0 antall prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Better Video workflows via Real-Time Collaboration and AI-Techniques in TV and New Media

Det har vært en opplagt trend i flere år; man ønsker å jobbe med video hvor hen man befinner seg, hjemme, på kontoret eller på reise, og man ønsker å gjøre det i en nettleser som er knyttet til skyen. Selv om det har i praksis vært mye motstand med å faktisk ta slike løsninger i bruk ble det tatt...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Streaming the culture industries: Analyzing the technology, usage and economy of streaming media services

Strømmetjenester endrer hvordan medieinnhold distribueres og konsumeres. For musikk er strømmemodellen dominerende. Strømming utgjør en stadig større del av TV-konsumet, og strømming av bøker har også blitt vanligere. Hvordan bruker vi strømmetjenester? Hvordan er slike tjenester designet, og hvi...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Grønn verdiskaping og film- og multimediabasert industri; Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i Vestfold 2017-2019.

Mobiliseringsprosjektet skal bistå i å ta i bruk forskning i sitt innovasjonsarbeid. Vi er spesielt på utkikk etter SMBer som har vært etablert en stund og trenger restrukturering i tillegg til at vi hjelper bedrifter av alle størrelser med å finne forskningspartnere til dere prosjekter samt virk...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Telemark

BIONÆR-Bionæringsprogram

BYFORSKnett - Kunnskapsnettverk for utvikling av nye boligkonsepter for bærekraftige byer (KUBB)

Målet med nettverket KUBB er å etablere en tverrfaglig arena rundt utvikling og realisering av nye boformer med et større innslag av fellesskapsløsninger. Vi ser en økende interesse og utbredelse av alternative boformer i andre land (Sverige, Danmark, Nederland, UK, m.fl.) og erfaring viser at de...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Disruptive Change and New Media Policies: A Field Approach

Digitalisering, globalisering, og deregulering har bidratt til at mediesystemer de siste 20 årene har gjennomgått dyptgripende endringer, som endrer produksjon, distribusjon og konsum av medieinnhold. Prosjektets mål har vært å tilby kunnskap om konsekvensene av slike disruptive endringer, sa...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

BYFORSKnett - Vellykket byfortetting og bruk av urban kulturarv

Fortetting - eller som det ofte omtales: den kompakte by ? er blitt en primær strategi i mange byers ønske om å gjøre deres by mer bærekraftig, mer attraktiv å leve i og mer attraktiv å investere i. Samtidig er det en strategi med mange mulige konflikter og utfordringer. Det hevdes at kulturarven...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Health communication regimes: Contest, meaning and power

Prosjektet «Helsekommunikasjon i mediene: Historikk, mening og makt» studerer hvordan medienes dekning av helse og medisin blir til, endrer seg over tid og varierer mellom land. Vi er omgitt av en overveldende informasjonsmengde knyttet til helse og sykdom: Historier om revolusjonerende behandlin...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

BYFORSKnett - Bynett Sør - et nettverk for bærekraftig byutvikling

Bynett Sør er et nytt nettverk som skal fremme kunnskapsbasert byutvikling med utgangspunkt i byene på Sørlandet. Det aller meste av forskningen som legges til grunn for byutviklingsstrategier i dag er basert på storbyer, uten at det er verifisert at denne forskningen har overføringsverdi til sm...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Agder

BIONÆR-Bionæringsprogram

BYFORSKnett - Social justice and the smart city

Det er i dag lite kommunikasjon mellom de som forsker på byen som et samfunn eller som et politisk system, og de som jobber mer brukerorientert eller teknisk. Det er videre behov for mer kunnskap om smart byutvikling og sosial bærekraft for å utvikle gode løsninger for fremtidens byer. Norsk byut...

Tildelt: kr 99 865

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Literary Citizens of the World. Tracing the transnational crossroads of books in Early Modern Norway

Prosjektet "Litterære verdensborgere: Bøkers transnasjonale forbindelser i det tidligmoderne Norge, 1519-1850" (LitCit; 2016-2021), bidro til ny forskning, bred faglig formidling, bibliografisk arbeid og digitalisering som inngikk i det store 500-årsjubileet for trykte, norske bøker ved Nasjonalb...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Internasjonale filmfestivaler. Arena og plattform for utvikling av kultur og næring. I lys av nettverksteori og "bølge-fenomener".

Filmfestivaler er som Marijke De Valck skriver svært lite omhandlet innenfor akademia. Etter at man opplevde en global festival-boom i perioden 1990-2010 har det avstedkommet en fornyet interesse også fra akademia. En rekke sentrale akademikere og teoretikere har begynt å se på internajsonale fim...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

The ALM-field, Digitilization and The Public Sphere

Hovedresultatene i dette prosjektet kan oppsummeres i følgende punkt: 1. Vi har identifisert et tilsynelatende paradoks: Den omfattende digitaliseringen av samfunnet, genererer et behov for fysiske møteplasser. 2. Brukerne av bibliotek, arkiv og museer bruker disse institusjonene i betydelig gr...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Timing and sound in musical microrhythm

Forskning på rytme og timing i musikk har i stor grad behandlet rytmikk som et forhold mellom punkter i tid uten utstrekning og lydlige kvaliteter. Dette har blant annet sammenheng med at det vestlige notasjonssystemet for musikk representerer rytme på denne måten. I praksis vil imidlertid alle r...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

BYFORSKnett - Urban Eco Labs

-

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Graphiq - Beautiful design on demand

Graphiq er en plattform som kobler bedrifter med grafiske designere. Graphiq ble stiftet 7.12.2015 av NTNU-studentene Jakob Palmers og Erik Sandsmark. Design av grafiske grensesnitt (nettsider, apper, logoer, animasjoner, presentasjoner og reklamemateriell) er et behov alle bedrifter har. Det s...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

TimingTravel : Positioning Norut's timing research as central to H2020 ICT research objectives.

Norut has developed world class technology for multi-device timing and control. However, adoption of the technology is slow, in particular as the solution is highly disruptive compared to existing approaches and solves a number of very different issues. The technology was central in the "MediaSca...

Tildelt: kr 88 250

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

THE IMMIGRATION ISSUE IN SCANDINAVIAN PUBLIC SPHERES 1970-2015

Prosjektet tok utgangspunkt i en generell observasjon av at de skandinaviske landene Danmark, Norge og Sverige, til tross for sine likheter og nære bånd, har hatt en høyst ulik offentlig debatt om innvandring. Landene har også over tid utviklet svært ulik politikk på området. Spørsmålet er hvorda...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Peersway AS is a newly established company that will build a platform that will make social marketing 3 times more effective.

Peersway ønsker å utfordre hvordan 'influencer marketing' brukes i dag. I stedet for å betale en stor sum til en kjendis som poster et bilde på sosiale medier, kan markedsførere bruke Peersway sin plattform. Da vil de få et stort anntall av våre brukere til å ta bilde av seg selv og poste på sine...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

TRAUM: Transforming Author Museums

Vi tenkjer ofte på forfattarmuseum som stader for gamaldags hylling av nasjonale heltar, eller berre for fans. Ein finn ofte musea i det som ein gong var ein heim og freistar å formidle ein spesiell aura kring staden og forfattarens tidlegare eigedelar. Fortel dei oss eigentleg noko om verket til...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NMLs medieforskerkonferanse 2016: Mot fremtidens medielandskap. Hvem sier hva til hvem? Hvorfor, og på hvilken måte?

NMLs konferanse 2016 tar for seg viktige utviklingstrekk i medieforskning og -bransje, nasjonalt og internasjonalt. Temaet "Mot fremtidens medielandskap" blir spesielt relevant lokalt i Bergen, pga UiBs inntreden i den kommende medieklyngen Media City Bergen. På mange måter er det mediebransjens ...

Tildelt: kr 48 026

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

ConTextual - Kontekstbasert anbefaling av digitale nyheter

Datamaskiner blir stadig smartere og overgår oss mennesker på mange områder, som f.eks. kalkulasjon og beregninger. Men et område hvor mennsker er overlegne er evnen til å forstå tekst. Når et menneske f.eks. leser en nyhetsartikkel om en ny lansering fra Apple, skjønner man med engang av det er ...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Rock art, geology and aesthetics. An analysis of the rock art of Alta.

Helleristningene i Alta: Geologien, estetikken og figurene Verdensarven Bergkunsten i Alta består av tusenvis av figurer, de fleste av dem helleristninger, som ble laget for mellom 2000 og 7000 år siden. Det er den største samlingen med bergkunst knyttet til forhistoriske jakt og fangstsamfunn i...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Media Use, Culture and Public Connection: Freedom of Information in "The Age of Big Data" (MeCIn)

I følge Grunnlovens §100 skal staten legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Idealet som ligger til grunn for dette kravet er styrende for norsk medie- og kulturpolitikk, som har som mål å øke mangfoldet i tilbudet, stimulere til bred deltagelse i politisk debatt, og samtidig op...

Tildelt: kr 14,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Vestland

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Responsible adoption of visual surveillance technologies in the news media

VISmedia-prosjektet handler om samfunnsmessige implikasjoner av visuelle teknologier og innovasjon i nyhetsmediene. Prosjektet er tverrfaglig og transnasjonalt. Det bygger på prinsipper for samfunnsansvarlig forskning og innovasjon (RRI) og svarer på de store globale samfunnsutfordringene kunnska...

Tildelt: kr 18,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Location-aware indoor workout gamification for increased physical activity among young adults.

Smarte mobile enheter som nettbrett og mobiltelefoner har tatt en stor og viktig rolle i våre daglige liv, og det utvikles en enorm mengde av tilfeldige mobile spill som fortsetter å øke i mengde. Den store tilgjengeligheten av spill har desverre noen negative bivirkninger. Folk generelt lever e...

Tildelt: kr 0,73 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Digitization and Diversity - Potentials and challenges for diversity in the culture and media sector

Konsekvensene av digitaliseringen for mangfold er ambivalente og sammensatte; nye tjenester og plattformer øker og reduserer mangfoldet samtidig. Det teknokulturelle mangfoldet har definitivt økt siden digitaliseringens start; nye formater og en stadig rikere digital infrastruktur har muliggjor...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

OMEN: Organizing for Media Innovation

Mediebransjen er i 2020 inne i en digital transformasjon som startet for 25 år siden og som utfordrer eksisterende forretningsmodeller og fører til fundamentale endringer i hvordan journalistikk produseres, distribueres og konsumeres. Det å utvikle nye tjenester og produkter både redaksjonelt og ...

Tildelt: kr 19,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Spherical Stereo for Virtual Presence

Vi utvikler 3D60 - et økosystem for opptak og avspilling av 360 3D video og lyd. Primær avspillingsplattform er VR, hvor målet er å kunne gi brukere en naturtro 3D audio-visuell opplevelse. I motsetning til state-of-the-art 360 video opplevelser som bare tillater rotasjoner av hodet, vil 3D60 gi ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Anbefalingsteknologi

Mediebransjen gjennomgår en stor endring fra å være papirorientert til å bli digital. Tekniske nyvinninger har gitt folk tilgang til store mengder informasjon uavhengig av tid, sted eller hjelpemiddel. Dette skaper behov for filtrering, slik at brukeren opplever strømmen som nyttig og relevant. I...

Tildelt: kr 15,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The GTA Project: Games and Transgressive Aesthetics

Dataspill kritiseres ofte for sine mange og overdrevne voldsfremstillinger, og også for sin unyanserte fremstilling av kjønn. Men hvordan oppfattes slike fremstillinger mens man spiller? Hvor voldelig eller kjønnsstereotyp kan en situasjon være i et spill før spillere oppfatter det som spekulativ...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland