0 prosjekter

TRANSPORT-Transport 2025

Slitasjesensor for dekk

Prosjektet inngår som en del av forretningsplanen som er utvikling, industrialisering og lansering av en sensor som skal varsle om slitasje av bildekk. (Se vedlagte shortform presentasjon) Det er ingen løsning for dette på markedet idag, og konsekvensene av slitte dekk kan sammelignes med konsek...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

A New paradigm in drug use and human Health risk assessment: Sewage profiling at the community level

SEWPROF aims to develop inter-disciplinary and cross-sectoral research capability for the next generation of scientists working in the newly-emerging field of sewage epidemiology. It will provide an integrated approach towards public health monitoring at a community level based on innovative sewa...

Tildelt: kr 0,92 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Transglutaminase in disease: a novel therapeutic target?

TRANSPATH is a multisectorial Network designed to facilitate the Exchange of knowledge and techology between 7 leading European Research teams and 3 SME partners and 2 associate SME partners involved in basic and appleid Research into transglutamincase (TG) related human diseases. ITs ambitions a...

Tildelt: kr 0,74 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Continuous Diaphragm Monitoring to diagnose respiratory disorders and clinically validate enhanced weaning of ventilated patients

The aim of current project is to develop project concept and proposal for Horizon 2020 call H2020-SMEInst-05-2016-2017 with specific topic Topic: Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices. The summary of EU project is provided in the attachment.

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

DP101 Brukervennlig interaksjon med TV i en velferdsetting

...

Tildelt: kr 1 732

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Rogaland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

From Food to Food - sustainable valorisation of agri-food rest raw materials

The primary objective of the Food to Food- Sustainable Valorisation of Agri-food Rest Raw Materials workshop (Nov. 14, 2016) is to stimulate to new research projects and business opportunities in Norway by means of a workshop intending to show the inherent project and product possibilities given ...

Tildelt: kr 60 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

The exploration and piloting of MyData and Blockchain-based innovation in Digital Health

Alpha Venturi, Oslo Cancer Cluster (Norway) and University of Oulu / Digital Health Revolution (Finland ) intend joint cross border research and innovation initiative in the Digital Health sector as a collaboration between Finland and Norway. This initiative suggests exploring new digital techno...

Tildelt: kr 4 149

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

P2V visits to manufacture III-V test structures in Korea

I en solcelle er tradisjonelt solcellens spenning fullstendig knyttet sammen med det vi kaller båndgapet til det solcellematerialet man bruker, for eksempel silisium som er det mest vanlige halvledermaterielet som brukes i solceller. Dette prosjektet inneholder et reisestipend i forbindelse med E...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Science Participation Reaching Out

Prosjektet som skal etableres har som hovedmål å forske på undervisning og opplæring i teknologi og naturfag som skjer utenfor ordinære opplæringskanaler, med mål å etablere kunnskap rundt gode praksiser som kan virke støttende og inkluderende i et kunnskapssamfunn. Prosjektet vil fokusere på å k...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

O&G VCA - Oil & Gas Visual Collaboration Arenas

The primary objective of the demonstration project will be building and operating a VCA, making the O&G industry competitive and world-leading in realizing the circular economy. Pilot VCAs enabled by an ECP will be built by commercial tools and knowledge product prototypes. Sector-specific VCAs ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Marint Protein Nettverk FagDag 2016.

Marint Protein Nettverk avholder årlige såkalte FagDager for næringen. Dette er åpne seminarer for alle, og favner vidt, med deltagere fra hele industrien, F&U institusjoner, utstyrsleverandører og konsulenter. Også Nordiske deltagere har i de siste årene vist interesse for disse FagDagene. FagDa...

Tildelt: kr 26 597

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Novel Extraction Processes for mulTiple high-value compoUNds from selected Algal Source materials

Det er ett økende behov for å finne nye stoffer for ulike applikasjoner, og det fokuseres nå en del på å finne verdifulle kjemiske stoffer i alger. For å effektivt kunne utnytte den kjemiske diversiteten i alger er det behov for å utvikle nye teknologier og metoder for å ekstrahere ut disse stoff...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Due Diligence EIB

Selskapet søkte tidligere dette året et lån på 18M EUR i European Investment Bank (EIB) relatert til et spesifikt finansieringsprogram - InnovFin MidCap Growth Finance". Følgende har EIB formelt besluttet å kjøre en finansiell, teknisk og juridisk due diligence prosess av selskapet.

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Initial network meetings to shape consortium for H2020 LCE-04 and other H2020 proposals at COP 22, Marrakech, Nov 10-17

CleanTech Innovation As has been invited by Dr.rer.nat.habil. Alexander Ulyashin Senior Research Scientist, SINTEF Materials and Chemistry, to participate in the formation of a potential consortium for the Horizon 2020 call LCE-04 . The LCE-04 will build on some of R&D results and the consortiu...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A personal coach that empower elderly

Prosjektet understøtter hovedaktiviteten i Mektron som er å etablere en trygg og sikker måte å foreta dusj på ved hjelp av robot. Dette prosjektet har vi arbeidet med siden 2010 og vi ble i 2015 en del av Hepro Group med mål om å levere produktet på det norske markedet innen våren 2017. Som en ...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Nordland - Nordlánnda

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

OECD - Fostering Innovation in the Ocean Economy - Norges bidrag

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Ukjent Fylke

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Butterfly

Butterfly er et solenergi system basert på speil som konsentrerer lyset til en mottager som sitter montert i et tårn. Dette gir svært høye temperaturer som kan benyttes til industrielle formål. Slik teknologi er avhengig av gode solressurser, så det er mest relevant i solrike land. Norge har muli...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Viken

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Domesticating Monitoring of Human Rights through Parliaments

Strengthening the position of parliaments within a complex multi-level human rights system can reduce its democratic deficit and simultaneously enhance its impact where it matters: in individuals' lives. This will require attending to the allocation of authority between national parliaments, exec...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Oversettelse av 3 artikler for bokmanuskriptet Values, Objectivity, and Explanation in Historiography

Values, Objectivity, and Explanation in Historiography brings up to date and renews the debate on two major themes in the philosophy of history which in the last decades have been overshadowed by the linguistic turn and the interest in narrativity. Part I of this book is concerned with the tens...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

From biomarkers to molecular epidemiology - skin cancer prevention by means of behaviour, supportive environments and early detection

Skin cancer incidence continues to increase in most European countries and this increase is predicted to continue for many years. UV radiation is the main cause for skin cancers, and both total dose, intermittent and intense exposure contributes to the cancer risk. It is important for EUROSKIN th...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ADMIRE - Advanced Big Data technology and business to modernize the Energy sector

Energy sector has been addressed in very limited ways in big data pilot projects in the European level. The ADMIRE (Advanced Big Data technology and business to modernize the energy sector)project aims to change this, and also to show the value of this technology in the energy sector. By collect...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Biomarkers for arrhythmia

Metanol fører til et stort antall forgiftninger hvert år i hele verden. Store utbrudd fører til betydelige dødsfall, og påfører enda flere permanent hjerneskade og blindhet. Pasientene blir vanligvis forgiftet ved å drikke etanol utspedd med metanol. De toksikologiske prinsippene for metanol er...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Cysteine-lowering treatment against obesity: Human pilot trials

Overvekt og fedme er et raskt økende problem over hele verden, også i den norske befolkning. Fedme er forbundet med økt risiko for diabetes, hjertekarsykdom og kreft. Behandling av fedme er en utfordring: Diett og livsstilsendringer lykkes sjelden, fedmekirurgi er effektivt men har betydelige biv...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Self in Social Spaces: Conceptualizations and Representations in the Textual and Material Culture of Medieval Scandinavia

I 2021 har prosjektleder Stefka G. Eriksen arbeidet videre med hennes egen monografi "Minds and Mentalizing in Old Norse Literature and Culture", som diskuterer mentalisering i norrøn middelalder. Mentalisering er evnen å tenke om våre tanker, følelser og forestillinger. Dette er en kognitiv egen...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Kunsten å jubilere. Grunnlovsfeiring og minnepolitikk

Boka bygger på forskingsprosjektene «Grunnloven som symbol» (del av Forskingsrådets program), og «Grunnlovsjubileet som minnepolitikk». Ved å sammenlikne med andre jubileer, fant vi at feiringen i 2014 var særlig forankret i steder og hendelser fra 1814-historien, med stor vekt på kunnskapsutvikl...

Tildelt: kr 91 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norwegian-American Essays 2017

Utgi Norwegian-American Essays 2017

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Filtering techniques and numerical solutions related to image enhancement and automatized geological interpretation of seismic data

Seismisk refleksjonsdata har blitt brukt i oljeindustrien siden midten av 1950-tallet. Seismiske refleksjoner representerer endringer i hastighet og/eller tetthet i jordas indre, og geologer tolker disse refleksjonene for å lage kart og slik bedre forstå den geologiske utviklingen i et område, so...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

DP058 Tilgjengeliggjøring og forenkling av kompleks medisinsk informasjon for raskere og bedre diagnostikk og behandling.

...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Seminar om norske råvarer til ølbrygging

Under seminaret vil det bli presentasjoner av: - Resultater fra forskningsprosjekter - Laboratorium og forksningsfasiliteter innen malting og brygging ved NMBU - Kvinner og brygging før og nå - Ny nordisk øl (Danmark) - Fremtidsperspektiver for norsk øl - Bryggerihøjskolen i Danmark - Åtte innle...

Tildelt: kr 65 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Viken

FINANSMARK-Finansmarkedet

The BI Conference on Corporate Governance

Konferansen skal samle eierstyringsforskere fra den internasjonale eliteserien. Temaet er forholdet mellom bedriftens eiere, styremedlemmer og toppledelse, og hva dette forholdet betyr for finansmarkedets virkemåte. Målgruppen er ikke bare forskere og PhD studenter, men også norske næringslivspra...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo