0 antall prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

Smart sensor for innovative industrial food process control

En hovedutfordring for næringsmiddelindustrien er å håndtere stor råvarevariasjon på en måte som gjør at man oppnår jevn og god sluttkvalitet og minimalt med svinn. En måte å gjøre dette på er å bruke on-line sensorer som måler den relevante kvalitetsvariasjonen slik at råvarene kan prosesseres p...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo