170 prosjekter

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Mapping protein-membrane interfaces for a better description of the protein-lipid interactome

Proteiner er naturens byggesteiner, men også mye mer enn det: de er dedikerte og dyktige arbeidere som hver og en fyller en spesifikk rolle. Proteiner er ganske store molekyler og består av tusener av atomer. Når ett eller flere viktige proteiner ikke fungerer som det skal i menneskekroppen, kan...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Prevention of sudden cardiac death in young individuals - early detection of cardiomyopathies and personalized recommendations

Mer enn halvparten av alle hjertedødsfall skjer plutselig. Hos unge er plutselig hjertedød ofte den første manifestasjon av en arvelig hjertemuskelsykdom som gir livstruende hjerterytmeforstyrrelser. Fysisk aktivitet kan trigge disse hjerterytmeforstyrrelsene og hjertetans skjer ofte på offentlig...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Defining the long-term outcome of psychotic disorders: Calculating risk.

Utviklingen av en alvorlig psykiske lidelse er vanskelig å forutsi på enkelt-person nivå. Noen har god behandlingsrespons og kommer seg raskt og fullstendig, mens andre har tilbakefall eller vedvarende symptomer og dårlig funksjon. Mer konkret kunnskap om disse forskjellene er nødvendig for å...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Biomarkers to predict individual risk of dementia in Parkinsons disease

Parkinsons sykdom rammer over 1,2 millioner mennesker i Europa og er den nevrologiske lidelsen som i fremtiden forventes å øke mest i utbredelse. Opp mot 80 % av pasienter med Parkinsons sykdom utvikler demens, som i stor grad påvirker pasientens livskvalitet, pårørendebelastning og helsekostnade...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Proteotoxicity in Chronic Pancreatitis and Diabetes

Alvorlege nevrologiske lidingar som Parkinsons og Alzheimers sjukdom er karakteriserte ved at visse protein dannar aggregat, altså klumpar seg saman i hjernevevnaden. Målet med prosjektet vårt er å undersøkje om giftige effektar grunna samanklumping av protein spelar ei rolle også ved sjukdomspro...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Targeting the gut-heart axis

I vårt forskningsmiljø har vi de senere år bygget opp en betydelig kompetanse knyttet til studier av tarmfloraens betydning ved kronisk sykdom, inkludert hjertesykdom. Det overordnede målet med prosjektet er å indentifisere nye signalveier mellom tarmfloraen og dens metabolitter og hjertets funks...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Cytokinetic abscission in vivo

Cytokinese in vivo Cytokinese, det siste trinnet i celledelingen, avsluttes med absisjon, som kutter den tynne intercellulære broen mellom de to dattercellene. Nøyaktig kontroll av celledeling og absisjon er avgjørende for riktig oppdeling av arvestoffet mellom de to dattercellene. Mekanismene...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Prenatal BRCA1 methylation and breast and ovarian cancer risk.

Gen-aktivitet reguleres gjennom såkalte promoter, som kan sees på som genenes av-og-på brytere. Av- og på-skruing av gen-aktivitet er en normal prosess i celler. Tumor suppressorer er gener som håndterer vitale prosesser i cellenes aktivitet, inkludert vekstarrest, samt reparasjon av DNA, som res...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Membrane-cytoskeleton crosstalk for the intracellular coordination of immunity

I kroppen vår er dendritiske celler (DCer) en del av immunforsvarets første forsvarslinje. DCer fungerer som vakter for immunforsvaret, ved å patruljere kroppen og lete etter farlige inntrengere. Etter opptak av patogener vil DCene starte en kompleks intern reorganisering, kalt modning, som utløs...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Genetic alterations governing response to breast cancer therapy

Cellegift er framleis sjølve ryggrada medikamentell kreftbehandling, og svulstar som vert resistente mot cellegift er hovudårsaka til terapisvikt og død hos kreftpasientar. I dette prosjektet vil vi bruke moderne storskala geneanalyser og undersøke vevsprøver frå svulstane til brystkreftpasienta...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

The intrauterine redox state and telomere length in the newborn

Grunnen til at vi er interessert i å studere telomerlengde er fordi lengre telomerer er forbundet med økt risiko for kreft, mens kortere telomerer er assosiert med økt risiko for hjerte- og karsykdommer ?to sykdomsgrupper som i stor grad definerer levealder hos mennesker. I gjennomsnittet har kvi...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Purification, characterization, and structure determination of a novel antibiotic highly active against Streptococcus pneumoniae

Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier øker over hele verden. Dette forringer nytten av antibiotika, en gruppe stoffer som har reddet millioner av liv og muliggjort utviklingen av moderne medisin. Baksiden av medaljen er at deres utbredte bruk bidrar til en økning i forekomsten av antibio...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Macrophage-targeted CAR T cells: Rethinking cancer immunotherapy

Immunterapi representerer en ny og lovende tilnærming til kreftbehandling. Ved bruk av genredingeringsteknikker er det nå mulig å modifisere immunceller for målrettet angrep på kreftceller; såkalte kimære antigenreceptor T-celler (CAR T). Denne typen behandling har vist seg oppsiktsvekkende effe...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

POPULATION DYNAMICS OF ENTORHINAL GRID CELLS

En av de største utfordringene i utforskingen av hjernen er å forstå opphavet til høyere ordens hjernefunksjoner slik som tenking, planlegging, hukommelse og beslutningstaking. Slike hjernefunksjoner avhenger av de delene av hjernebarken som har vist størst ekspansjon og differensiering i utvikli...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Novel roles of Neil DNA glycosylases in genome dynamics

Epigenetiske DNA baser er dynamiske modifikasjoner på arveanleggene (genomisk DNA). Epigenetisk regulering og DNA-reparasjon er grunnleggende biologiske prosesser som er viktige for utvikling og god helse, som anerkjent av Nobelpriser (2012, 2015). DNA-glykosylaser initierer reparasjon av skadet ...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Membrane repair balances host cell killing by Mycobacterium tuberculosis

Mycobacterium tuberculosis (Mtb) forårsaker tuberkulose og tar livet av 1,5 millioner mennesker hvert år. Kun 10% av de som smittes med tuberkulose utvikler aktiv sykdom mens de resterende 90% kontrollerer infeksjonen og utvikler det vi kaller latent tuberkulose ? en tilstand som ikke er smittsom...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Non-invasive electrical stimulation as a means for preserving vision

På verdensbasis er omtrent 40 millioner blinde. Sykdommer som rammer bakre del av øyet, netthinnen, er krevende. Det er denne formen for blindhet som er dominerende globalt og inkluderer grønn stær, som gir synsnerveskade, og aldersrelatert makuladegenerasjon, hvor sentralsynet gradvis svekkes. ...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Structure-Function Studies and Inhibitor Discovery Targeting the Proton-Gated Urea Channel and the Cytoplasmic Urease from H. Pylori

Helicobacter pylori-infeksjon i magens slimhinner er fortsatt et verdensomspennende problem og kan resultere i både magesår og magekreft. Uten aktive inngrep vil minst 20 % av befolkningen i utviklede land fortsette å bli smittet av dette gastriske patogenet. Utryddelse av denne organismen vil ku...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

The regulatory role of genetic risk factors for autoimmune diseases on thymic antigen-presenting cells and self-tolerance

Autoimmune sykdommer rammer ca 5% av befolkningen og er forårsaket av et immunologisk angrep mot kroppens eget vev. Flere hundre genetiske varianter er kjent for å disponere for autoimmune sykdommer, men deres biologiske effekt er i stor grad ukjent. Lokalisasjonen i genomet viser at risiko er fo...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Optical dissection of a cortical head direction circuit

Hvordan kan komplekse kognitive funksjoner, slik som tenking, hukommelse og problemløsning, oppstå ut av hjernes nervenettverk? For å forstå dette må vi først forstå enklere kognitive funksjoner og nervebaner. En grunnleggende kognitiv funksjon som ofte blir tatt for gitt er retningssansen. Lukke...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Enterococcal RseP as a target for new diagnostics and antibiotics

Vancomycin-resistente enterokokker (VRE) er involvert i diverse infeksjoner hos mennesker, og behandlingen av disse infeksjonene er blitt utfordrende ved senere tid fordi bakteriene har blitt motstand-dyktige mot de fleste antibiotika. Vi har nylig oppdaget et antimikrobielt peptid/bakteriosin so...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Does the gut hormone ghrelin act as a general reward enhancer?

Ghrelin er et bukhormon som påvirker appetitt og matinntak. Studier i rotter og mennesker tyder derimot på at ghrelin gjør mer enn det. Det øker inntaket av spesielt fett og sukker, påvirker inntak av kokain og alkohol, og endrer seksuell motivasjon hos rotter. Derfor tror vi at ghrelin generelt ...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Understanding how gluten drives autoimmunity in celiac disease

Cøliaki er en vanlig sykdom som skyldes en intoleranse mot glutenproteiner i korn. Pasienter med cøliaki lager antistoffer mot en komponent i kroppen selv - enzymet transglutaminase 2 - såkalte autoantisoffer. Hvis en person lager slike autoantistoffer, er det meget sannsynlig at personen har syk...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Exploring the genetics of neuropathic pain

Nevropatisk smerte er definert som smerte forårsaket av skade eller sykdom i nervesystemet. Denne type smerte er et stort helseproblem som affiserer opp mot 7-8% av befolkningen. I dette prosjektet vil vi lete etter nye genetiske varianter som er relevant for utvikling av denne type smerte. F...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Sensory and motor networks in psychotic disorders: from brain structure and function to phenomenology

Psykotiske lidelser påvirker vår grunnleggende virkelighetsopplevelse, og innebærer blant annet hallusinasjoner og vrangforestillinger, uvirkelighetsfornemmelser og følelsen av å bli overveldet av sanseinntrykk. Slike symptomer kan forstås som forstyrret sensorisk prosessering. Til tross for de ...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Development of nanoparticle drug carriers against tuberculosis in zebrafish via control of the vasculature.

Vår gruppe har fokusert på å utvikle nanopartikler for medisin administrering mot tuberkulose og kreft, på veien mot dette målet introduserte vi i 2010 den transparente sebrafisk embryoet som en modell organisme i nanopartikkel (NP) feltet. Per nå er standard praksis å karakterisere NP in vitro o...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Brain-Gut-Microbiota Interaction in Irritable Bowel Syndrome: A Multidimensional Approach

"Magefølelsen" er en åpen, enkelt-senter, kasus/kontroll karakteriseringsstudie (IBS n=100, friske kontroller (FK) n=40), etterfulgt av en åpen diett-intervensjon hos en sub-gruppe av pasienter med IBS med hovedsakelig diare (IBS-D, n=60). Irritabel tarmsyndrom (IBS) er et vanlig klinisk sekk...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

MOLECULAR SIGNATURES AND NOVEL DRUGS FOR THE PERSONALIZED TREATMENT OF RHEUMATOID ARHTRITIS

Dette prosjektet som knytter molekylær forskning til pasientbehandling, og har som mål å utvikle diagnostiske metoder og individuelt tilpassede medisiner for behandling av den autoimmune sykdommen revmatoid artritt, eller leddgikt. Leddgikt er en kronisk betennelsessykdom, hvor bla hvite blodcell...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Human gut plasma cells live for decades: implications for vaccination and treatment of chronic inflammation

Vi har vist at plasmacellene i tarmen består av tre undergrupper som skiller seg ved at deres livslengde i tarmen er meget forskjellig. De tre typene er hos voksne ganske likt fordelt i antall. Vi har holdepunkter for at de langlivete plasmacellene kan leve i mange tiår. For å forstå de molekylær...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Ikaros tumor suppressor function in leukemia

Behandling av kreft er tradisjonelt basert på å drepe celler som deler seg raskt, uavhengig av om de er kreft eller normale celler, noe som medfører alvorlige bi-virkninger og reduserer doser som pasientene kan tolerere. Dette kan føre til ufullstendig eliminering av kreftcellene og tilbakefall. ...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo