0 antall prosjekter

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

NORDFORSK samarbeid - Fremtidens arbeidsliv / Future Working Life Research Programme

...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2025

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Hvitvasking, skatteflukt, krumspring og korrupsjon i en digital verden – hvordan påvirkes finansmarkedene?

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2023-2025

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Øke engasjementet og kunnskapen om pensjon og egen tjenestepensjon

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Oslo

KUNNSKAPSGRLAG-Kunnskapsgrunnlag

Anskaffelse Analyse av forskerpersonale og vitenskapelig publisering for fagevalueringer 2022-2024

...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Svalbard Warm Arctic Paleoclimate Laboratory – Providing High Arctic Palaeoclimate time series through research collaboration

The Paleocene – Eocene (66-33.9 mio years BP) geological record of Svalbard is a globally unique deep time paleoclimate archive. This time interval was a period of high atmospheric CO2 levels and a warm greenhouse climate and the best existing analogue for projected near future warming. This reco...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Svalbard

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

JSPS stipend, Ryoko Higa

...

Tildelt: kr 0,41 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Farlig avfall – utredning av hvordan forskning og innovasjon kan bidra til reduksjon og økt materialgjenvinning i Norge

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Oppdrag: Utgivelse av et fagblad for forsknings- og innovasjonspolitikk

...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Dekning av kontingent for EOSC medlemskap

Medlemskap i EOSC

Tildelt: kr 97 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Åpen publisering ved Simula Research Laboratory for regnskapsåret 2020

Simula Research Laboratory støtter sterkt opp om åpen publisering og demokratisering av forskningsresultater. Gjennom publiseringsstøtte fra NFR er kostnadene for åpen publisering av NFR-finansierte prosjekter redusert, noe som øker motivasjonen til individuelle forskere til å gjøre arbeidet sitt...

Tildelt: kr 14 000

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 14 SINTEF (2021-2023)

Prosjektet innebærer utvikling av en metode for akselerert utvikling av nye metaller for bruk i pulverbasert additiv tilvirkningsmetoder. Metoden består av en kombinasjon mellom modellering og eksperimentelt arbeid. Delen med modellering består av å simulere størkning ved høye temperaturgradiente...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 15 SINTEF (2021-2023)

Til tross for bruk av avanserte design-, konstruksjons- og fasilitetsstyringsverktøy, bidrar byggesektoren til omtrent 7% av det globale BNP. Det gjennomsnittlige kostnadsforholdet mellom OPEX og CAPEX er fordelt på 1:6,6. Faktoren varierer avhengig av plassering, energiytelse, kvalitet, energiko...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 16 SINTEF (2021-2023)

Dette PhD-prosjektet ligger innenfor det tverrfaglige området om å forstå hvordan digitalisering kan bidra til økt bærekraft i byggingen av norsk infrastruktur. Arbeidet gir innsikt i hvor langt den digitale transaksjonen av byggesektoren har nådd i Norge og om hvordan digitalisering kan bidra ti...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

JSPS stipend, YAMADA/ITAGUCHI Chiharu

...

Tildelt: kr 0,41 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORSTERK-Forsterkningsmidler

EU3D-FORSTERK - EU3D formidlings- og nettverksaktiviteter i Norge

Gjennom EU3D-FORSTERK gjennomfører ARENA planlagte formidlingsaktiviteter i EU3D som ikke er finansiert av EU3D-bidraget. Det gir også ARENA anledning til å styrke aktiviteter rettet mot norske aktører. ARENA ønsker spesielt å utvide dialogen med norsk forvaltning, politikk og interesseorganisasj...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

SIGMA2-Sigma2

Basisfinansiering for UNINETT SIGMA2 AS – e-infrastrukturtjenester

Tilgang til høyytelse beregningstjenester og tjenester for lagring av vitenskapelige data blir stadig viktigere innenfor mange forskningsområder og må betraktes som kritisk infrastruktur for disse. Det er derfor av stor betydning å forvalte og videreutvikle en bærekraftig nasjonal e-infrastruktur...

Tildelt: kr 300,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GENPLAN-Gen. planlegging/utredn./eval

Anskaffelse: Faginndeling for nasjonale evalueringer av forskning

...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

JSPS stipend, Noriko Hasegwa

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORSTERK-Forsterkningsmidler

States of Protractedness: Utilizing Norwegian Expertise for Solutions to Protracted Displacement Situations

Hovedmålet med dette FORSTERK-prosjektet er å gi flere norske forskere, beslutningstakere og publikum tilgang til kunnskapen som er produsert i H2020-prosjektet: Transnational Figurations of Displacement (TRAFIG) ved å trekke på parallell forskning utført av tre norske partnere. Hensikten er å sa...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

Theories of Difference: Pedagogies and Practices (Workshop)

The call for proposals seeks to fund workshops that will improve teacher education to benefit society at large, while Norway’s Education Law §1.1 states that “education shall give insight into cultural diversity and show respect for individual views” as well as “promote democracy, equality, and a...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken