0 antall prosjekter

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

EUI - 1. halvdel av det 4 år. Global Security, Gender, Politics and the Countering of Violent Extremism (CVE)

...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Ukjent Fylke

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

NON-LI SUSTAINABLE BATTERIES WITH EUROPEAN SUPPLY? CHAINS FOR STATIONARY STORAGE (BATT4EU PARTNERSHIP)

The need for alternative battery technologies that are both safe and environmentally friendly, with cost-effective and efficient performance for specific stationary storage applications, is growing. By the year 2030, the goal is to reduce storage expenses to below 0.05€ per kWh per cycle. This in...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Akershus

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Predicting intense marine heatwaves in northern seas (PRIMA)

...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Vestland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Deep Learning-based Facial Expression Recognition

...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Akershus

FINANSMARK-Finansmarkedet

Fremme av bærekraftige statlige gjeldsbyrder gjennom ansvarlig investering i statlige gjeldsinst En vei mot økonomisk og sosial ansvarlighet

...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2024-2025

Sted: Oslo

STRATHAV-Strategiske bevilgninger Havforskningsinstituttet

Strategiske midler til Havforsningsinstituttet

...

Tildelt: kr 29,4 mill.

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Vestland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Materialvitenskap/Elektrokjemi

...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Naturbaserte løsninger med fokus på pollineringstjenester i landbruket

...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Attention-driven odometry estimation and Spatial AI

...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Metallforming

...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Naturbaserte løsninger med fokus på restaurering og miljødesign i elver

...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Artificial intelligence for improved measurement of heart function

...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

NORDFORSK samarbeid - Pandemiens konsekvenser for barn og unge i Norden

...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Oslo

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

JSPS stipend Yoshiko Ohashi

...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Svalbard

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NTNUs medlemsskap i EOSC Association

Medlemskap i EOSC Association er en milepel i NTNUs arbeid med åpen vitenskap.

Tildelt: kr 66 016

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

EOSC avgift medlemskap UiT for 2023

Prosjektets (EOSC) sin ambisjon er å utvikle et ‘Web of FAIR Data and Services’ for vitenskap i Europa. EOSC vil være et tverrfaglig miljø hvor forskere kan publisere, finne og gjenbruke data, verktøy og tjenester, slik at de bedre kan utføre sin forskning. EOSC bygger på eksisterende infrastruk...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Membership support for European Open Science Cloud Association

The ambition of the European Open Science Cloud, known as EOSC, is to develop a 'Web of FAIR Data and Services’ for science in Europe. EOSC is a multi-disciplinary environment where researchers can publish, find and re-use data, tools and services, enabling them to better conduct their work. EOS...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Støtte til UiB medlemskap i European Open Science Cloud Association 2023

Støtte til UiB medlemskap i European Open Science Cloud Association for 2023

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Dekning av kontingent for EOSC medlemskap 2023

Medlemskap i EOSC

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Kunnskapsoversikt om arbeidsmiljø og arbeidshelse

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Kunnskapsoversikt om arbeid- og velferdstjenestene

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Oslo

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU RISE FR

...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2023-2030

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

RISKRES - Using industrial ecology methods to evaluate socioeconomic risk and resilience to climate and environmental impacts

...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Akershus

KONT-Kontingenter

Nordisk energiforskningssamarbeid

...

Tildelt: kr 50,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Oslo

RBGRUNPRIM-M-Res.bas.grunnbev.prim.- marin

Grunnbevilgning - Nofima

...

Tildelt: kr 190,7 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

RBGRUNPRIM-M-Res.bas.grunnbev.prim.- marin

Grunnbevilgning - Stiftelsen SINTEF (Primærnæring)

...

Tildelt: kr 59,6 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GONORTH-Utforske polhavet

GoNorth - Geosciences in the Northern Arctic - tokt til Gakkelryggen

-

Tildelt: kr 18,4 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

NORDFORSK samarbeid - Pandemiens konsekvenser for barn og unge i Norden

...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

KUNNSKAPSGRLAG-Kunnskapsgrunnlag

Anskaffelse Analyse av forskerpersonale og vitenskapelig publisering for fagevalueringer 2022-2024

...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Svalbard Warm Arctic Paleoclimate Laboratory – Providing High Arctic Palaeoclimate time series through research collaboration

The Paleocene – Eocene (66-33.9 mio years BP) geological record of Svalbard is a globally unique deep time paleoclimate archive. This time interval was a period of high atmospheric CO2 levels and a warm greenhouse climate and the best existing analogue for projected near future warming. This reco...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Svalbard