0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

DjembeDance - Multimodal rhythm in music and dance from West Africa

Musikalsk rytme anses vanligvis som et lydfenomen som oppleves gjennom auditiv persepsjon og kognisjon. Både hverdagserfaring og forskning tyder imidlertid på at folk ikke bare hører musikken og dens rytme, men også ser og føler den. På tross av dette har vi lite kunnskap om hvordan disse multimo...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

fourMs Lab Upgrade

Målet med prosjektet er å oppgradere fourMs-lab'en ved Universitetet i Oslo med nye teknologier for å studere menneskelig bevegelse og fysiologi. Systemene som skal kjøpes inn vil muliggjøre mye mer nøyaktige målinger enn tidligere. Det vil også være mulig å kombinere bevegelsessporing med blikks...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2030

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

AMBIENT: Bodily Entrainment to Audiovisual Rhythms

AMBIENT skal undersøke hvordan rytmer påvirker mennesker. En tikkende klokke er et eksempel på en lydlig rytme. Et blinkende lys er en visuell rytme. Slike lydlige og visuelle rytmer kan blandes til audiovisuelle rytmer i et rom. Hypotesen er at slike audiovisuelle rytmer påvirker folk, bevisst e...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Platformization of music production: Developer and user perspectives on transformations of production technology in the online environment

PLATFORM-prosjektet vil utvikle en dypere forståelse av hvordan musikkproduksjon endrer seg i digitale, nettbaserte omgivelser med tanke på hvordan teknologien utvikles, brukes og påvirker kreative roller og arbeidsformer. Prosjektet kombinerer fugleperspektiv på utviklingen av medieteknologi med...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Dovdna: An Inquiry into Lullabies and Sámi Children’s Yoiks

Dette prosjektet utforsker den affektive dimensjonen av vuggesanger. Prosjektet fokuserer på "dovdna", en samisk sangetradisjon for spedbarn. Studien er basert på et etnografisk feltarbeid med samiske sangere i Nord-Norge og vil utforske hvordan vuggesanger etablerer affektive forhold til fortide...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Komponisten Fridthjov Anderssen – en stilstudie av hans musikk

Av klassiske musikere som har levd og virket i Bodø, står Fridthjov Anderssen (1876-1937) i en særstilling. I en periode der det i Nord-Norge fantes svært få musikere med det vi i dag vil kalle høyere musikkutdanning, reiste Anderssen til Oslo og Leipzig for å studere orgelspill og komposisjon. E...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Nordland - Nordlánnda

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Prisons of Note: Mapping music and nuances in penal exceptionalism from the periphery

Musikk er en helhetlig og viktig del av menneskelivet, både i gode tider og i tider med krise og isolasjon. Prosjektet PRISONS OF NOTE prosjektet undersøker opplevelsene av, omstendighetene rundt og tilnærminger til musikk og fengsling i livet til personer som sitter i varetekt, fengselspersonale...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Outcomes of Instrumental Tuition and Playing in an Ensemble - Teaching Music in Cooperation Between Primary and Music Schools (OutMus)

I OutMus forsøker vi å forstå bedre hvordan forskjellige former for musikkundervisning påvirker eleven. I grunnskolens rammeplan er noen av målene for musikkundervisningen at eleven skal både oppleve, reflektere, forstå og deltar i musikalske aktiviteter. For å nå disse målene er læringsutbytte i...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORNY20-FORNY2020

KVAL: TRALL - building a sustainable commercial future for the song-app that brings people together

Trall er en sang-app for barn, ansatte i barnehager og skoler og familier. Trall har den gode musikkopplevelsen i fokus, og skal gjøre det lett og inspirerende å synge, enten du har sunget mye eller lite før. Ved å kombinere innovativ teknologi med musikk-, kunstfaglig og pedagogisk metodikk, øns...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Fysisk aktiv læring i musikkliteracy

En viktig del av opplæring i musikkfag, er å lære noter. Man trenger noter for å lese, tolke, forstå og kommunisere musikk. Kompetanse i å bruke noteskrift kalles musikkliteracy. Musikklærere opplever at noter i mange tilfeller kan være med på å ødelegge elevenes motivasjon i stedet for å styrke ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MusicLab Copenhagen 2021

Music Lab Copenhagen is a radical and ground-breaking event that combines classical music of the best calibre with extensive experiments on artists and audience. It communicates the importance for society of music and science to hundreds of audience members and hopefully, via TV, radio and stream...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

ERC CoG follow-up

Prosjektet skal lede til en ny søknad til ERC.

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Artistic Research and Creative Industries in Europe

ARCIE: Kunstnerisk utviklingsarbeid og kreative næringer i Europa Gjennom de siste 20 år har kunstnerisk utviklingsarbeid (artistic research) blitt en forskningsdisiplin i Europa. Disiplinen inkluderer fagområder som teater, dans, musikk, visuell kunst, design, arkitektur og film. Det dreier seg ...

Tildelt: kr 35 613

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Music Teacher Education for the Future

I FUTURED-prosjektet utforskes musikkfaget i den femårige grunnskolelærerutdanningen i Norge fra et endringsperspektiv. Målet med prosjektet er å kartlegge og utfordre det eksisterende, og å bidra til utvikling av nye undervisningspraksiser. Studentene er særlig i fokus i prosjektet, både som stu...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Prosjektsamarbeid mellom Kulturtanken og OsloMet: Konferanse om barns møter med kunst i skolen.

Title of conference: Building Partnerships with artists, schools, young people and communities. This conference will attempt to address the role of art educators, artists and researchers in forming sustainable, creative and democratic learning environments, by focusing on art education in a wide...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

MASHED: Mashup Music, Copyright, and Platform Regulation

Digitaliseringen har bidratt til en øking av sample-baserte uttrykksformer som florerer på internett, inkludert musikk. Samtidig har stadig flere internettplattformer tatt i bruk algoritmiske verktøy for blant annet å regulere opphavsrettskrenkende innhold. Det har lenge vært diskutert om sample-...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Partnerships for RITMO Centre of Excellence

RITPART er et partnerskapsprosjekt mellom RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse ved Universitetet i Oslo og tre verdensledende forskningsmiljøer ved University of California, Berkeley (USA), McGill University (Canada) og Toyohashi University of Technology (Japan). Part...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The Arts and Public Education: Integration or Separation?

Seminaret "The Arts and Education: Integration or Separation" ønsker å utforske og diskutere følgende spørsmål: -­ i hvilken grad bør samtidens kunst og samtidens utdanning dele samme filosofier, arenaer og visjoner? -­ hva er det grunnleggende ved kunst og hva er det grunnleggende ved utdannin...

Tildelt: kr 94 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Musikk og tradisjon 2017

Utgivelse av Musikk og tradisjon 2017

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Studia Musicologica Norvegica årgang 2017

Se vedlegg A.

Tildelt: kr 81 618

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Timing and sound in musical microrhythm

TIME-prosjektet skal bidra til ny kunnskap om hvordan lydlige aspekter påvirker hvordan vi oppfatter timing på musikkens mikronivå. Vi ønsker også å finne ut hvordan dette varierer med kulturell bakgrunn og læring og undersøker timing i forskjellige musikalske sjangre som alle har rytme som er et...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Elevmiljø og inkludering. Om kunstopplevelser og kollektive læringsprosesser som verktøy for selvfølelse og inkludering av alle elever.

Avhandlingen er en etnografisk studie av et skolemiljø. Datagenerering er gjort på en grunnskole som er preget av stort kulturelt og sosialt mangfold. Som et samarbeidsprosjekt med den lokale musikkskolen ble det for noen år siden startet et prosjekt som skulle gi alle elvene opplæring på et orke...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Music in International Development:The Experience of Concerts Norway (2000–2018)

Kunstens rolle generelt og musikkens rolle spesielt fremheves ofte positivt i et samfunnsperspektiv. Utsagn som at «musikk kan endre verden» eller at «musikk kan gjøre deg smartere» ytres og aksepteres allment innenfor media så vel som i kultur- utdannings- og bistandspolitikk. Min avhandling har...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Human Bodily Micromotion in Music Perception and Interaction

Hvordan og hvorfor beveger vi oss til musikk? Dette har vært et viktig musikkvitenskapelig spørsmål de siste årene. Tidligere forskning har fokusert på relativt store kroppsbevegelser, slik som dansing. MICRO-prosjektet har undersøkt hvordan musikk påvirker menneskelige mikrobevegelser, de ørsmå ...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

International Musicological Society Conference in Stavanger 1-6 July 2016.

The International Musicological Society (IMS) was founded in 1927 in Basel, where it has its headquarters. IMS has a congress every fifth year and at the last congress in Rome 2012 it was decided that the intercongressual conference in 2016 to be held in Stavanger Norway. We expect 150-300 partic...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Politics of Popular Music in a Changing Latin America: Brazil, Haiti Cuba

Ambisjonen med dette tverrfaglige forskningsprosjektet var å studere populærmusikkens rolle i sosiale og politiske bevegelser i dagens Brasil samt å undersøke hvordan musikk bidrar til nasjonsbygging og politisk kritikk på Cuba. Via et kvalitativt fortolkende forskningsdesign har prosjektet utfor...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Novels on the Music Stand: The Creation of a Multimedia Object

Prosjektet har bestått av en filmproduksjon som gjennom dokumentarfilmformatet formidler de mest sentrale forskningsfunnene fra et forskningsprosjekt ved NTNU som var en del av forskningsprogrammet SAMKUL i regi av Norges Forskningsråd. Filmen viser hvordan operagenren opéra-comique og musikkroma...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Research network in music, arts and technology

The objective of the application is to establish a platform for collaboration between the institutions doing research in arts and technology, and relevant partners within the fields of technology and arts - nationally and internationally. The primary objective is to develop a joint application f...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Musikk, teknologi og matematikk på Parkteatret.

Ikke bare kan lydbølgene som musikk er bygd opp av beskrives matematisk men også mange musikalske grunnelementene som rytme, melodi, harmoni og klangfarge har en underliggende matematisk struktur. Matematikken kan derfor hjelpe med å svare på grunnleggend e spørsmål som: Hva er egentlig god musik...

Tildelt: kr 9 216

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Integrating Live Electronics into Improvised Music Performance - Paul Hession - UK

I intend to visit Stavanger in order to immerse myself in the vibrant musical and rigorous research environment to be found there. I have encountered musicians from Norway in Leeds, such as Didrik Ingvaldssen, Ståle Birkeland and Petter Frost Fadnes, when they were studying, and later teaching, ...

Tildelt: kr 84 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Rogaland