0 antall prosjekter

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Crisis: Think global, act local

To limit the rise in global temperature within 2°C, as highlighted in the Paris Agreement, countries must cut 30 gigatons of greenhouse gases GHG emissions annually by 2030 (UNEP). Scaling up green transition efforts and reducing GHG emissions tenfold is crucial. The seminar aims to educate indus...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Transportation of the Future

United Nations Global Compact Norway (UNGC Norway) is applying for funding to set up a seminar to engage companies with research institutions by focusing on building knowledge and competencies around carbon-neutral transportation and its impact on society. According to Eurostat, the statistica...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Fremtidens Fôrsystem - Industri 5.0 for en bærekraftig agri-industri

Orkel AS og TKS Agri AS har sammen med ledende FoU-miljø gått sammen for å svare på flere av utfordringene i både landbruket og vareproduserende industri. FNs klimapanel peker på at større utfordringer som tørke og varierende avlinger kan resultere i hyppigere fôrkriser. Landbruket skal samtidig...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Mindre rundballplast - Demonstrasjon av nye pakkerteknologier

Orkel utvikler ny teknologi for å redusere forbruket av plast i rundballproduksjon med 40%, både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom de siste årene har fokuset på forbruk av plast, og effektene dette har for miljøet, vært stadig økende. I avfallshierarkiet, en modell som rangerer miljøtiltak, ko...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

EXTRACT – Enhanced technologies for eXtraction, TRAnsport and treatment of injured and Contaminated Troops

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Reintegration of waste back into manufacturing as high value products

I PES-prosjektet er det vært jobbet med å samle de rette partnerne, utvikle konseptet og planlegge prosjektet. Det har vært mange møter med deltakere fra hele prosjekter, samt for de ulike arbeidspakkene. De neste ukene vil søknaden ferdigstilles og kontrollsjekkes. Endelige budsjetter skal også ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Agder

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Antec BIOPLAN Accelerator PES

Biogas has the potential to reduce global GHG emissions by 10% and replace >20% of natural gas production. However, innovation has been stagnant in the field over the last 10 years allowing the market to be dominated by bioreactors that require large spaces and high retention time with low bacter...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Additiv tilvirkning av maritime reservedeler – En ny digital og bærekraftig forsyningskjede

Wilhelmsen Ships Service opererer verdens største maritime forsyningskjede, og leverer produkter og tjenester til maritim industri fra over 2200 havner i verden. Det er en stor logistisk utfordring å ha reservedeler på plass der og når de trengs. DAVAMS-prosjektet vil støtte opp om en ny digital ...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Viken

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Industrial Research School in Complex Systems

Industriforskerskolen skal ruste PhD kandidatene til å drive verdensledende forskning og innovasjon innen komplekse systemer. Nøkkelen til suksess er det tette samarbeidet mellom industrien og akademia. Norsk industri trenger ingeniører og forskere som forstår kompleksitet, og kan utvikle systeme...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2030

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

SUStainability development & cost-reduction of hybrid renewable energies powered Hydrogen stations by riskbased multidisciplinary approaches

The project will be aligned with the call by enhancing the collaborations between Europe and Japan in the development of sustainable hydrogen technology, with the purpose to develop more efficient, more reliable, and lower-cost hydrogen-based technologies with a multidisciplinary approach. The pr...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HULK - The Ultrastrong Green PE Fiber

Det er et økende behov for produkter laget av prosesser med lavt karbonavtrykk og/eller av fornybare og resirkulerbare kilder, og HULK prosjektet handler om å utvikle UHMWPE-fibre i en bærekraftig prosess. UHMWPE fiber anses å ha det beste vekt-til-ytelsesforholdet blant alle kjente materialer i ...

Tildelt: kr 13,6 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Vestfold og Telemark

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Circular Twin

Circular Twin aims to design, deploy, and validate a holistic framework of solutions that will pave the way towards a Circular Economy- driven sustainable production era realizing the vision of Industry5.0; it will do so, by developing, delivering, and validating holistic, Standardized collaborat...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

AWARE5.0

The AWARE5.0 project aims to holistically address the growing challenge of achieving a resilient European industry (industry 5.0) through an AI-based, Digital Twin supported, modular “Rapid Reconfiguration Enabler”. Something about resilience and elaborate on the points in objectives The pandem...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

ENGIneering PLAtform for Circular Economy

ENGIPLACE aims at researching, developing, and experimenting an open Digital Platform to support the Engineering of Circular Economy in next generation Products, Production Systems and Supply Chains. ENGIPLACE Platform aims to extend state-of-the-art PLM systems, compliant with i) a Circularity b...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Mine.io: A Holistic Digital Mine 4.0 Ecosystem

In the context of industrialization, informatization and sustainable development of the mining sector, Mine.io solution will build a novel mining digital ecosystem and a systemic structure for the implementation of Mining 4.0 in mining industrial environments. Mine.io solution will embrace the wh...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

MIDAS Mennesket i fremtidens havromsoperasjoner

Norge er internasjonalt ledende innen utviklingen av autonom havromsteknologi, mye på grunn av et sterkt mangeårig samarbeid mellom forskning, akademia og industri i Midt-Norge. Maritim teknologi er i rivende utvikling, og autonomi, digitalisering og behandling av store datamengder kan få gjennom...

Tildelt: kr 26,3 mill.

Prosjektperiode: 2022-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

QUASAR

Resirkulering er uunnværlig for å unngå tap av verdifulle materialer som brukes til å produsere solceller og samtidig forhindre at skadelige elementer, inkludert for eksempel tungmetaller, spres ut i miljøet gjennom feil avhendingspraksis. Resirkulering er standardstrategien i dag for utrangerte ...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Autostack – Optimised and automated Norwegian production of low cost, high efficiency PEM electrolysers

Autostack-prosjektet har som formål å redusere kostnadene for grønn hydrogen gjennom masseproduksjon av PEM-elektrolyse stacker. De nåværende produksjonsmetodene er designet for lavt volum og basert manuelle prosesser, og en implementasjon av masseproduksjonsprinsipper har betydelig besparingspot...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Preparation of Eurostars application for commercial demonstrator of Airborne Wind Energy Plant

Diinef will participate in improving and re-file the project proposal by: i. Update own project activities, re-evaluate ressource need, re-evaluate cost of hardware, update project schedule and update schedule with suppliers and writing and including all of this into the application ii. Coordinat...

Tildelt: kr 32 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Lighten the load by optimized occupational footwear

Prosjektets overordnede mål er å utvikle optimaliserte arbeidssko som skal innfri krav til god ergonomi, sikkerhet og redusert miljømessig fotavtrykk. Lav tilfredshet med passform og komfort rapporteres ofte i bransjene, og det er høy grad av muskel- og skjelettplager fra korsrygg, knær og føtter...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Møre og Romsdal

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Helseinnovasjonskonferansen 2023 - for alle med interesse for innovasjon og verdiskaping i helsesektoren

Formålet med arrangementet er å skape ein nettverksarena for alle med interesse for innovasjon og verdiskaping i helsesektoren, for å stimulere til auka samhandling på tvers av sektorar. Målet er å samle næringsliv, akademia, helsesektor, gründerar og verkemiddelapparatet, til å dele kunnskap o...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Acoustic-Emission: the next sensor evolution in the market of condition monitoring for enabling condition-based maintenance

Inspeksjons- og vedlikeholdsprosedyrer er under kraftig utvikling gjennom introduksjon av IoT-teknologi. Dagens ingeniører overvåker maskinens tilstand basert på permanent monterte sensorer, uten fysisk tilstedeværelse. Basert på analyse av innsamlet data kan behov for vedlikehold planlegges for ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Agder

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Autoberry - An automated strawberry production system with robotic plant interaction.

We produced an IEC presentation with a 3 minute long video in 2021, and presented this to the IEC. The project was then awarded with an "recommendation" for the Phase-2 full application. In oder to develop the full application we signed with an Spanish EU application consultancy: Alien We are p...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Nasjonalt nettverk for batteripakking

Prosjektets mål er å sikre at Norge tar en posisjon i den globale batteriverdikjeden, og med det sikre en høyere omstillingstakt i det grønne skiftet for Norge. Vi skal legge grunnlaget for norsk, konkurransedyktig produksjon ved å utvikle ny produksjonskompetanse, nye digitale systemer og ny pro...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Project Establishment Support for Doscon AS to the Climate sensitive water allocation systems & economic instruments Call in Horizon Europe

-

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

CeBiP - Fra tre til biobaserte polymerprodukter - utvikle prosesskonsept og produkter for herde- og termoplast applikasjoner

Norske Skog Saugbrugs er en verdensledende produsent av magasinpapir og en del av foretningsstrategien videre er å se på nye muligheter for å utvikle produkter basert på trevirke og fiber som råstoff. Gjennom GP prosjektet ønsket Norske Skog Saugbrugs å utvikle ny teknologi som muliggjør å produs...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Søknadsstøtte til step 2 for EIC Accelerator prosjekt NISCOM _ II

Vi vedlegger pitch for accelerator-søknaden (step 1), og vi ønsker nå å benytte profesjonell hjelp til å skrive søknaden ordentlig.

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Establishing the PLASMANODE M-ERAnet consortium

The battery market is expected to drastically increase in the next few years, given the demand for electrical energy storage in vehicles, for stationary applications and for small electronics. According to the European Battery Alliance (www.eba250.com), the global market should reach 250 G€/year ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

ENergy from RAin harvesting Device: transparent self-powered piezo-tribo-supercapacitor-based system

Writing the grant proposal, developing a business plan with the help of a hired specialist. Attached to this application is the approved application for the market Analysis, granted y Innovation Norway in 2019. That application and the results from the market analysis will form a base for the Wom...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjekt etablerings støtte (PES) for å skrive søknad til Women Tech-EU (EU HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01-03).

Project involves activities such as understanding requirements thoroughly and answering precisely based on those requirements to be selected as a grant winner. This Women Tech application is the first international application GAIA Global is applying for.

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland