0 prosjekter

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Maker-Centered Learning: cultivating creativity in tomorrow’s schools

Barna våre lever i en stadig mer kompleks verden og står overfor enorme kulturelle, samfunnsmessige og miljømessige utfordringer. For å hjelpe dem trenger skolene en utdanningspraksis som støtter det 21. århundrets kompetansekrav, som kreativ problemløsning, samarbeidsevner, teknologi- og program...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bridging the gap – information management platforms across the lifecycle of buildings

Bygge, Anlegg og Eiendom (BAE) er inne i en digital revolusjon, som krever en ny kunnskapsgenerering på informasjonsstyringsplattformer som går på tvers av livssyklusen. For verdiskaping og bærekraftig bruk av data og dataplattformer slik som BIM (bygningsinformasjonsmodeller) i byggeprosjekter, ...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

OMGI - et digitalt økosystem for bærekraftig fritidsbolig

...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestfold og Telemark

DIP-Design Pilot

ZaSuYo

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

Samskapende byutvikling for flergenerasjonsliv

...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Meråpent museum

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

DIP-Design Pilot

Frilanslivet

...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Dobbeltsjekk - spill for god kildekritikk og faktasjekking

...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Rogaland

DIP-Design Pilot

SERAC

...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Ulla di!

...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DIP-Design Pilot

Carbon Footprint Calculator for Grocery Retailers

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Enabling adaptive learning

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

DIP-Design Pilot

DIPS og det utadvendte sykehus

...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

DIP-Design Pilot

Framtidens skipsdesign

...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Møre og Romsdal

DIP-Design Pilot

Fremtidens hjelpemiddelutvikling

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NTNUs publiseringsfond, søknad STIM-OA 2020

NTNUs publiseringsfond har betalt kr. 8 808 037 i støtte for å dekke artikkelavgifter for åpen publisering i 2020. Det søkes om midler fra STIM-OA for å dekke 50% av dette beløpet. Retningslinjer for støtte til åpen publisering av tidsskriftartikler for NTNUs publiseringsfond: * Fondet gir støtt...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

Kvinnehelse med kvinnen i fokus

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

DIP-Design Pilot

Fleksible emballasjeløsninger

...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestfold og Telemark

DIP-Design Pilot

Tryggere digital tilstedeværelse

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Agder

DIP-Design Pilot

Ombruk av byggematerialer

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Hverdagsmaskinen

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Coright – fremtidens håndtering av IP rettigheter

...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Remote workshops i VR

...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

Kvitnes gård i økologiens gastronomiske, digitale og sirkulære fotspor

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sustainable Eaters - Consumers in a sustainable Norwegian food system

Hele verdikjeden for mat må revurderes, inkludert effektivisering av ressursbruk, reduksjon av matsvinn og tilpasning av kosthold. Gjennom fem arbeidspakker og fire eksempelstudier vil Sustainable Eaters prosjektet gi økt forståelse for og forsterke forbrukernes bidrag til et bærekraftig, norsk m...

Tildelt: kr 22,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Rammebevilgning for PES-midler 2021-2022

NIKU ønsker å bli en attraktiv aktør på EU-forskningsarenaen. PES-midlene vil hjelpe oss å nå dette målet, ved å delfinansiere blant annet en strategiprosess, samt en rekke andre aktiviteter inkludert deltakelse av søknader i en rekke EU-søknader. For at disse søknadene skal ha et tilfredsstillen...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Rammesøknad for Høyskolen Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse AS 2021-2022

Høyskolen Kristiania er en akkreditert, privat og ikke-kommersiell høyskole med en ambisjon om å bli universitet i 2030. Kristiania har en spesiell fagkombinasjon som gir muligheter for å adressere store samfunnsutfordringer på nye måter. Institusjonen rekrutterer studentene bredt, har en egen dy...

Tildelt: kr 0,53 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NTNUs publiseringsfond, søknad STIM-OA 2019

NTNUs publiseringsfond har betalt kr. 5 838 013 i støtte for å dekke artikkelavgifter for åpen publisering i 2019. Det søkes om midler fra STIM-OA for å dekke 50% av dette beløpet. Retningslinjer for støtte til åpen publisering av tidsskriftartikler for NTNUs publiseringsfond: * Fondet gir støtt...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

Standarder for ikke-standardiserte mennesker

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

DIP-Design Pilot

DYPP

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo