37 prosjekter

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Dental socket caps (SCaps) for alveolar bone regeneration.

Hver dag får noen mennesker tennene trukket på grunn av skade eller forskjellige sykdommer. I dag regnes utskifting av manglende eller tapte tenner med tannimplantater som rutine behandling. Noen ganger kan tilheling etter tanntrekking kreve lang tid og dette kan føre til tap av beinmengde der ta...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Oral helse hos rus- og psykiatripasienter

Personer med rus- og/eller psykisk lidelse kan ha problemer med å opprettholde gode munnhygiene- og kostholdsvaner, samt å gå regelmessig til tannlege. Mange rusmidler og psykofarmaka kan gi munntørrhet og derved øke risikoen for karies og tannkjøttlidelser. Blant pasienter med rus- og alvorlig p...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

#Care4YoungTeeth<3

Prosjektet #Care4YoungTeeth<3 skal bidra til å forbedre alle ungdommers tannhelse, uavhengig av sosial, geografisk eller økonomisk bakgrunn. Barn og unges tannhelse har blitt mye bedre i løpet av de siste 30 årene. Likevel har en god del av norske 18-åringer hatt hull i tennene eller andre tann- ...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Ultra-efficient non-antibiotic gel for safe decontamination of oral implants and teeth

Corticalis AS has developed NuBone Clean technology - a novel and patented series of gels for the abolishment of oral biofilms and other microbial contaminations that, in severe cases, induce bone degradation, tooth loss and dental implants failure. Our product’s biomimetic mode of action and its...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

A Feasibility Study on Using Ambient Assisted Living Technology to Support Toothbrushing Adherence in Elderly in the Homecare Setting

Det overordnede tema for ORASTAR er en undersøkelse av relevans og potensiale for å innføre intelligent munnpleiestøtte for personer som får hjemmesykepleie. Spesifikt vil ORASTAR undersøke relevansen og gjennomførbarheten av følgende nye funksjoner og tjenester: 1) nye brukergrensesnitt for hjem...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

New, ultra-efficient, non-antibiotic gel for clinical decontaminations of ailing bone anchored implants and teeth

Corticalis AS has developed NuBone Gel - a novel and patented gel for the abolishment of oral biofilms that, in severe cases, induce bone degradation, tooth loss and dental implants failure. Our product’s biomimetic mode of action and its multiple effect, both antibacterial and abrasive to enable...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NanoHeal: Nano-tailoring organo-mineral self-healing materials

Deterioration of building materials driven by fracture evolution and corrosion, imposes huge economic burdens to Europe. Corrosion alone accounts for worldwide expenditure over 1 trillion US dollars, amounting to 3-4 % of the GDP of devel-oped countries. NanoHeal will focus on the development of ...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

3D-API – 3D Printed Active Personalized Implants

The aim of the 3D printed active personalized implants (3D-API) is to develop next generation strategies for osteoarticular tissue engineering combining 3D printing, stem cell application and drug delivery. Our vision is to develop a composite implant mimicking natural osteoarticular healing. We ...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Early identification and prevention of reduced oral Health in elderly reciving homecare services in Hedmark county.

Populasjonen av eldre øker raskt over hele verden og det er estimert at i Norge vil populasjonen av mennesker over 65 år være 1,4 millioner i 2040. I dag er det i overkant av 840 000. Det er flere som lever lenger både med og uten sykdom, og stadig flere eldre beholder sine egne tenner livet ut. ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NuBoneGel– New, ultra efficient, non-antibiotic gel for clinical decontamination of ailing bone anchored implants and teeth

Our product involves a combination of a mechanical debridement and a new form of antibacterial gel, which in turn is combined with light devices. NuBoneGel consist of micro and nano-titanium dioxide (TiO2) particles that upon exposed to hydrogen peroxide (H2O2) produce reactive oxygen species (R...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

When and how to apply ultra-low dose Cone Beam Computed Tomography on children with impacted canines

En permanent tann anses å være retinert når den ikke bryter fram til forventet tid. Bortsett fra visdomstenner, er hjørnetenner de tennene som oftest er retinert, med en forekomst på 2-3% hos skandinaviske barn og ungdommer. Retinerte tenner som bryter fram med feil retning eller plassering står ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Klinisk Rettsodontologisk undersøkelse av barn utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep (KRu-barn).

Hver dag utsettes barn og unge for vold og/eller seksuelle overgrep. Statistikken viser at 21% av ungdom i Norge har opplevd fysisk vold i løpet av oppveksten og at mer enn 1 av 5 kvinner og 1 av 10 menn har blitt utsatt for seksuelle overgrep i barndommen . De helsemessige konsekvensene kan være...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Orofacial pain- characterization and comparison with larger patient groups are needed to improve oral and general health

Orofacial smerte (OFP) er utbredt i den generelle befolkningen - rundt 17-26%, hvorav 7-11% er kronisk. Etiologien og risikofaktorene for utvikling av OFP er nåværende kunnskapshull. Grensesnittet mellom tannhelse og medisinsk helsetjeneste er bredt og forbedret samarbeid er nødvendig. Prosjektet...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Setting up of immunoassay for salivary carbonic anhydrase isoenzyme 6 (CA6), a putative biomarker for dental caries prediction

Karies er et stort globalt helseproblem som rammer 60-90% av skolebarna og nesten alle voksne. Anslagsvis 2 millioner nordmenn har ubehandlet karies. Tilskudd av individuell karies er assosiert med spyttkvalitet, spesielt på mengden spytt karboanhydrase isoenzym 6 (CA6). CA6-konsentrasjoner har 5...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Healthy oral aging, an interdisciplinary approach

Oral helse er avgjørende for generell helse og livskvalitet. Men på grunn av misforståelser, utdanningstradisjoner, separate institusjoner, uforenlige pasientinformasjonssystemer og mangel på finansiering, eksisterer det et verdensomspennende gap mellom medisin og odontologi. Dette resulterer i m...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Stem Cell Therapy for Bone Regeneration in Maxillofacial and Orthopaedic Surgery

WP1, foreløpige kliniske data: De to kliniske forsøkene som ble planlagt i dette prosjektet med bruk av mesenkymale stamceller (MSC) for å regenerere bein både i kjever og i lange bein, ble godkjent av Statens legemiddelverk (19/13880-10 og 19/13628-17) og Regionale komiteer for medisin og helse...

Tildelt: kr 15,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

BioClean: et nytt instrument for behandling av tannimplantat relatert sykdom

Tannimplantate er over noen tiår blitt en viktig måte å behandle tap av tenner, og per i dag er det installert over 100 mill. implanter på et stort antall pasienter på verdensbasis. De siste årene er man blitt oppmerksom på en betydelig komplikasjon av de nne behandlingen: En stor andel av pasien...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Bone loss and increased osteoclastogenesis

Bone loss being a type I risk in microgravity and here on earth with osteoporosis and ageing, should be given paramount focus. One of the best documented pathophysiological changes associated with exposure to microgravity is bone loss; bone mineral densit y (BMD) has been shown to decrease at a r...

Tildelt: kr 52 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The treatment of periodontal diseases; A randomized, doubleblind, four-arm, placebo controlled, 5 year-follow-up clinical intervention trial

Dette er en klinisk behandlingsstudie som sammenlikner resultatene av forskjellige behandlingsstrategier for periodontitt(2008 - 2016). 5 års resultatene viser at den viktigste behandlings-faktoren er god mekanisk behandling (tannlegens ansvar)og god hygiene (pasientens ansvar). Antibiotika (her ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Biomolecular coating of commercially pure titanium dental implants

The excellent biocompatibility of titanium is well established. Titanium and its alloys are widely applied in dental and orthopedic implants such as prostheses and joint replacements. Its excellent biocompatibility, great mechanical strength and high cor rosion resistance has been known for deca...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Biomolecular of coating of titanium alloy implants for improved healing

The excellent biocompatibility of titanium is well established. Titanium and its alloys are widely applied in dental and orthopedic implants such as prostheses and joint replacements. Its excellent biocompatibility, great mechanical strength and high cor rosion resistance has been known for deca...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

Diskusjonsmøte NAKKOF (Nasjonalt kompetansesenter for klinisk odontologisk forskning)

...

Tildelt: kr 7 714

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

The treatment of periodontal diseases, A randomized, blinded, four-arm, placebo controlled clinical intervention trial

Periodontal disease is a family of bacterial infections characterized by the destruction of periodontal supporting tissues. The bacterial flora at the diseased sites is complex, counting more than 500 different species in the subgingival dental plaque. Th ree main hypotheses exist for the infecti...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Eldeniz, Ayce Unverdi Tyrkisk statsstip 2006/07

...

Tildelt: kr 64 500

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Vestland

TU-Tungt utstyr

IMPROVING IMPLANT PERFORMANCE IN BONE THROUGH BIO-NANOTECHNOLOGICAL STRATEGIES

The purpose of this project is to characterize mechanisms for bone regeneration and bone healing and to use this knowledge to develop new strategies for improving the performance of loaded metal implants used to restore function in compromised skeletal st ructures. From the clinical perspective s...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Honkala, E J RUS06/07-102

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

NOVEL BIOTHERAPEUTIC STRATEGIES FOR IMPROVING IMPLANT PERFORMANCE IN BONE

The purpose of this project is to characterize mechanisms for bone regeneration and healing and to use this knowledge to develop new strategies for improving the performance of loaded metal implants used to restore function in compromised skeletal structu res. From the clinical perspective skelet...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Kayaoglu, Guven tyrkisk statsstip 2005/06

...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Eldeniz A.U. Tyrkisk statsstip 2004/05

...

Tildelt: kr 62 000

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Ukjent Fylke

AKLIMED-Klinisk medisin

Temporomandibular Joint Disorders: Proposal of a new calssification system for severity using MR imaging

Pasienter med ansikts-/kjevesmerter og kjevefunksjonsforstyrrelser utgjør en stor og heterogen gruppe som kan ha tildels betydelige plager. Det er vel kjent at myalgi knyttet til "stress" er en stor undergruppe i denne pasientkategorien. Prosjektet ønsker å fortsette forskning vedrørende en anne...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo