwide, causing illness and death from acute infection, liver cancer and liver cirrhosis. There are available measures to control the spread of viral hepatitis infections, but the awareness of these diseases is low. The diagnostic and management of...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Spices and stockings: Studies of early modern consumption. A Nordic/Southern European comparative approach

The series of Workshops are part of the development of a research project for an ERC Starting Grant within the Horizon 2020 Work Programme. The project involves an international group of early career female academics working in the field of Consumer Histo ry and it explores the appropriation /ass...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Nordic network on alcohols harms to others

Selv om alkoholrelaterte skader til andre enn den som drikker er ikke en ny tilnærming, effekten av drikking på tilskuere har den siste tiden blitt gjeninnsatt som en vesentlig del av det generelle begrepet alkoholrelaterte skader. Et bredt spekter av neg ative konsekvenser av drikking er inklude...

Tildelt: kr 76 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS YOUTH ORGANISATIONS AND THE TRANSMISSION OF EUROPEAN CULTURAL HERITAGE AND EUROPEANISATION IN NORTHERN AND WESTERN EUROPE 1918-2018

By the early twentieth century, youth organisations had become a common feature in many European societies. Some of them were local or national; some developed international networks and others were national branches of international or transnational orga nisations. We propose to investigate thro...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Against all odds? Exploring and explaining positive outcomes for young adults formerly in public care - a three country comparison

Prosjektet sprang ut av et ønske om å skape kunnskap om positive erfaringer og forløp i løpet av og etter offentlig omsorg. Når man bare fokuserer på kjente sannsynligheter for dårlige resultater, risikerer man å forsterke stigmatiseringen de med barnevernserfaring møter. Man risikerer også å opp...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Spatial planning, vacation homes and climate change

Prosjektet belyser hvordan arealplanlegging sammen med andre virkemidler kan fremme en "klimavennlig" utvikling mht. bruk og bygging av fritidsboliger ved å redusere klimagassutslipp og øke fritidsboligområdenes robusthet overfor klimaendringer. Bygging og bruk av fritidsboliger medfører energibr...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Akershus

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Exploring life transitions in old age through a Visual Matrix

The situation of elderly Nordic communities is challenging basic premises of Nordic welfare systems while the question of how elderly communities experience the transitions of old age remains under-researched. Yet these communities live within a highly vi sual culture which mediates psycho-social...

Tildelt: kr 80 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Rogaland

IS-RUOK-EONR-økonomi

Double degree NHH Mannheim University (Business School)

Hereby I would like to apply for the E. ON programme for economics and business administration for master students for two semesters. I am a master student at Norges HandelHøyskole (NHH) in economics and business administration with a focus on Energy, Nat ural Resources and Environment, and I hav...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

Privatization in the health care market. Implications for hospital quality, choice of reimbursement system and welfare

This project aims at shedding light on how increased competition, elicited by the opening up for private hospitals, might affect (1) hospital quality, (2) the choice of provider reimbursement for private and public hospitals and (3) social welfare. What we observe is increased competition betwe...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Virtual Zones of Peace & Conflict; three international workshops exploring new areas of Nordic Peace & Conflict Research

"Virtual Zones of Peace & Conflict" utforsker digitalisering av fred og konflikt. På den ene siden, økte IT-tilkobling og virtuelle cyberspace gir en ny plass for deponering av opplevelser av krig, samtidig krigføring er å bli løsrevet fra fysisk kontakt på tradisjonelle frontlinjen og med fremv...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS The global financial crisis and the public sector in the Nordic countries

Acute financial crises, as the one being experienced since 2008, tend to exercise a negative effect on the provision of public services - largely as a result of resource stringencies and efficiency-enhancing measures.Despite the fact that the Nordic count ries as a whole have been less affected b...

Tildelt: kr 56 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Agder