404 prosjekter

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Ultraviolet nanowire/graphene laser (UV-Nanolaser)

Koherent lys i det ultrafiolette (UV) bølgelengdeområdet har mange viktige anvendelser innen materialvitenskap, medisin, biologisk og kjemisk sensing, datalagring, romfartsnavigasjon og for desinfeksjon av vann, mat og luft. For tiden er de eneste kommersielle UV-laserkildene excimer-lasere og fr...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

A highly efficient and stable electrode for solar-driven water electrolysis, interrogated by advanced operando and in situ techniques

Soldrevet vannsplitting er en elegant måte å lagre naturens vekslende sollys i form av kjemiske bindinger, i dette tilfellet som fornybar hydrogengass. En nøkkelkomponent i en lysdrevet vannelektrolysecelle er anodeelektroden, som må aktiveres av sollys og samtidig frigjøre oksygengass ved oksida...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

The interaction of photosensitive proteins with microfabricated sensor arrays

Anvendelsen av naturlig forekommende protein nanomaskiner som erstatning for ødelagte fotoreseptorer i øyet, vil i dette prosjektet bli undersøkt som basis for å utvikle teknologi som kan gjenopprette synet til millioner av mennesker verden over. Formålet er å konstruere en kunstig retina basert ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Clay nanolayers for encapsulation of drops or nanoparticles

Prosjektet skal utvikle og fremstille leire-mikro-/ nanokapsler for ufarlig transport og kontrollert levering av nanopartikler eller molekyler (for eksempel bioaktive midler) i dråper. Fordeler med leirepartikler for mange bruksområder skyldes deres enkle modifisering og nano-skala funksjonaliser...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Calcium-Silicon alloy-based all-solid-state batteries (CalSiumbat)

"Kan kalsium erstatte litium i et batteri?" Dette er spørsmålet som forskerne prøver å svare på i CalSiumbat. Over hele verden leter forskere etter et levedyktig alternativ for litium ion-batterier. Oppladbare litium-ione batterier har blitt den dominerende strømkilden i ulike typer av forbrukere...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: MARC - a novel multi-purpose optical sensor

MARC er en nyutviklet optisk sensor som vesentlig øker dynamisk måleområde, det vil si at den øker forskjellen mellom maksimum og minimum verdier som kan måles sammenlignet med eksisterende teknologi, uten at det går ut over nøyaktigheten. Dette er oppnådd ved å bruke en unik kombinasjon av to fo...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Norwegian Marine Biopolymers as Injectable Hydrogels for Tissue and Organ Repair – TUNIGUIDE

Dette prosjektet skal utvikle injiserbare hydrogelformuleringer in situ, basert på norske marine biopolymerer, tunikat nanocellulose fibriller og alginat, for reparasjon og regenerering av vev og organer. Mangel på donororganer er et alvorlig globalt problem som resulterer i høy dødelighet hos me...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

2^2-INTRATARGET: Nanocarriers to deliver antibodies towards intracellular targets in cancer cells/TAMs at primary/metastatic sites

2^2-INTRATARGET er et transnasjonalt Europeisk prosjekt med partnere fra Spania (koordinator), Italia, Frankrike og Norge. Konsortiet består av eksperter innen fremstilling av antistoff, nanobærerutvikling, karakterisering av nanomedisiner, immunologer, farmasøyter og cellebiologer. Forskning inn...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Next Generation Optical Nanoscopy Platforms for Biological System - Symbiosis of Advanced Training, Research and Innovation

I lang tid var det umulig for optiske mikroskoper å oppløse noe mindre enn 200 nm, noe som er omtrent 10-20 ganger mindre enn tykkelsen på silketrådene i et edderkoppnett. Selv om dette er nærmest ufattelig smått, inni en menneskecelle er det mange ting mye mindre enn dette som kan ha stor betydn...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of a novel high-throughput Sars-CoV-2 antibody test

Testen som prosjektpartnerne, Norwegian SME Gentian AS og University i Tromsø (UiT) / Norwegian Arctic University vil utvikle i dette prosjektet, vil bestå av en turbidimetrisk immunanalyse som oppdager antistoffer mot SARS-CoV-2 i humant blod og / eller spytt, som gir informasjon om om et indivi...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

3D Printed Engineered Nano-Composite Templates for Bone Regeneration

Det langsiktige målet med prosjektet er å lage 3D-printede beinimplantater tilpasset pasienten til en overkommelig pris. Store beindefekter på grunn av traumer, medfødt misdannelse eller fjerning av svulster, fører til betydelige helseproblemer over hele verden. For å reparere store beindefekter ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Graphene-based Anti-Sticking Surfaces by Atmospheric Pressure Plasmas for Lamination

This project will aim at improvement of hardness and long-term mechanical stability by the incorporation of graphene-based nanoparticles within the coating. The addition of these nanoparticles shall improve the mechanical stability, friction, anti-static properties behaviour and hardness of the c...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CLICU - Closed-loop glucose control in the ICU

Blodsukkerkontroll er et problem i intensivavdelinger, og dårlig blodsukkerkontroll fører til økt pasientdødelighet, økt komplikasjonsrisiko og økte sykehuskostnader. GlucoSet utvikler en blodsukkermonitor for intensivavdelingene, men på sikt er det et betydelig behov for at monitoren kan styre e...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Engineering exosomes as natural nanovehicles for cancer therapy.

Vi skal i dette prosjektet utvikle naturlige nanopartikler til kreftbehandling. Kroppens celler har evne til å kommunisere med andre celler via bittesmå informasjonspakker. Disse pakkene er små vesikler kalt exosomer. Exosomene kan påvirke mottagercellen. Siden exosomer representerer et naturlig ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Bergen Carbon Solutions søknad for EIC Accelerator

Bergen Carbon Solutions AS er en gründerbedrift som har sitt opprinnelige utspring fra en bacheloroppgave gjennomført ved Høgskolen på Vestlandet våren 2016. Bedriften har utviklet en prototype som viser gode resultater for oppskalering. BCS har gjort bedriftsprosjekt med støtte fra VRI-programme...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

High-throughput Synthesis of Non-spherical Plasmonic Nanoparticles (NPs) for Applications in Endotoxin Sensing (Nano-Syn-Sens)

Lipopolysaccharides (LPS), funnet i den ytre membranen til de Gram-negative bakteriene som E. coli, Salmonella og Pseudomonas, kan forårsake endotoksemi, septisk sjokk og multiorgansvikt hos mennesker, selv på subnano-molære nivåer. Foreløpig er det ingen pålitelig sensor for påvisning av LPS i b...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

STEGS-2, Sensor TEchnology for Green and Safe Airplanes -phase 2

Memscap skal i samarbeide med sin industrielle partner Sensonor og to forskningspartnere ,Sintef og USN utvikle og etablere en helt ny MEMS teknologiplattform for produksjon av høykvalitets trykk sensorer for flyindustrien. Her vil det først og fremst være en helt ny trykk sensor familie for mot...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestfold og Telemark

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Miniaturised Optical ROad Sensor

Prosjektet skal utvikle et sensorsystem som er rimelig i pris for overvåkning av veioverflaten og detektere is, snø, saltmengde, vann etc. Løsningen skal være enkel å montere slik at mange sensorer kan monters og utgjøre en integrert fast del i infrastrukturen langs veiene. Systemet muliggjør var...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

On-chip Raman-spectroscopy of extracellular vesicles

Ekstracellulære vesiklar (EV) er knøttsmå partiklar frå biologiske celler (diameter ca. 100 nm). Vesiklane kan sirkulera i kroppen, mens celler for det meste sit fast i vev. Det har vist seg at celler kan kommunisera med slike vesiklar og utveksla protein, lipid og genetisk materiale. Høge nivå a...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Integrated III-V Semiconductor Frequency Comb on a Chip

Lyspærer avgir hvitt lys, bestående av et komplett spekter av synlige lys fra 380 til 740 nm. Lasere derimot avgir bare ?en? farge (et veldig smalt spekter) av lys, men med mye høyere intensitet. I dette prosjektet vil vi studere en fremvoksende ny type laserkilde kalt frekvens-kam. Slike frekven...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Development of CXCR4 targeting -nanosystem-imaging probes for molecular imaging of cancer cells and tumor microenvironment.

I Europa er sannsynligheten for å utvikle en invasiv krefttype i løpet av livet omtrent 35-40% hvor solide kreftformer utgjør mer enn 90% av disse. Tidlig diagnose og tett oppfølging utgjør viktige elementer for effektiv sykdomshåndtering. For diagnose og oppfølging blir hoveddelen av pasientene ...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Partner search for co-authoring a proposal for EC H2020

The project activities consist in: - Identifying potential national and international partners (this is currently on going) - Contacting potential partners, initially via calls and video conferences. - Organise meeting with Partners to agree on the Consortium set-up and proposal outline. If succ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Nordland - Nordlánnda

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Forskningsseminar: Recent advances in cellulose nanotechnology research - Production, characterization and applications

Forskningsseminaret arrangeres for åttende gang september / oktober 2020 av RISE PFI. Seminaret ble arrangert for første gang i 2006 og har blitt arrangert annen hvert år med stadig større oppslutning. I 2018 hadde vi ca. 70 deltakere. Dette er en arena der industri møter forskning da vi legger v...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Mikrofilament for optiske og katalytiske gassensorer

De siste ti årene har vi sett en rivende utvikling innen trådløs teknologi og energieffektiv elektronikk. Det har ført til en voldsom utvikling innen trådløse sensorer, spesielt for forbruker markedet. Bruk av trådløse sensorer for trykk og temperatur har eksplodert. Gassensorer har imidlertid h...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: Treatment of lung cancer with nanoparticles

Lungekreft er en av de vanligste kreftformene vi har, og med svært dårlige prognose; 5-års overlevelse er i dag bare 18%. Med en så dårlig prognose er behovet for nye medisiner og behandlingsregimer mot lungekreft stort. Behandling med kjemoterapi er ofte begrenset av utilstrekkelig levering til ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

ENPERITO: Effective Nanoparticles for Treatment of Peritoneal Metastases

Peritoneale metastaser er en samlebetegnelse på spredning av svulstceller til bukhinnen, oftest med utgangspunkt fra andre organer i og rundt buken. Kreftspredning til bukhinnen er forbundet med dårlige prognoser da det ofte oppdages seint i sykdomsforløpet. Globalt oppdages i underkant av 300 00...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Exosomes as innovative Nanomedicine Approaches to reverse obesity and its MEtabolic and Psychotic complications, targeting the hypothalamus

Fedme og fedmerelatert sykdom er et økende samfunnsproblem i verden, og Norge er intet unntak. Lavere kaloriinntak gir effektiv vektreduksjon, men det er vanskelig å opprettholde vekttapet, både fordi appetitten øker, men også fordi kroppen reduserer forbrenningen. I ENAMEP-prosjektet ønsker vi å...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Packaged nanowire/graphene UVC LED devices for water disinfection

The objective for the EIC Accelerator project is to optimize the pilot-production line of packaged AlGaN nanowire/graphene UVC LED chips with state-of-the-art wall plug efficiency (>12%) and price (< 50$/W). The AlGaN nanowires will be used as the UVC emitting material, whereas graphene will be u...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Gut-targeted RNA-based nanoparticles for fibrostenotic Crohn’s Disease: a novel therapeutic approach - RuNNINg

RuNNINg er et transnasjonalt Europeisk prosjekt med partnere fra Italia, Hellas, Frankrike og Norge. Konsortiet består av eksperter innen nanobærerutvikling og formulering, karakterisering av nanomedisiner, cellebiologer og kliniske spesialister på tarmsykdommer, som for eksempel inflammatorisk t...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Micro Continuous emission monitoring analyser ensuring reduced emissions from on and offshore transport

Internasjonal maritim sektor frakter mer enn 80% av alt gods globalt. Dette er den raskeste og mest kost-effektive måten å transportere de fleste typer gods på, og bidrar til å fremme handel mellom mennesker og nasjoner på en effektiv og pålitelig måte. Men utslippene av miljøgasser er betydeli...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo